Chrudimské noviny Pohřbené projekty: Revitalizace sídliště U Stadionu

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Pohřbené projekty: Revitalizace sídliště U Stadionu

Chrudim – Sídliště U Stadionu. Stovky domácností, tisíce obyvatel. Největší místní koncentrace panelových domů, která snad již od své výstavby volá po modernizaci a revitalizaci. Město má v „šuplíku“ připraven projekt, jenž by mohl toto místo proměnit v příjemnější čtvrť k bydlení.

Již od roku 2011 je připravena studie revitalizace sídliště U Stadionu, která počítá, mimo jiné, třeba i se zakopáním horkovodu, nebo výstavbou celé řady nových budov. Projekt zpracoval architekt Miloslav Jelínek za spolupráce pražského Metalartu.

Samotné sídliště tvoří obytná zástavba bytových domů, které disponují od čtyř do deseti nadzemními podlažími. Vznikly v sedmdesátých a osmdesátých letech a tvoří tak základní urbanistický koncept území. Podle architektů se jedná o velmi zajímavou a kvalitní urbanistickou jednotku s jasně definovanými prostory obytných domů, veřejných prostor a vnitřní veřejnou zelení. Tou zelení, která dělá vrásky na čele především motoristům, protože z ní jaro co jaro odkapává míza znečišťující zaparkovaná auta.

Hlavním problémem, jejž autoři studie poměrně snadno odhadli, je samozřejmě dopravní obsluha, konkrétně nedostačující kapacita parkovišť. Dále nevyhovuje centrální část sídliště, na níž se od revoluce prakticky nesáhlo. Upravit by mělo přijít i nábřeží u řeky Chrudimky a vyřešit potřebuje také dopravní situace v ulici Na Ostrově. Chodníky a silnice zde mají též nejlepší léta za sebou.

Co tedy architekti městu navrhli? Takzvané „objekty občanské vybavenosti“ by mohly výhledově získat další dvě nadzemní podlaží. Dostavit by přišla třetí jednopodlažní budova v ulici Na Ostrově. Nejpodstatnější změnou však podle všeho zůstává výstavba nadzemního parkovacího domu v prostoru kruhového objezdu v ulici Dr. Milady Horákové. Tím by se částečně vyřešila nedostačující parkovací místa. Další parkoviště by měla vzniknout pod zemí.

Už v této fázi je zřejmé, proč se revitalizace sídliště U Stadionu nachází mezi pohřbenými projekty. Přestože by se rozdělila na pět fází, celkově by si – před pěti lety – vyžádala přes 249 milionů korun. Rozpočet města se však běžně pohybuje kolem částky 400 milionů korun. Ukrojit z něj více než polovinu financí, je sci-fi. Jedinou šancí tak zůstávají dotace. A zde již záleží na úřednících a místních politických špičkách, jakou prioritu v jejich rozhodování zaujímá největší chrudimské sídliště a jeho problémy.  

Jakub Valenta

Reklama