Chrudimské noviny Povodňový plán je nyní k dispozici i na internetu, lokalita ohroženého sídliště Na Šancích v něm ale chybí

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Povodňový plán je nyní k dispozici i na internetu, lokalita ohroženého sídliště Na Šancích v něm ale chybí

Chrudim - Hrozba povodní je ve městě stále aktuální. Přestože většinu velké vody spolehlivě zadrží třeba Sečská nebo Křižanovická přehrada, pravidelně dochází k tomu, že se řeka Chrudimka na několika místech rozlije mimo své koryto. Město má teď k dispozici povodňový plán, který je zpřístupněn ve své internetové podobě i široké veřejnosti.

Před sedmi lety vstoupila v platnost směrnice, která řeší právě zvládání povodňových rizik. Místní samosprávě dala za úkol provést do prosince 2011 předběžné vyhodnocení povodňových rizik a do roku 2013 pak zpracovat mapy povodňového nebezpečí a rizik pro ty lokality, kde je možnost vylití řeky z koryta vyšší než jinde.

V Centrálním datovém skladu Českého hydrometeorologického ústavu byly pro veřejnost zpřístupněny výsledky mapování rozdělené do takzvaných projektů, tedy částí vodních toků. V případě Pardubického kraje jde celkem o 21 úseků v délce 252 kilometrů. V okolí Chrudimě a nedalekých Pardubic jde přitom o pět rizikových oblastí, kde akutně hrozí záplavy. Jednou ze tří druhů map je obrázek, jenž zachycuje, kam by sahala hladina řeky, pokud by v jejím korytě protékala pětiletá a třeba až pětisetletá voda. Další mapy pak upravují možnou výstavbu v okolí říčních toků na základě zkušeností, kam se voda vylije.

Plán ale v případě Chrudimě neřeší případy, které se v minulých letech několikrát staly třeba v okolí sídliště Na Šancích. Zde vinou poddimenzované kanalizace voda z polí zatopila parkoviště a sklepy panelových domů. Tyto nepříjemné události se přitom odehrály především v dobách jarního tání sněhu a nenadálých silných průtrží mračen. Město zde několikrát uvažovalo o vybudování retenčních nádrží, které by velkou vodu zachytily, ale zůstalo jen u slibů. Radnice se totiž nedokázala dohodnout s majiteli sousedních pozemků a chyběly také peníze. V současnosti, kdy je Chrudimsko prakticky celé pod sněhem, zde tak opět hrozí záplavy, které však v povodňovém plánu své místo překvapivě nemají. 

red

Reklama

Obrázek uživatele Michal Bareš
#2461 Michal Bareš 7. Leden 2015 - 18:56
Dobrý den, to na co vede odkaz, není povodňový plán. Ten je pro Chrudim na jiném odkazu. Uvedený odkaz se týká pouze mapování rizik. To obsahuje pouze vybrané nejrizikovější úseky vodních toků a v případě Chrudimi se týká pouze Chrudimky jako takové. Nezabývá se proto zaplavením vlivem přívalových srážek, tedy problému sídliště Na Šancích.
Obrázek uživatele Michal Bareš
#2462 Michal Bareš 7. Leden 2015 - 19:33
Michal Bareš: Dobrý den, to na co vede odkaz, není povodňový plán. Ten je pro Chrudim na jiném odkazu. Uvedený odkaz se týká pouze mapování rizik. To obsahuje pouze vybrané nejrizikovější úseky vodních toků a v případě Chrudimi se týká pouze Chrudimky jako takové. Nezabývá se proto zaplavením vlivem přívalových srážek, tedy problému sídliště Na Šancích.
Teď už je odkaz správně.