Chrudimské noviny Necháváte popelnici na chodníku? Porušujete městskou vyhlášku

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Necháváte popelnici na chodníku? Porušujete městskou vyhlášku

Chrudim – Obchodníci v centru města i jinde, když touží po zviditelnění své provozovny, umisťují před ni reklamní ceduli na nožičkách. Neděje se tak bez povolení radnice, protože jednoznačně jde o zábor veřejného prostranství. V normálních dobách takové podnikatele město kasíruje. Jako zábor veřejného prostranství se přitom dají brát i prakticky neustále „vystrčené“ popelnice. Na chodníky, před domy.

Zná to asi každý. Popelnice, které normálně většinově dlí uvnitř domů a domků, večer před tím, než si pro jejich obsah přijedou popeláři s kuka vozem, objevují se na chodnících. V takových chvílích se to dá pochopit – nikdo nebude brzy ráno vstávat a nádobu osobně předávat zaměstnancům technických služeb k vyprázdnění.

Za toto obchodníci platí, pokud jim město poplatek neodpustí. Za popelnici na chodníku neplatí nikdo.  Foto: Chrudimské noviny

Bohužel, mnohé popelnice se za dveře nevrací a zůstávají stát na chodníku. Existuje přitom vyhláška z roku 2018, v níž stojí: K zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství je na veřejných prostranstvích zakázáno:

a) vylepovat a rozmísťovat plakáty, letáky, reklamní nebo propagační prostředky a jakékoliv jiné tiskoviny mimo výlepové plochy nebo mimo místa k tomu přímo určená;

b) ponechávání nádob na komunální odpad po termínu odvozu na veřejném prostranství bez souhlasu vlastníka tohoto veřejného prostranství,...

Kontrolují strážníci tuto povinnost a pokutují ty, kdo se proti vyhlášce prohřešili, nebo skutečně platí uštěpačné stížnosti těch, kdo tvrdí, že pouze vybírají pokuty za špatné parkování v okolí Resselova náměstí?

Jakub Valenta

Reklama