Chrudimské noviny Péče o zeleň ve městě se musí změnit, rozhodla komise

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Péče o zeleň ve městě se musí změnit, rozhodla komise

Chrudim – Město vysázelo 80 stromů a pouze 13 jich muselo pokácet, to zní jako skvělá zpráva. Z posledních jednání komise pro životní prostředí i vyjádření vedoucího odboru investic ale vyplývá, že je ve městě Chrudim stále co zlepšovat. Evidence, která je podkladem pro vyčíslení nákladů na údržbu zeleně, není aktuální.

Tiskový úsek včera zveřejnil doplňující informace o tom, které druhy stromů se ve městě vysadily. „Mezi novými stromy naprosto dominuje třešeň ptačí s 39 kusy, potěší nás morušovník bílý se 6 kusy, javor babyka o 7 kusech, 5 bříz papírovitých, 4 habry obecné a 4 jasany ztepilé, 3 okrasné jabloně… Dále se dostalo na jeřáb sudetský, platan javorolistý, javor mléč, dub letní, kaštanovník setý, lípy obecné, jírovec maďal, slivoň myrobalán a další.“ Je to ale jen dílčí informace, o stromech, které se například vysazovaly a kácely na plochách mimo městské pozemky, de facto město nemá přehled.

Příklad pokáceného stromu z Družstevní ulice v Chrudimi v lednu 2022.  Foto: Chrudimské noviny

Vedoucí odboru investic Petr Pecina ale řekl, že v minulosti usiloval o to, aby byl přehled o všech stromech ve městě. „Všechny stromy máme v Chrudimi posouzené, chtěli jsme to také z toho důvodu, abychom v mapě GIS, ve které jsou zaznamenané všechny městské sítě, měli nejen tečky jako kmeny, ale i koruny, kvůli výkopovým pracem. Tu informaci potom vidí projektanti a stavaři, aby nekopali v kořenovém systému,“ uvedl, co se někdy stává. Geografický informační systém města (GIS) funguje od roku 1998 a jedná se o mapy administrativní a dětských hřišť. V Chrudimi se využívá aplikace „Stromy pod kontrolou“. Stávající evidence čili pasport (general zeleně) je ale  neaktuální a jen v papírové podobě, místo digitální formy přístupné všem občanům. Sloužit by přitom měla i jako podklad pro vyčíslení nákladů na údržbu.

V Chrudimi se kácení i výsadba posuzuje podle projektu Péče o stromy, který se začal připravovat už v roce 2009. Na jednom z posledních jednání komise pro životní prostředí padlo, co by se mělo změnit. Asi třetinu údržby zeleně totiž  stále provádějí Technické služby Chrudim, a to bez odborného pracovníka. Peníze vystačí jen na údržbu, už ne na rekonstrukci zeleně. Komise pro životní prostředí se proto shodla na tom, že je zapotřebí více odborníků, aby dohlédli nejen na péči o zeleň, ale i na to, jakým způsobem by se měli například vysazovat stromy a keře u nových výstaveb, a ořez stromů a keřů aby prováděla už jenom odborná firma. O dalším postupu musí rozhodnout radní a zastupitelé města.

 

Petra Vintrlíková

Reklama

Obrázek uživatele Miroslav Tejkl
#10227 Miroslav Tejkl 31. Leden 2022 - 9:00
Petr Pecina je vedoucí odboru investic - nikoli životního prostředí - paní Vintrlíkovou asi spletlo to, že úsek údržba zeleně pod Ing. Pecinu (čili jeho investiční odbor) spadá ...