Chrudimské noviny Pozor, Na Kopanici padá kamení!

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Pozor, Na Kopanici padá kamení!

Chrudim - Nové dopravní značky se v minulých dnech objevily Na Kopanici. Poté, co se ze svahu nacházejícího se nad oblíbenou zkratkou uvolnilo několik kamenů a vydalo se na svou pouť tam, kam je gravitace táhla, musela radnice zasáhnout. Velké nebezpečí ale nehrozí.

Dopravní značky „Pozor, padá kamení“, nebo také „Kamení ve vozovce“ teď doplnily dávno umístěné a především cyklisty nerespektované dopravní značky „Zákaz vjezdu všech vozidel“. Upozornění na padající kameny, které se pravděpodobně uvolnily z chátrajících zdí nad svahem, zařídil místní Odbor dopravy MěÚ Chrudim.

Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy na základě obdrženého podnětu, z nějž plyne, že v ulici Na Kopanici padají kameny z opěrné zdi na vozovku, provedl 14. března na místě kontrolu, při níž bylo zjištěno, že na vozovce se žádné kameny nenacházejí, v její blízkosti však ano. Po jednání se stavebním úřadem, který již tento podnět také obdržel, bylo dohodnuto v rámci provedení předběžného opatření umístění dopravních značek,“ říká městský úřednník Milan Šikl. Po příslušném „kolečku“ dotazování Policie České republiky, přistoupilo město k umístění značek na místa, kde kameny spadly. V současné době pak probíhá zajišťování opěrných zdí, které by snad mohly hrozit dalším pádem pískovcových bloků  

Aktualizováno: Ve středu 13. dubna v odpoledních hodinách se nad Kopanicí opět uvolnil kus pískovcové zdi a vydal se na cestu dolů. Zde jen shodou šťastných náhod nikdo neprocházel a kámen se proto rozbil o dlažbu. Jak dlouho se zde bude hazardovat se životy chodců?

Jakub Valenta

Reklama