Chrudimské noviny Protipovodňová opatření Stromovka: Úřad smetl námitky vlastníků ze stolu

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Protipovodňová opatření Stromovka: Úřad smetl námitky vlastníků ze stolu

Chrudim – Chrudimský stavební úřad vydal rozhodnutí o umístění stavby přírodně blízkých protipovodňových opatření v lokalitě Stromovka. Zajímavě se vyjádřil ke vzneseným námitkám občanů, kteří jsou vlastníky dotčených pozemků. Momentálně běží 15 denní lhůta na odvolání.

Povodně v roce 2006.  Zdroj: Chrudimské noviny

V případě bleskových povodní by měly nakonec zachycovat dešťovou vodu dvě suché nádrže a pět zasakovacích průlehů. Dohromady zachytí přes 40 tisíc metrů krychlových vody. Na dotčeném území bude ale nutné nejprve umožnit záchranný archeologický výzkum a další zajímavostí je, že například půda, která se nevyužije na místě, bude odvezena do Honbic a Nabočan.

 

Námitky k územnímu řízení podali čtyři občané, vlastníci dotčených pozemků. Podle jedněch město Chrudim nikdy neřešilo opatření, která by nezasahovala do jejich vlastnických práv. Ale bohužel mylně upozornili, že se od roku 2006 zatopení sídliště Na Šancích neopakovalo, protože k tomu došlo v roce 2015 znova. Dále uvedli, že nemá město ani vyřešena vlastnická práva k pozemkům, jenže to stavební úřad také smetl zmínkou o vyvlastnění. Další společně podaná žádost se mimo jiné týkala upozornění na pouze údajně teoretické výpočty vzniku lokální povodně s chybějící fotodokumentací vzniklé reality. Ani tyto námitky neprošly.

Povodně 2006.  Zdroj: Chrudimské noviny

Stavební úřad roztřídil námitky do tří skupin. Vyjádřil se, že k námitkám proti samotnému řešení protipovodňových opatření nepřihlíží, stejně jako v případě nedořešeného vlastnictví u záměru věřejně prospěšné stavby. Zmínil totiž ono vyvlastnění, a tudíž není nutný souhlas vlastníka s daným záměrem. Ani námitky ohledně znehodnocení bonity pozemků a půdy neprošly a úřad je smetl ze stolu s tím, že Ministerstvo životního prostředí udělilo souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Ještě běží 15 denní lhůta na odvolání.

 

 

Petra Vintrlíková

Reklama