Chrudimské noviny Počty havranů prý neklesají a navíc kálí na hroby

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Počty havranů prý neklesají a navíc kálí na hroby

Chrudim – Chrudimské noviny již několikrát informovaly o unikátních havraních koloniích, které se porůznu přesouvají po městě. Vadí prakticky všem, snad s výjimkou ornitologů. Radnice proto organizuje shazování hnízd černých ptáků, což ale podle některých obyvatel města ani zdaleka nestačí.

S kritikou se teď na městské úředníky obrátil i Aleš Pavlík. Podle jeho názoru se počet havranů ve městě rozhodně nesnižuje a navíc prý zodpovědní pracovníci městského úřadu příliš nedbají na nepříjemný fakt – havrani znečišťují místa posledních odpočinků mnoha lidí na hřbitově U Kříže.

Vedoucí Oddělení životního prostředí MěÚ Chrudim Kateřina Mrózková proto trpělivě vysvětluje, jak se věci ve skutečnosti mají. Tvrzení, které jsem již dříve uváděla, že počet hnízdících párů havrana polního na území města klesá, se týká celého území města Chrudim a je podloženo dlouholetým sledováním, které provádí členové Východočeské společnosti České společnosti ornitologické, konkrétně RNDr. Vladimír Lemberk. Podle jimi zjištěných údajů bylo na území celého města Chrudim v roce 2008 854 hnízd, v roce 2010 již jen 556 hnízd a v roce 2014 565 hnízd. V průběhu let se ale z různých důvodů postupně mění lokality, kde havrani hnízdí, a sídliště Víta Nejedlého je jednou z lokalit, kde bohužel hnízd spíše přibývá. Proto chápu, že z pohledu obyvatel v této části města se může zdát, že havranů je stále více,“ říká úřednice.

Aby se alespoň částečně vyřešil problém se znečišťováním hrobů na hřbitově U Kříže, od roku 2013 se provádějí shozy v prodlouženém termínu, nejprve do 15. dubna a poslední dva roky do 30. dubna. Musím ale zdůraznit, že těmito opatřeními v žádném případě nezajistíme, že havrani ve městě nebudou vůbec. Shozem hnízd můžeme maximálně dosáhnout snížení počtu hnízd v lokalitách, kde to způsobuje problémy. Bohužel se pak ale může stát, že problém přesuneme jinam a stejně by to dopadlo, pokud bychom provedli radikální ořez stromů v některé z lokalit,“ vysvětluje Kateřina Mrózková, proč jsou možnosti města regulovat počty havranů poměrně omezené. Rovněž prý není pravdivá informace, podle níž mají havrani vytlačovat ostatní ptáky z lokality.

Havrani milují i lavičky v Michalském parku.  Foto: Chrudimské noviny

Osídlení těmito ptáky ve městě údajně nastalo po zničení hnízdišť v Pardubicích v letech 1960-61 na Ptačích ostrovech, v parku Střelnice a další zřejmě vznikla na sídlištích a hřbitově. Poprvé za sledovanou dobu měli ptáci zahnízdit v roce 1953 u nemocnice, později v parku Střelnice.  

Jakub Valenta

Reklama