Chrudimské noviny Petr Řezníček: udělejme pro lepší budoucnost Země jen to, že dáme do každého kontejneru, co tam patří

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Petr Řezníček: udělejme pro lepší budoucnost Země jen to, že dáme do každého kontejneru, co tam patří

Chrudim - Město Chrudim od roku 2001, kdy začalo realizovat mezinárodní projekt Zdravé město a Místní agenda 21, soustavně a systematicky pracuje na zlepšování podmínek života ve městě. Jednou z priorit tohoto projektu je vracet do prvovýroby co nejvíce recyklovatelných materiálů.


Má k tomu vytvořený systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na katastrálním území města.


Tento systém provozují Technické služby Chrudim 2000 spol. s r.o. Po jednání rady města, kdy došlo ke schválení smlouvy o spolupráci s organizací Asekol s. r. o., se tato činnost rozšíří o další aktivity.

Asekol je společnost, která v zastoupení výrobců a dovozců elektrozařízení organizuje celostátní systém zpětného odběru těchto produktů. Firma je  oprávněna ke zpětnému odběru historických elektrozařízení a nových zařízení ze skupiny 3 (tj. výpočetní a kancelářská technika, např. PC, tiskárny, kopírky, mobilní telefony), skupiny 4 (spotřební elektronika, např. televizory, rádia, videorekordéry) a skupiny 7 (hračky, vybavení pro volný čas a sport), a dále nových zařízení ze skupiny 6 (elektrické a elektronické nástroje, např. vybavení domácích dílen), skupiny 8 (lékařské přístroje) a skupiny 9 (přístroje pro monitorování a kontrolu).


Na základě schválené smlouvy Asekol zajistí zpětný odběr baterií a elektrozařízení z domácností a na veřejných místech ve městě rozmístí stacionární kontejnery vybavené bubnovým vhozem a schránkou na baterie a akumulátory. 


Věříme, že  tím dojde ke snížení množství elektrozařízení a baterií odkládaných občany spolu s komunálním odpadem, ke snížení nákladů vynakládaných městem na odpadový systém města a ke zvýšení komfortu pro občany tak, aby pro ně zpětný odběr byl co nejméně zatěžující.


Posílí se ochrana životního prostředí prostřednictvím využití druhotných surovin, které vzniknou dalším zpracováním.

Do červených kontejnerů bude možné odložit elektrozařízení bez ohledu na výrobce a datum jeho uvedení na trh, limitující je pouze velikost vhozového otvoru.


Na stávajících stanovištích barevných kontejnerů určených pro sběr vytříděných složek komunálních odpadů tak přibude další barva.


Tedy k žluté - plasty, modré – papír a zelené – sklo přibude červená - elektrozařízení. Větší elektrozařízení přijme bezplatně Sběrný dvůr Technických služeb v ulici Obce Ležáků


Pro lepší budoucnost naší Země udělejme jen to, že dáme do každého kontejneru, co tam patří.


Petr Řezníček, starosta města Chrudim

red

Reklama