Chrudimské noviny Posudek EIA dal obchvatu zelenou

Dnes: 10°C
Zítra: 9°C
Pozítří: 12°C

Posudek EIA dal obchvatu zelenou

Chrudim – Chybějící posudky vlivu stavby na životní prostředí, takzvaná „EIA“ přibrzdily stavbu druhé části obchvatu města. V současné době jsou však již na světě a vyplývá z nich, že plánovanému startu prací v příštím roce nic nebrání. Hotova by mohla být už v roce 2020.

Své kladné stanovisko ke stavbě obchvatu vydal už před dvěma lety odbor životního prostředí pardubického krajského úřadu. „Předložený záměr nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani na evropsky významné lokality,“ stojí ve vyjádření kraje. Přesto bylo třeba oslovit i další odborníky, kteří pak zpracovali podrobné a odborné posouzení vlivu stavby druhé části obchvatu na životní prostředí.

Skončí nehody na výjezdu z ochvatu?  Foto: Jindřich Balous

Posudek „EIA“ vytvořil Vladimír Ludvík z hradecké firmy Ekoteam. Není žádným překvapením, že výsledek šetření je pozitivní. „Záměr vzhledem k svému charakteru a umístění nebude představovat výrazné negativní ovlivnění životního prostředí a zdraví obyvatel. Veškeré nepříznivé vlivy spojené s realizací záměru budou mít pouze lokální charakter, převážná část z nich bude vázána především na období výstavby záměru. Z významnějších negativních vlivů s dlouhodobým trváním je možné vyzdvihnout vliv na zábor půdy, případně i vliv na krajinný ráz. Z hlediska zásahu do ZPF dojde k záboru poměrně hodnotné zemědělské půdy. Technické řešení záměru však bylo navrženo s ohledem na minimalizaci těchto záborů, trasa nově navržené komunikace je vedena po okrajových částech zemědělských pozemků, neočekávají se tedy zásadní problémy v jejich obhospodařování a tím ani s využitím okolního území,“ stojí v posudku „EIA“, tedy vlivu stavby obchvatu na životní prostředí.

Slavobrána v Dašické ulici ale jen tak nezmizí.  Foto: Chrudimské noviny

Z hlediska krajinného rázu se nejedná o území se zvýšenými požadavky na jeho ochranu, minimalizace vlivů na krajinný ráz je řešena v rámci vegetačních úprav záměru. Naproti tomu bude záměr působit pozitivně zejména svým vlivem na obyvatelstvo i na stav ovzduší. To je spojeno především s vymístěním tranzitní dopravy z intravilánu a se zvýšením plynulosti a bezpečnosti provozu na předmětné komunikaci. Oznámení dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí I/37 Chrudim obchvat, úsek křiž. silnice I/17 - Slatiňany 165 Ostatní z případných negativních vlivů budou vázány především na období výstavby. Po ukončení stavebních prací bude docházet k postupnému vymizení těchto vlivů. Většinu předpokládaných negativních vlivů bude možné více či méně účinně eliminovat zařazením vhodných organizačních a technických opatření, která jsou popsána v příslušných částech dokumentace. Na základě výše uvedených skutečností lze při dodržení všech stanovených opatření považovat záměr z hlediska vlivu na životní prostředí za akceptovatelný,“ uvádí v závěru své práce doktor přírodních věd Ludvík. 

Jakub Valenta

Reklama

Obrázek uživatele vodouch
#5986 vodouch 21. Září 2017 - 13:13
V článku je citovaná EIA dle zák. č. 100/2001 Sb. a příloha pod článkem je taktéž podle starého zákona (vyhotoveno v 2016). Přece přesně kvůli tomu se musela na 2. etapu obchvatu předělávat, ne? Buď jsem zmatený já, a nebo ten článek :-)
Obrázek uživatele martin66
#5987 martin66 21. Září 2017 - 14:12
a proč to tak je? protože stát má rad silniční daň, apozřební daň z benzínu, z prodabých plechovek, t STK, povinného ručení atd. proto se nevyplatí vybudovat strukturu veřejné dopravy, která by byla použitelnější pro větší spektrum cestujících - dojíždím do práce 20km autem cca 25 min, na kole cca 45 min veřejnou dopravou 1,5 hodiny s 2ma přestupy.... a to jde o pardubice
Obrázek uživatele Jakub Valenta
#5989 Jakub Valenta 21. Září 2017 - 17:42
vodouch: V článku je citovaná EIA dle zák. č. 100/2001 Sb. a příloha pod článkem je taktéž podle starého zákona (vyhotoveno v 2016). Přece přesně kvůli tomu se musela na 2. etapu obchvatu předělávat, ne? Buď jsem zmatený já, a nebo ten článek :-)
Zkuste si tu přílohu pod textem přečíst důkladně od začátku ;)