Chrudimské noviny Předseda představenstva VaKu Krčil: Chrudimská radnice měla neúměrné požadavky

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Předseda představenstva VaKu Krčil: Chrudimská radnice měla neúměrné požadavky

Chrudim - Ve sporech, které do jisté míry opanovaly virtuální prostor po nezvolení chrudimského starosty Františka Pilného (ANO 2011) do vedení společnosti Vodovody a kanalizace, je velmi těžké rozpoznat, oč vlastně jde. Pro Chrudimské noviny se teď opět rozhodl vyjádřit předseda představenstavenstva VaKu, hlinecký starosta, Miroslav Krčil (Nez.) a vnést trochu světla.  

Kolem společnosti VaK panuje po poslední valné hromadě do určité míry stále napjatá atmosféra. Čím si to vysvětlujete?

Je to spíše snaha o napětí, snaha uměle vyvolávat tento stav. Na práci představenstva to ale žádný vliv nemá. I nadále je naším cílem efektivní chod společnosti. Daří se nám. A nadále budeme také chránit zájmy všech občanů našeho regionu. Od toho nás prostě nikdo neodradí.

Proč ty snahy o napětí vznikají, nevíme. Asi to někomu vyhovuje. Určitě by teď pomohlo, kdyby představitelé chrudimské radnice svoje vnitřní spory řešili u sebe doma. Neměli by se pokoušet ze společnosti VaK dělat bojiště. A hlavně neměli by vlastní problémy svalovat na jiné a vinit z nich ostatní starostky a starosty v okolí. Vůbec by nás do ryze chrudimských podivných politických her neměli zatahovat. Nestojíme o to. Takové praktiky do našeho regionu a do naší spolupráce mezi starosty nepatří. Dobrá spolupráce může být totiž založena pouze na důvěře a vzájemném respektování.

Začíná období vyjednávání o ceně vodného a stočného s provozovatelem, tedy Vodárenskou společností Chrudim. S čím do těchto jednání letos vstupujete?

Stejně jako každý rok mého působení v představenstvu. Chceme udržet cenu vody a chceme získat více peněz na investice. Očekávám opět složitá a tvrdá jednání. Jako člen představenstva mohu hodnotit poslední čtyři roky. Považuji za úspěch, že se nám podařilo navyšovat nájemné a prakticky nezvyšovat ceny vodného a stočného. Víme, že cena vody na Chrudimsku není i kvůli pevné složce nejlevnější. Zároveň ale není zdaleka nejdražší ve srovnání s ostatními. Vodárenská soustava VaKu v našem regionu má ale svá specifika a náklady, které jiné oblasti neznají.

Mluvíte o vyjednávání s provozovatelem. Na Chrudimsku funguje model, kdy majiteli infrastruktury jsou převážně města a obce. Provozní společnost má ovšem jiného vlastníka.

Je to tak. Tohle je naše dědictví po předchůdcích. Nejsme v tomto samozřejmě v rámci ČR sami. V roce 2005 bylo takto rozhodnuto a smlouva platí do roku 2030. Naši „předci“ v zastupitelstvech měst a obcí nám zkrátka vykolíkovali hřiště a my na něm teď hrajeme.

Jak tento model hodnotíte?

Záleží na úhlu pohledu. Pokud jde o udržení stability vodárenské infrastruktury v celém našem regionu, to se bezpochyby daří. Je to zájmem obou společností. Hodně je to o komunikaci. Těší mne, že se díky dobré spolupráci starostů podařilo v posledních letech VaK dostat do pozice silného partnera. Za to velmi děkuji. Nehrajeme si na velké a malé starosty, nepovyšujeme se jeden nad druhého. V tom je naše síla a to je základ.

Nicméně jaký je tedy podle Vás ten ideální model?

Obecně je známý můj názor a v něm se shoduji s drtivou většinou starostek a starostů. Za ideální model považuji vodárny zhruba okresní velikosti, které vlastní i provozují města a obce z daného regionu. A to z několika důvodů. Podle mne v takovém případě společnost dobře zvládne obnovovat majetek a zvládá efektivní řízení i komunikaci především mezi zástupci měst a obcí. Což je velmi důležité. A hlavně voda je pro mne naprosto strategická oblast!

V případě opravdu malých městských společností se domnívám, že ty budou mít časem problémy právě s obnovou majetku. A pokud by byla společnost naopak třeba celokrajská, myslím, že by byl problém v řízení zejména z pohledu podchycení specifik jednotlivých regionů.

Starostky a starostové tento můj náhled na věc dobře znají. Zná ho samozřejmě i současný provozovatel. Jsem však v našem případě realista. Máme smlouvu a bylo by nefér nalhávat nesplnitelné sliby. Já dávám přednost dialogu, protože ten vede k řešení.

Jak je to tedy s případným ukončením stávající smlouvy?

Nemyslím si, že je tahle varianta na pořadu dne – právně ani finančně. Teď je hlavně naším cílem efektivně investovat do obnovy vodovodů a kanalizací v celém regionu tam, kde je to skutečně potřeba. Ne podle toho, kolik kdo má akcií. Dále udržet stabilitu sítě a přijatelnou cenu pro občany. Samozřejmě s blížícím se koncem smlouvy se musíme zabývat i otázkou jak dál po roce 2030. Ovšem ne mediálními výkřiky, ale seriózní debatou mezi akcionáři.

Přesto hlasy ohledně ukončení provozní smlouvy stále zaznívají. Budou vyslyšeny?

Někteří představitelé především chrudimské radnice sice na planých slibech okolo vody zčásti postavili a stále staví kariéru. To je ale krátkozraké. Na mne a na mnohé ostatní starosty a starostky útočí v médiích a na sociálních sítích, obviňují nás z různých nepravostí. Některá jejich vyjádření jsou vyložené lži. V podstatě je to kampaň vedená proti nám. Nerozumíme jí. Výsledek tohoto chování ale už známe – tito lidé nezískali důvěru starostů a starostek při poslední valné hromadě VaKu. A rádoby výhrůžkami ji nezískají ani v budoucnu.

My se ale raději soustředíme na práci, ne na pomluvy. Připravujeme investice a snažíme se dělat maximum pro občany bez rozdílu na velikost města či obce. A to se nám daří.

Jakou odměnu vlastně pobírají členové představenstva a dozorčí rady VaKu Chrudim za své působení v těchto orgánech?

Pokud jde o uvolněné představitele měst a obcí, je to čistá nula - nic. Tak jsme nastavili pravidla. V představenstvu tedy nyní odměnu nepobírá nikdo. V případě dozorčí rady je placen pouze chrudimský zastupitel MUDr. Haase. Osobně zastávám názor, že jde prostě o součást naší práce.

Zmiňoval jste investice. Někteří hovoří o tom, že Chrudim je podinvestovaná na úkor jiných částí regionu.

Není to pravda. Čísla hovoří jasně. VAK Chrudim na rekonstrukce a obnovu vodohospodářské infrastruktury za období 2006–2018 vydal více než jednu miliardu korun. Více než 428 milionů investoval na Chrudimsku, 352 milionů na Hlinecku a více než 222 milionů v oblasti Heřmanova Městce (Heřmanův Městec, Seč, Třemošnice a Ronov nad Doubravou). V současné době VAK ročně investuje do rekonstrukcí a obnovy částku 70 až 80 milionů korun. Jen za posledních pět let bylo na Chrudimsku investováno více než 214 milionů Kč. V žádném případě tak není pravda, že by Chrudim a okolí byla investičně zanedbávána, naopak.

Proč byly v Chrudimi letos investice zastaveny?

Realizace nových investic byla na jaře v Chrudimi ze strany VaKu skutečně pozastavena, ale pouze dočasně. Do doby přijetí obecných pravidel, za kterých VaK provádí opravy a investice. Probíhající investice byly dokončeny a normálně pokračovala i projektová příprava dalších oprav.

Důvodem pozastavení byly neúměrné požadavky ze strany chrudimské radnice. Jako investor jsme ze zákona povinni uvést pracemi dotčené pozemky do původního stavu. Po nástupu nového vedení radnice v Chrudim byla po společnosti VaK, nad rámec zákonných povinností, ovšem požadována rekonstrukce komunikací téměř v celé šíři a skladbách. To však v žádném případě neodpovídalo původnímu stavu. Jako představenstvo jsme jasně řekli, že pro nikoho nebudou platit žádné VIP podmínky.

Přesto některé investice neproběhly ani po přijetí pravidel. Z jakého důvodu?

Protože se vedení chrudimské radnice rozhodlo, že opravy dotčených lokalit odsune na rok 2023 a pozdější období. VaK tedy v takovém případě nepotřeboval vlastní sítě opravovat. Skutečný důvod je tedy třeba hledat na radnici v Chrudimi. Jde například o ulice Víta Nejedlého nebo 

V Tejnecku. Představenstvo VaKu se totiž snaží koordinovat investice s obcemi, aby finanční prostředky byly vynakládány co nejefektivněji.

V souvislosti s investicemi je velkým tématem získávání dotací. Daří obcím a městům v regionu v tomto směru?

Budeme-li mluvit o budování infrastruktury, tak stejně jako město Chrudim je akcionářem společnosti VAK i město Luže, Ronov nad Doubravou, Chrast nebo Slatiňany, obec Lozice a mnoho dalších. Všichni dokázali vybudovat kanalizace nebo je právě budují za přispění dotací. Úspěšné získávání dotací je tedy spíše otázkou schopností vedení dané obce či města. Určitě to ale není lehká disciplína.

red

Reklama

Obrázek uživatele daniel.lebduska
#8878 daniel.lebduska 17. Září 2019 - 10:33
Luxusní demagogie v přímém přenosu :-) Dám k tomu i druhý pohled, že všechno není tak fajn, jak pan Krčil píše. Ztrátovost soustavy - cca 20% - to je dost velký problém. Chybí peníze na rekonstrukce a stoupá vnitřní dluh společnosti vůči infrastruktuře. Zvyšování nájmu - ano, o inflaci danou zákonem. To je tvrdé vyjednávání v praxi. Boží :-D Investice - na Chrudimsku je síť nejstarší a proto je potřeba do ní, bohužel, dávat nejvíc peněz. Není to tak, že by si tu někdo investice vymýšlel, aby bylo kam dát peníze. "Nesplnitelné" sliby - pan Krčil píše, že tu smlouvu tu máme do roku 2030 - to je pravda a nikdo to nerozporuje. Dokonce ani nikdo nechce tu smlouvu vypovědět a "vyplatiti" VS Chrudim a.s. do konce roku 2030. Co je ale důležité je to, aby tu ta smlouva nebyla i po roce 2030 a je potřeba to dát jasně najevo i VS Chrudim a.s. Zatím takový signál, podle mě, od představenstva VaK Chrudim a.s. nepřišel. A pokud nezačneme vyjednávat o tom, jak bude celá situace po roce 2030 vypadat, tak se také může v například v roce 2028 ukázat, že by se celá transformace nestihla a že bude "ideální" smlouvu prodloužit. A pak zase začnou ta tvrdá vyjednávání, o ceně vodného a stočného, že? Neúměrné požadavky - jedná se o "trest" za výměnu vedení na radnici. O nic jiného nejde. Jedna zájmová skupina se prostě postavila proti novému osazenstvu chrudimské radnice, která není z jejich klubu kamarádů. Ty investiční akce byly pozastaveny až po ustanovení nové koalice. Původně na rok 2019 v plánu byly. Takže tyto povídačky fakt neobstojí. Dotace - tak tady je to jasné. Promiňte pane Valento, ale špatně položená otázka. Když by měla být opravdu férová, tak by změla: "V souvislosti s investicemi je velkým tématem získávání dotací. Mají obce a města v tomto regionu možnost získat nejvyšší možné dotace na budování chybějící infrastuktury?" Pak by ta odpověd byla teprve zajímavá. Ten rozhovor mě tak nadzvedl ze židle, jak snad jen naposledy zastavení stíhání Babiše.
Obrázek uživatele Jakub Valenta
#8879 Jakub Valenta 17. Září 2019 - 15:48
daniel.lebduska: Luxusní demagogie v přímém přenosu :-) Dám k tomu i druhý pohled, že všechno není tak fajn, jak pan Krčil píše. Ztrátovost soustavy - cca 20% - to je dost velký problém. Chybí peníze na rekonstrukce a stoupá vnitřní dluh společnosti vůči infrastruktuře. Zvyšování nájmu - ano, o inflaci danou zákonem. To je tvrdé vyjednávání v praxi. Boží :-D Investice - na Chrudimsku je síť nejstarší a proto je potřeba do ní, bohužel, dávat nejvíc peněz. Není to tak, že by si tu někdo investice vymýšlel, aby bylo kam dát peníze. "Nesplnitelné" sliby - pan Krčil píše, že tu smlouvu tu máme do roku 2030 - to je pravda a nikdo to nerozporuje. Dokonce ani nikdo nechce tu smlouvu vypovědět a "vyplatiti" VS Chrudim a.s. do konce roku 2030. Co je ale důležité je to, aby tu ta smlouva nebyla i po roce 2030 a je potřeba to dát jasně najevo i VS Chrudim a.s. Zatím takový signál, podle mě, od představenstva VaK Chrudim a.s. nepřišel. A pokud nezačneme vyjednávat o tom, jak bude celá situace po roce 2030 vypadat, tak se také může v například v roce 2028 ukázat, že by se celá transformace nestihla a že bude "ideální" smlouvu prodloužit. A pak zase začnou ta tvrdá vyjednávání, o ceně vodného a stočného, že? Neúměrné požadavky - jedná se o "trest" za výměnu vedení na radnici. O nic jiného nejde. Jedna zájmová skupina se prostě postavila proti novému osazenstvu chrudimské radnice, která není z jejich klubu kamarádů. Ty investiční akce byly pozastaveny až po ustanovení nové koalice. Původně na rok 2019 v plánu byly. Takže tyto povídačky fakt neobstojí. Dotace - tak tady je to jasné. Promiňte pane Valento, ale špatně položená otázka. Když by měla být opravdu férová, tak by změla: "V souvislosti s investicemi je velkým tématem získávání dotací. Mají obce a města v tomto regionu možnost získat nejvyšší možné dotace na budování chybějící infrastuktury?" Pak by ta odpověd byla teprve zajímavá. Ten rozhovor mě tak nadzvedl ze židle, jak snad jen naposledy zastavení stíhání Babiše.
Pane Lebduško, díky za zajímavou dedukci, ale tentokrát střílíte vedle.
Obrázek uživatele daniel.lebduska
#8880 daniel.lebduska 17. Září 2019 - 21:04
Jakub Valenta: Pane Lebduško, díky za zajímavou dedukci, ale tentokrát střílíte vedle.
Velmi se omlouvám, pane Valento - viděl jsem to podepsané jako "red" - tak jsem nesprávně usoudil, že jste to psal vy. Později jsem byl upozorněn, že to je ten článek převzatý přímo ze stránek vakcr.cz, což mi teda přijde jako hodně ubohá propaganda.
Obrázek uživatele zvědavec
#8883 zvědavec 18. Září 2019 - 12:42
daniel.lebduska: Velmi se omlouvám, pane Valento - viděl jsem to podepsané jako "red" - tak jsem nesprávně usoudil, že jste to psal vy. Později jsem byl upozorněn, že to je ten článek převzatý přímo ze stránek vakcr.cz, což mi teda přijde jako hodně ubohá propaganda.
Mrzí mě, že dříve komunikativně nadaný a argumentačně sympatický Daniel Lebduška se nechá strhnout k emotivní, nerozmyšlené a ufňukané reakci na převzatý článek. Místo faktů bagatelizace rozhovoru, nulová sebereflexe, jen opakování volebních proklamací, které mi hodně připomínají Babišovo vidění světa. Stále platí, že pokud chci jít do politiky a přinést nějakou novou kvalitu, tak se musím primárně naučit chtít se domluvit!
Obrázek uživatele daniel.lebduska
#8884 daniel.lebduska 18. Září 2019 - 13:13
zvědavec: Mrzí mě, že dříve komunikativně nadaný a argumentačně sympatický Daniel Lebduška se nechá strhnout k emotivní, nerozmyšlené a ufňukané reakci na převzatý článek. Místo faktů bagatelizace rozhovoru, nulová sebereflexe, jen opakování volebních proklamací, které mi hodně připomínají Babišovo vidění světa. Stále platí, že pokud chci jít do politiky a přinést nějakou novou kvalitu, tak se musím primárně naučit chtít se domluvit!
Ale kdeže, když je tam něco vysloveně zavádějící, tak se proti tomu ohradím. To, že tam je jedna polopravda, nebo vyslovená lež vedle druhé mě prostě zvedlo ze židle. BTW - takhle to vypadá, když jsou "předvolební proklamace" myšleny opravdu a člověk je chce uvést v život. "A pokud nezačneme vyjednávat o tom, jak bude celá situace po roce 2030 vypadat, tak se také může v například v roce 2028 ukázat, že by se celá transformace nestihla a že bude "ideální" smlouvu prodloužit." Co na tomto není pokus o domluvu?
Obrázek uživatele zvědavec
#8886 zvědavec 18. Září 2019 - 20:09
daniel.lebduska: Ale kdeže, když je tam něco vysloveně zavádějící, tak se proti tomu ohradím. To, že tam je jedna polopravda, nebo vyslovená lež vedle druhé mě prostě zvedlo ze židle. BTW - takhle to vypadá, když jsou "předvolební proklamace" myšleny opravdu a člověk je chce uvést v život. "A pokud nezačneme vyjednávat o tom, jak bude celá situace po roce 2030 vypadat, tak se také může v například v roce 2028 ukázat, že by se celá transformace nestihla a že bude "ideální" smlouvu prodloužit." Co na tomto není pokus o domluvu?
Děkuji za reakci. Považuji za bezpředmětné rozebírat nějaký rozhovor na webu VaK, který ani jeden z nás nevedl. Moje adresná kritika je následující: a) totální populismus ala Babiš je řešit záležitost, která bude aktuální za 11 let, pokud nechcete vypovědět předčasně smlouvu. Něco ve stylu "prostě zařídíme". Možná už nebudeme ani v zastupitelstvu v rozhodné době, no což. b) Vaše volební proklamace je ryze účetní úvaha, navíc zcela prosta od zásadní rozvahy, "Co dál po roce 2030". Slibujete 20% snížení ceny, které pokryje odstranění leakage vodovodního řadu. Chybí mi, jak resp. za co jej odstraníte? Zakážete dalších 11 let investovat jinde v okrese do vodovodního řadu? Chrudim nemá právo majoritního vlastníka... c) Domníváte se, že ostatní starostové/-ky Chrudim cíleně trestají za změnu na radnici. IMHO to je naprostá paranoia, spíše bych zatím viděl logickou obavu ostatních akcionářů, dlužíte jim vysvětlení viz bod b). Vaše nešťastné reakce ve formě P&C předchozích příspěvků na zdejším fóru je jistě nerozptýlí. Nekonfliktně působící chirurg s dobrou pověstí hladce prošel. Závěrem si dovolím parafrázovat ...už 30 let tu máme demokracii a bude dobře, když se konečně objeví i nějací noví lokální mladí demokraté.
Obrázek uživatele Lover.of.lobster
#8887 Lover.of.lobster 19. Září 2019 - 10:14
Takže starosta Hlinska zvolený za ČSSD, starosta Slatiňan zvolený za SNK- ED, starosta Heřmanova Městce zvolený za Živé město a starostka Luže zvolená za Nestraníky pro Luži - ti všichni se spikli, aby dostali ze hry a potrestali nadějné a odvážné politiky z Chrudimi. Pravda je taková, že arogancí, neumětelstvím a vykřikováním populistických hesel se těžko můžete dostat do vedení společnosti, kde tři čtvrtiny akcií drží jiné obce a musíte se s nimi racionálně dohodnout. Protože nic z toho evidentně nechápete, v podstatě znehodnocujete chrudimský podíl ve firmě, protože mít majetek, ktery nemůžete ovládat, není nic jiného než jeho znehodnocení. Ovšem nějak se tomu nedivím, když vrchní Pirát na radnici je div ne hrdý na to, že nasekal dluhy a jako jejich čestné řešení považuje osobní insolvenci, kterou mu zaplatí příjem z veřejné funkce.