Chrudimské noviny Park Střelnice zůstává i nadále Popelkou. Odbahnění zdejšího náhonu prozatím není na pořadu dne

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Park Střelnice zůstává i nadále Popelkou. Odbahnění zdejšího náhonu prozatím není na pořadu dne

Chrudim - Mezi nejnavštěvovanější parky ve městě patří Park Střelnice. Jedná se o zelenou plochu ležící nedaleko Pumberek. V nedávné minulosti byla zvětšena o část zvanou „Jedličky“ a do budoucna se plánuje také využití plochy, na níž se dlouhé roky rozkládaly sběrné suroviny.

Park Střelnice v dávné minulosti opravdu krášlila střelnice místních ostrostřelců. V místech, kde dnes probíhají oblíbené soutěže psů všeho druhu „Chrudimský pejsek“, navíc stávala hospoda, která však bohužel vyhořela a nikdy již nebyla obnovena. V samotném parku se také konávala Slavátorská pouť.

Oáza klidu nedaleko centra města. To je Park Střelnice.  Foto: Chrudimské noviny

V současné době je park po obnově dřevin pokácených letními bouřemi. Nově se zde objevilo třeba broukoviště, částečnou opravou prošly i „prolézačky“ pro psy a zničená lávka u Červené kapličky. Několika málo vadami na kráse je třeba zanedbaný náhon, jenž v letních měsících nepříjemně páchne a pak i altánek pravidelně využívaný bezdomovci jako dočasné přístřeší.

Broukoviště žije.  Foto: Chrudimské noviny

Jaké plány má s parkem město? „V současné době se zpracovává projektová dokumentace revitalizace ramene drobného vodního toku v parku Střelnice. Vlastník toku s revitalizací souhlasí. Na celou akci bude podána žádost o dotaci z operačního programu životní prostředí. Z důvodu zaměření dotačního titulu není možné čerpat finanční prostředky zároveň na regeneraci studánky; ta bude řešena samostatně po odbahnění vodního toku,“ říká tiskový mluvčí místní radnice Aleš Prokopec. Studánka vyvěrající do nevzhledné skruže má mít léčivé účinky. V místech, kde dnes stojí budova bývalé prádelny a později i prvního útulku pro opuštěná zvířata, svého času stávaly i maličké lázně. O odbahnění ramene Chrudimky se přitom diskutuje již dlouhé roky a vždy se akce zarazila na nějaké administrativní chybě. Rovněž zpracování dokumentace sliboval neuvolněný místostarosta Miroslav Tejkl (ČSSD) již před rokem.

Odbahnit!  Foto: Chrudimské noviny

Samotné „Jedličky“, které se nacházejí vedle silnice směřující na Blehovsko, měly být původně s parkem spojeny lávkou. Z toho ale sešlo. „Z důvodu aktivního záplavového území nemůže dojít v lokalitě parku Střelnice ani v Jedličkách“ k instalaci žádných pevných prvků,“ konstatuje Prokopec, proč se žádných větších atrakcí návštěvníci parku nedočkají. Vystačit si tak musí s lavičkami a dožilým pískovištěm.

Nevábný výhled z prostoru bývalých sběrných surovin.  Foto: Chrudimské noviny

Nejnovějším „přírůstkem“ parku je zmiňovaná plocha po sběrných surovinách. Protože je zde půda doslova nasáklá nejrůznějšími oleji a dalšími toxickými látkami, je třeba nejprve provést sanaci celého areálu a teprve poté začít uvažovat, co zde vznikne. Jednou z mnoha možností je třeba parkoviště pro návštěvníky parku. „Na řešení prostoru po sběrných surovinách je podána žádost o poskytnutí dotace z operačního programu životního prostředí na analýzu rizik ekologické zátěže,“ doplňuje Aleš Prokopec.  

Jakub Valenta

Reklama