Chrudimské noviny Pomůže aktivita chrudimského soudu legalizovat „travku“?

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Pomůže aktivita chrudimského soudu legalizovat „travku“?

Chrudim – Ústavní soud se bude zabývat žádostí chrudimského okresního soudu, v němž tento požaduje změnu v části § 284 odstavce 1, § 285 odstavce 1 a odstavce 3 a § 289 odst. 3 zákona číslo 40/2009 Sb., trestní zákoník ve znění pozdějších předpisů. Oč se prakticky jedná? Jde o zmírnění zákona, který se týká pěstování a přechovávání marihuany, konopí setého.

Chrudimský soud v dokumentu, který se dá dohledat na webovkách ústavního soudu žádá, aby byl zmíněný paragraf zrušen. Projednává totiž dvě obžaloby z přečinů týkajících se konopí setého, které bylo v jednom případě drženo a ve druhém pěstováno, za což mají být obžalovaní trestně postiženi, ačkoli zákon dopředu nestanovuje meze trestnosti s nutnou mírou určitosti. Chrudimský soud chce ze zákona vypustit slovní spojení „množství větší než malé“.

Proč?

Z trestních spisů v těchto konkrétních případech plyne, že stíhané jednání je prokazováno tak, že jsou nejprve policií zajištěny rostliny konopí, které jsou zváženy, usušeny a následně poslány k odbornému vyjádření, ke stanovení množství THC. Zadržení „zahradníci“ tak dopředu vůbec netuší, zda stíháni budou, nebo nebudou, protože obsah THC závisí na spoustě proměnných.

Policie tedy společenskou škodlivost jednání spojeného s pěstováním, respektive držením konopí musí stanovovat pomoci složitého postupu, na jehož konci je exaktní poznatek o množství THC obsaženém v držené, respektive pěstované hmotě. Teprve poté je rozhodnuto, zda byl naplněn znak trestnosti v podobě pěstování či držení omamné či psychotropní látky v množství větším než malém či ve větším rozsahu. Je tedy exaktně zjištěno množství účinné látky a toto zjištění je podřazováno pod relativně vágní pojem „množství větší než malé“, respektive „většího rozsahu“. Pak je vzneseno obvinění.

Příloha: 
red

Reklama