Chrudimské noviny Oranžovou orlici strhali i členové historické komise

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Oranžovou orlici strhali i členové historické komise

Chrudim – Ve vedení města se nachází minimálně jeden „orgán“, který rozhodně neskáče tak, jak „páníčci“ na radnici pískají. Reakční názory historické a letopisecké komise jsou známé. Naposledy se tak její členové odmítavě vyjádřili k necitlivé úpravě výsostného znaku města, kterým je orlice.

Protože se historická a letopisecká komise v rámci své historické náplně práce vyjadřuje i k důležitým aktuálním historickým tématům města, dovoluje si zaujmout své stanovisko (alespoň dodatečně, protože k jeho přípravě nebyli zástupci komise přizváni) také k manuálu Jednotného vizuálnímu stylu města Chrudimě − resp. k jeho pasážím týkajícím se městského znaku (schválen byl radou města 6. prosince loňského roku). Komise se pozastavuje nad podobou tzv. grafické značky popsané v tomto manuálu na str. 10. Dle jejího názoru se jedná o nevhodný zásah do podoby symbolu města, kdy do tradičního heraldického znaku je dosazena neheraldická oranžová tinktura,“ píší ve svém usnesení členové komise. Nový vizuální styl je dědictvím, které po sobě zanechává nejlínější a také nejzbytečnější místní politik, a sice Josef Káles mladší.

Aby byl štít erbu svévolně olemován oranžovou linkou a u orlice byla červená zbroj nahrazena oranžovou (navíc heraldicky nepřípustnou) barvou, je dle názoru komise nepřípustné (bylo by event. možné, aby v případě, kdy by byla orlice volně bez štítu, byl tento „znak“ chápán jako logo). Za největší chybu považuje komise užívání takto pojatého „znaku“ na úředních dokumentech města (viz příklad jeho užití na str. 29). Buď by měl být dle názoru komise v těchto případech používán regulérní znak nebo logo (třeba i v podobě volné orlice, ovšem logo je určeno v manuálu jiné…). Manuál sice deklaruje, že historický znak je zachován, že bude využíván při nejvýznamnějších příležitostech, ale současně ho degraduje nahrazením červené barvy oranžovou,“ tvrdí historická a letopisecká komise rady města.

 

Toto stanovisko komise bylo konzultováno s PhDr. Karlem Müllerem, ředitelem Zemského archivu v Opavě, dlouholetým členem Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, který se dlouhodobě věnuje mj. heraldice a sfragistice a je také spoluautorem publikace Znak a pečeti města Chrudimě, 2005.

Jakub Valenta

Reklama