Chrudimské noviny Potřebujeme vůbec Re-use centrum?

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Potřebujeme vůbec Re-use centrum?

Chrudim – I bez „Re-use centra“ si Chrudimáci dokázali poradit. Vstřícní zaměstnanci sběrného dvora rádi přihmouřili oko, když někdo zatoužil po odložené televizi, vrtačce nebo úhlové brusce. Šlo to bez environmentálních projektů, grantů a stohů papírování.

Re-use centrum Chrudim bylo zřízeno v rámci environmentálně-sociálního projektu. Jeho cílem je zavedení re-use managementu. Jedná se o umožnění opětovného použití předmětů, kterým se minimalizuje množství vznikajícího odpadu. Zároveň může dojít ke snížení sociálních rozdílů tím, že systém re-use zpřístupní zboží lidem s nízkými příjmy a celkově prodlužuje životní cykly jednotlivých předmětů. Princip spočívá v bezplatném odevzdání použitelných předmětů společnosti Technické služby Chrudim 2000 spol. s r.o., která je prostřednictvím Re-use centra zpeněží za symbolickou cenu, čímž zajistí pro konkrétní předmět opětovné využití a rovněž získá prostředky na financování útulku pro psy Chrudim. Vybudování Re-use centra bylo také jedním z požadavků veřejnosti vzešlé z veřejného projednání Desatera problémů města,“ praví úředničinou Šárka Trunečková. Zájemce se po rozkliknutí odkazu také dozví, že celá „legrace“ přišla na 120 tisíc. Nešlo to udělat levněji?

To myslíte vážně? Na buňku, kam se dají odložit nebo vzít užitečné věci, je dnes potřeba sociálně environmentální projekt,“ tlumočí na sociálních sítích myšlenky mnohých Helena Padyšáková. „Samozřejmě. Dříve si někteří lidi mohli odvézt i ze sběrného dvora to, co jste tam přivezla. Dnes je to majetek města a ten si odvézt nesmějí. A teď zase někdo objevil Ameriku a udělal na to projekt,“ připomíná známý fakt Martin Vlk.

Věc však podle všeho není tak jednoduchá. Zákon hovoří zcela jinak – odpad není majetkem města, to je pouze jeho správcem. Neporušuje tak „Re-use centrum“ zákon?

Jakub Valenta

Reklama

Obrázek uživatele Jan Navrátil
#8927 Jan Navrátil 9. Říjen 2019 - 8:26
Ano, přivřeli oko, ale zadarmo to nebylo.Sám jsem to zažil když jsem chtěl starý vysavač a nebo kamarádce se hodil do bytu televizní stolek a když slyšela kolik si za to řekli tak se otočila a odešla. Jen pro pořádek o té dobrotivosti zaměstnanců sběrného dvora.