Chrudimské noviny VaK navrhl městu způsob, jak obsadit volné místo ve vedení společnosti

Dnes: 11°C
Zítra: 10°C
Pozítří: 12°C

VaK navrhl městu způsob, jak obsadit volné místo ve vedení společnosti

Chrudim – O tom, že valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim (VaK) zvolila z chrudimských kandidátů do svého nejužšího vedení pouze městského zastupitele Jana Haase (Chrudimáci), Chrudimské noviny již informovaly. Ve volbě doslova vybouchl jak Pirát Daniel Lebduška, tak, což je ostudnější, starosta města František Pilný (ANO 2011). VaK však městu navrhl vstřícný krok.

Upozornil na něj již starosta města Hlinska Miroslav Krčil (Bez PP). Podle Krčila nemá valná hromada problém primárně s městem Chrudim – to by jinak nezvolila lékaře Haase, ale s osobou starosty. Z celkem pěti postů v představenstvu byly obsazeny pouze čtyři, jedno místo zůstává potenciáně vyhrazeno Chrudimi.

Na svém jednání 15. července se městští radní zabývali i výše zmiňovaným návrhem VaKu. Ten nabízí možnost využít v obsazení tohoto volného místa postup, jenž je upraven článkem 13, bodem 10 stanov společnosti: „V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce, zvolí valná hromada do dvou měsíců nového člena. Místo toho může představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady,“ uvádí stanovy.

Jaký postoj k tomuto vstřícnému gestu jednomyslně zaujali městští radní? „S ohledem na platnost usnesení Zastupitelstva města Chrudim č. Z/26/2019 ze dne 27.05.2019 nelze společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim a.s. navrhnout do funkce člena představenstva jiného kandidáta, než který byl takto určen postupem odpovídajícím platným právním předpisům,“ rozhodla rada. Tímto kandidátem je právě odmítnutý starosta František Pilný.

Řešení, samozřejmě, existuje. Městští zastupitelé by mohli své rozhodnutí z května zrušit a přijmout nové, se jménem kandidáta nového. Otázkou však je, nakolik si město nechá valnou hromadou diktovat, koho nominovat smí a kdo je pro starosty okolních obcí nepřijatelný.

Jakub Valenta

Reklama