Chrudimské noviny "O chybném využití dotace informoval ministerstvo kultury zastupitel Moučka," potvrzuje ministerská úřednice

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

"O chybném využití dotace informoval ministerstvo kultury zastupitel Moučka," potvrzuje ministerská úřednice

Chrudim - Jak už Chrudimské noviny informovaly, květnové zasedání městského zastupitelstva poznamenal především výstup městského zastupitele Jaroslava Moučky (KSČM), který zásadně odmítl prominout chrudimské katolické farnosti vratku dotace a také penále, které farnost vinou nesprávného využití peněz musela městské kase zaplatit.

Dobrý hospodář, komunista Jaroslav Moučka.  Reprofoto: Chrudimské noviny

Původně se dotací, kterou tvořily jak peníze města, tak ty poskytnuté Ministerstvem kultury České republiky, zabýval jen vnitřní audit, který zadala sama radnice. Jaroslav Moučka však v diskusi nad bodem jednání zastupitelstva zmínil, že informováno bylo následně jak samotné ministerstvo, tak třeba i finanční úřad. Městský zastupitel Ondřej Kudrnáč (ANO 2011) proto toužil vědět, kdo ministerstvo informoval. „Zajímalo by mne, jestli jsme se práskli sami,“ řekl Kudrnáč. Sám Moučka se však proti výrazu „práskat“ ohradil, ale přítomným nesdělil, kdo oním informátorem byl.

Administrativní chyba vznikla na začátku, šetření "finančáku" bylo na konci. Arciděkan Jiří Heblt své pochybení připouští.  Foto: Chrudimské noviny

Jaroslav Moučka rád jako motivaci k svému jednání v záležitostech nesprávně využité dotace uvádí, že nemůže jako správný hospodář jednat jinak. Často také zmiňuje, že ač komunista, proti církvi nic nemá a jeho předci dokonce financovali výstavbu chrámu svaté Barbory v Kutné Hoře. Chrudimské noviny se proto obrátily přímo na ministerstvo kultury, jehož úřednice Simona Cigánková vysvětluje, jak se celá věc stala. „Podle informací kolegů z odboru památkové péče ministerstva kultury se na ně obrátil člen zastupitelstva města Chrudim Jaroslav Moučka, který je informoval o skutečnosti, že došlo k porušení rozpočtové kázně při čerpání účelové dotace poskytnuté Městem Chrudim na obnovu střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie,“ potvrzuje Cigánková Kudrnáčovu spekulaci. Správný hospodář Moučka tak neváhal a místo pomoci farnosti, proti níž prý nic nemá, s tím, aby dotace byla využita tak, jak měla, informoval orgány státní správy.

Farnost v nedávné minulosti kompletně zrekonstruovala třeba sanktusníkovou věžičku na kostele Nanebevzetí Panny Marie.  Foto: Chrudimské noviny

„Prostředky nebyly využity ke stanovenému účelu, tedy k uhrazení podílu při opravě střechy, ale bylo za ně provedeno odvodnění kostela. Uvedená kulturní památka byla v roce 2014 zařazena rovněž v Programu záchrany architektonického dědictví ministerstva kultury, proto se odborníci z odboru památkové péče věcí zabývali podrobněji. Prostředky poskytnuté ministerstvem kultury byly rovněž poskytnuty účelově na opravu střechy. Následně se kolegové obrátili ještě na Krajský úřad Pardubického kraje, který rovněž obnovu střechy kostela v Chrudimi finančně podpořil. Ověřili si, že tvrzení zastupitele Moučky jsou podložená. Římskokatolická farnost - arciděkanství Chrudim obdržela celkem 1 450 000 tisíc korun na opravu střechy. K tomuto účelu ale byla využita pouze část prostředků ve výši jeden milion korun. Za zbývající část provedl příjemce odvodnění kostela, ačkoliv tento záměr v žádné žádosti neuvedl a nepožádal ani následně o změnu využití příspěvků,“ popisuje Cigánková, jak došlo k chybnému využití dotace. A pokračuje vysvětlováním, proč se ministerstvo zabývá jen částí dotace. „Náklady na provedení kanalizace byly zahrnuty do vyúčtování dotace města Chrudim. Město tuto záležitost řeší samostatně v rámci svých kompetencí. Pokud se však práce při obnově památky podporované z více zdrojů, z nichž jedním je příspěvek, neprovedou ve výši nákladů předpokládaných, má se za to, že úspora vznikla ze státního příspěvku. Proto byla ze strany odboru památkové péče 25. května zaslána žádost o provedení kontroly na Finanční úřad pro Pardubický kraj, který by měl posoudit, zda se příjemce dopustil porušení rozpočtové kázně ve vztahu k příspěvku ministerstva kultury. Další řízení je zcela v kompetenci finančního úřadu,“ tvrdí úřednice. Sám arciděkan Jiří Heblt, který pochybení přiznal přímo v průběhu jednání městského zastupitelstva, však zmínil, že farnost okamžitě, co tato nepříjemná zjištění vyšla najevo, podala opravené daňové přiznání.

Kostel dlouhá léta chátral, protože se o něj minulý režim, od něhož se současní komunisté nikdy zcela nedistancovali, prakticky nestaral.  Foto: Chrudimské noviny

Přes veškeré výhrady ke způsobu, jakým farnost využila získané státní peníze, nevidí ministerská úřednice Simona Cigánková v kauze zlou vůli nebo dokonce úmyslný podvod. „Máme za to, že je celá záležitost poměrně nešťastná, ale čerpání dotací z veřejných zdrojů má svoje pravidla, která je nutno respektovat. Pokud by se na náš odbor žadatel včas obrátil a projednal s námi možnost rozšíření využití příspěvku, patrně bychom mu alespoň částečně vyhověli,“ uzavírá Simona Cigánková. Tím je jasně naznačeno, jak měl postupovat Jaroslav Moučka, jenž ministerstvo informoval poté, co v přátelském rozhovoru „vytáhl“ informace o využití dotace i z arciděkana Heblta, aby je následně použil proti němu. Zda takto postupuje dobrý hospodář, ministerstvo už samozřejmě neřeší. 

Jakub Valenta

Reklama

Obrázek uživatele jetozver
#3227 jetozver 3. Červen 2015 - 21:02
Do vlastního hnízda si sere jen minimum živočichů. Je však vidět, že živočišný druh Chrudimák obecný poddruh rudý se tohoto pravidla nedrží a není v Chrudimi zdaleka sam...... čímž neobhajuji, že církev nepouzila peníze jinak než měla, ale jak se říká špinavé prádlo jsme si přece jen měli vyprat doma a sami.
Obrázek uživatele Jiří Komárek
#3252 Jiří Komárek 13. Červen 2015 - 1:06
jednání pana Moučky plně schvaluji. Názor, že špinavé prádlo se pere doma zastávali i vrazi Jany Komárkové kryti pracovnicemi OPD Chrudim Lenkou Medunovou, vedoucími tohoto OPD bc. Vladimírou Skřepskou, Mgr. Vladimírou Ježkovou, později i Krejčovou /dnes Zábranská/. Trestnou činnost zdejšího OPD po mých stížnostech kryli: tehdejší vedoucí sociálního odboru Anna Halamková, její tehdejší nadřízený Pavel Kobetič, tehdejší starosta a tajemník v jedné osobě Jan Čechlovský, nově dosazený tajemník MÚ /bývalý ředitel zrušeného FÚ Heřmanův Městec/ ing. František Chmelík, na úrovní KÚ Pardubice jeho dosavadní ředitel ing. Jaroslav Folprecht. Případ kryl i ombudsman JUDr. Otakar Motejl. Všichni se schovávali za zdejší policejně justiční mafii vedenou okresním policejním ředitelem Fr. Kučerou, náměstkyní a vedoucím OSZ Chrudim Mgr. Hanou Procházkovou a JUDr. Vladimírem Kytnerem. Více na http://ley.cz/komarek, dále na www. K213 po zadání názvu článku do vyhledávače: Psychiatrizace - zbraň sovětské justice proti disidentům - stále vysoce v kursu, Farář s policajtem byli zneužiti k umlčení k umlčení otce, kterému chrudimské justiční orgány zlovolně dohnaly dceru k sebevraždě, Pohřeb zbabělých křiváků,Policejní tažení proti K 213 pokračuje další politický vězeň na obzoru?, Policie vyklidila město, Výklad práva by v žádném okamžiku neměl být v rozporu s dobrými mravy, Dopis předsedovi soudu + soudcům soudu v Chrudimi, Zničí soud a sociálka v Chrudimi další dítě?, Těžce zkoušený otec z Chrudimi zaslal redakci redakci svoje postoje a dojmy, Pan Eduard Beránek, kandidující na starostu v Chrudimi, zaslal redakci své stanovisko, MÁTE V CHRUDIMI FAKT DOBRÉHO FARÁŘE, Pardubičtí cementáři nezklamou a další. Kdysi jsem ve věci oslovil i současného starostu Petra Řezníčka, bez odpovědi. Podívám - li se na redakci Chrudimský zpravodaj, chybí tam jen jméno ing. Jaroslav Moučka, křiváka a prospěcháře Kudrnáče přehlížím, Trávníčka jsem neoslovil, neboť jsem osobně kontaktoval a osobně oslovil v Chrudimi a následně v Pardubicích Jirku Paroubka. Pan ing. jaroslav Moučka ač komunista je jediný, kdo se Vám dokáže postavit a nehodí se Vám do krámu. Pan Ing. Jaroslav Moučka je na rozdíl od vás zkorumpovaných mafiánů hospodář! A vy, co sloužíte za peníze nás daňových poplatníků této špíně a v životě jste poctivou prací nevytvořily žádné hodnoty a sloužíte policejně justiční mafii této země, se styďte. Už můj děd říkal, že politika není pro slušné lidi. Jen na okraj, za SPOZ kandidoval jako předseda bývalý kriminalista zdejší policie Mgr. Zdeněk Štengl, který na mne vypracoval křivé obvinění, obžalobu na mne podala bývalá komunistka Mgr. hana Procházková, vše po mých stížnostech na MSP a MV kryl bývalý komunista okresní státní zástupce JUDr. Vladimír Kytner. Na KSZ komunista Mgr. Vladimír Prokop, na NSZ komunistka JUDr. Yvone Antonínová. Neházím komunisty do jednoho pytle, ale tito výše uvedení ve státní správě na rozdíl od ing. Jaroslava Moučky mají pokřivené charaktery a nejsou schopni se uživit poctivou prací. Pokud jste sledovali případ pana Jana Šafránka z Hlinska a jeho křivé obvinění státním zástupcem bolševikem Vladimírem Kytnerem po jeho odškodnění za provalení křivého obvinění ve věci znásilnění, ve kterém byl zastupován zdejším advokátem JUDr. Pavlem Pelákem, dnes soudcem pobočky KS Hradec Králové v Pardubicích, případ pana Aloise Janigy, rovněž obžalovaného bolševikem Kytnerem a odsouzeného ve vykonstruovaném obvinění z vykradení automatu na kávu k podmíněnému trestu za nepodloženě způsobenou škodu cca 180 Kč, když nebyl záměrně použit celý záběr bezpečnostní kamery. Měl soudem přiděleného advokáta, mafiána spolupracujícího se zdejší policejně justiční mafií. Opět stejná jména, JUDr. Vladimír Kytner a soudce Mgr. René Tinz. Mgr. René Tinz má na rozdíl ve věci sebevraždy mé dcery čisté svědomí. Kryl křivé navedené svědky smrkáče Jaroslava Hrůzu a křiváka bolševika Václava Kloboučníka, "pokřiveného lékaře MUDr." Petra Cholevu. Bývalý tchán utrpěl po mém "napadení", /napaden jím jsem byl já/ prodělal dvojitou mozkovou příhodu/ ač v nemocnici na kapačkách byl v té době u výslechu na OO Policie CHrudim. Vše kryla Gi ministerstva spravedlnosti, IMV, IPČR v čele s JUDr. Zdeňkem Pelcem. V současné době je opět vězněn předseda o.s. ing. Jiří Fiala. Je třeba vyčistit současný Augiášův chlív. Co je to za společnost, kde neschopní ve státní správě parazitují na každodenní poctivé práci pracujících a mají několikanásobně vyšší platy, aniž by vytvořili nějaké hodnoty.
Obrázek uživatele vingl
#3260 vingl 15. Červen 2015 - 16:22
Díky soudruhu Moučko, zase jste "pomohl" komunistům k zařazení do společnosti. Jste již opravdu starý, neuznaný a zatrpklý. Udělejte jednou něco dobrého. Odejděte z očí veřejnosti. Copak jste pane svatý za těch několik sezon na zastupitelstvu dokázal. Kolik jste našel zlodějů a podvodníků v Chrudimi za posledních 25 let. Naposledy o tom napište do novin a potom ....