Chrudimské noviny Nový zákon o dětských skupinách by mohl pořádně "zavařit" zdejším vedoucím zájmových kroužků

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Nový zákon o dětských skupinách by mohl pořádně "zavařit" zdejším vedoucím zájmových kroužků

Chrudim - Zákonodárci schválili v minulých týdnech v Poslanecké sněmovně takzvaný „Zákon o dětských skupinách“. Jde o novou právní normu, která by měla výrazně ovlivnit třeba fungování lesních školek, nebo i nejrůznějších klubů zálesáků a skautů. Jedním z těch, kdo hlasovali pro zákon, byl též chrudimský poslanec a dětský lékař David Kasal (ANO 2011).

Oč v zákoně jde? Podle jeho znění by měl upravovat například hygienické předpisy, které by organizátoři takzvaných dětských skupin museli nově splňovat. Dětská skupina je přitom alternativou ke klasické školce. K nejhlasitějším kritikům nového zákona patří především zřizovatelé zmiňovaných lesních školek, jimž se nelíbí komplikovaná legislativa a také zbytečně přísné předpisy. V dětských skupinách bude moci být maximálně 24 dětí a jejich provozovatel bude moci stanovit úhradu jen do výše nákladů. Kromě firem je budou zřizovat i úřady, radnice, vysoké školy nebo neziskové organizace. Zákon dětským skupinám však nenařizuje vzdělávání. Podrobnější informace najdete zde.

Zkomplikuje nový zákon život dětem a jejich vedoucím?  Foto: Chrudimské noviny

Samotní organizátoři mimoškolních aktivit pro děti často vůbec netuší, že se něco v právních předpisech upravujících jejich podnikání změnilo. Jedním z nich je i Martin Dostál, který provozuje dětskou outdoorovou organizaci a lyžařskou školu Ski fanatic. „Přiznám se, že v tuto chvíli nedovedu posoudit, jaký dopad to bude mít na fungování naší organizace, ale z našich aktivit by se to mělo týkat příměstských táborů a zákon o dětských skupinách se týká dětí předškolního věku, proto si myslím, že se nás to dotkne jen minimálně. Ostatní aktivity, které nabízím jsou tělovýchovné služby organizované ve spolupráci s mateřskými školami, případně kroužky nebo kurzy pro děti ve věku povinné školní docházky,“ říká Dostál.

Protože neznalost zákona obecně neomlouvá, bude v současné době záležet především na kontrolních mechanismech státní správy a hygienických stanic. Ty by mohly obětavým organizátorům volnočasových aktivit pro děti a mládež pořádně zkomplikovat život.

 

 

 

Jakub Valenta

Reklama