Chrudimské noviny Nový výpustek v Píšťovech, který poškodila velká voda, vybuduje nakonec firma, která zde staví vodovod

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Nový výpustek v Píšťovech, který poškodila velká voda, vybuduje nakonec firma, která zde staví vodovod

Chrudim - Oprava propustku potoku Podhůra, který poškodila velká voda po nezvykle silných deštích, se dostává do další fáze. Městští radní totiž schválili výběr firmy, která rekonstrukci provede. Celá akce přitom nebude snadná, protože potrubí je uloženo hluboko v zemi a navíc vede pod soukromými pozemky.

První zádrhel v případě plánované opravy nastal, když Odbor investic MěÚ Chrudim začal zjišťovat, kudy vlastně poškozené skruže pod povrchem vedou. K všeobecnému překvapení se přitom nepodařilo zjistit, komu trubky odvádějící tok potoku Podhůra patří. Úředníci však vypátrali, že potok protéká pod jednou ze zdejších garáží, což podle stávajících předpisů vylučuje výměnu poškozené výpusti, i kdyby se zjistil majitel potrubí.

Město na stavbu nové výpustě tlačí, chce ji mít hotovou do šesti týdnů.  Foto: Chrudimské noviny

Nově zbudovaný propustek tak zůstane v majetku města Chrudim a stávající propustek neznámého vlastníka bude po vybudování nového zaslepen. Vzhledem k havarijnímu stavu bylo Stavebním úřadem Chrudim upuštěno od vydání územního rozhodnutí. Aby mohla být stavba zahájena ihned po vydání stavebního povolení, musela rada města schválit firmu, jež opravy provede.

Vzhledem k tomu, že se úředníkům jako nejvhodnější uchazeč jevila firma, kterou město vybralo jako stavitele vodovodu v Píšťovech, byla oslovena právě společnost G-mont CR, s.r.o.. Jak je možné, že neproběhlo řádné výběrové řízení? Vedení města argumentuje ve prospěch stavebníků vodovodu právě souběhem prací na budování vodovodní přípojky a případného nového propustku potoku Podhůra. Cena, kterou stavaři nabídli, je navíc o několik desítek tisíc nižší, než předpokládal projektantský rozpočet, a sice 930 tisíc Kč. Původně město počítalo s náklady převyšujícími milion korun. Jde tak o zakázku malého rozsahu, jejíž zadání může schválit samotná rada města. Nový propustek by měl být hotov do šesti týdnů od zahájení prací.

 

red

Reklama