Chrudimské noviny Při demolici u sportovní haly se stalo něco nečekaného!

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Při demolici u sportovní haly se stalo něco nečekaného!

Chrudim – Stává se to i v "lepších" městech než je Chrudim. Známý je případ z Prahy, kdy nejmenovaná demoliční firma dokonce omylem kvůli úřednické chybě zbourala jiný dům a pracovníkům zatrnulo, až když začaly kolem lítat ledničky a pračky, zatímco jejich majitelé byli naštěstí nic netušíce v práci. Tak horké to tedy v Chrudimi není, ale vysvětlení, proč se nakonec bouralo více, než se mělo, je více než překvapivé.

Na staveništi 8. 2. 2023 odpoledne, po kontrolním dnu.  Foto: Chrudimské noviny

Staveniště se v lednu ještě předat podařilo podle plánu, vše ještě zatím jede podle harmonogramu, ani průjezd ulicemi okolo staveniště se neomezil, ale hned v únoru během bouracích prací nastaly jisté jiné komplikace. Suti na recyklaci do Opatovic bude totiž o něco více, než se původně počítalo a to není vše! Když stavět by se prý zatím ještě pořád mělo začít v březnu.

Průjezd okolo staveniště zůstal zachován.  Foto: Chrudimské noviny
 

Na začátku byl záměr, že obvodové zdivo, kde byly šatny, zůstane stát, jen se probourá průjezd pro techniku, to se ale nestalo. Po té, co se zbouralo neplánovaně i obvodové zdivo, se svolal kontrolní den kvůli revizi projektu a nezbytný je podle aktuálních informací také nový výkaz výměr. A ten nesmí být s projektovou dokumentací v rozporu. 

Lidé mají novou atrakci v centru města.  Foto: Chrudimské noviny

Během schůze zaznělo, že když už se tedy zbouralo vše, nezbývá nic jiného než to napravit. Konkrétní část schůzky kvůli demolici, která proběhla navíc, už ale raději proběhla za zavřenými dveřmi. Vedoucí chrudimského odboru investic později informoval, že se zdivo, které mělo zůstat zachováno, zbouralo kvůli nedostatečné izolaci proti vodě, která prý nevedla pod všechny obvodové zdi.

Petra Vintrlíková

Reklama

Obrázek uživatele kliĎas
#10610 kliĎas 13. Únor 2023 - 15:46
A tomu jako máme věřit??Proč za zavřenými dveřmi?Aby vymysleli přijatelnou lež?V Chrudimi ale není čemu se divit.
Obrázek uživatele Jokl
#10611 Jokl 14. Únor 2023 - 11:32
To aby se zbourala i hala, která byla stavěna stejnou firmou. Tam asi také nebude izolace. Prostě lžou a zatloukají. A za naše peníze.
Obrázek uživatele Zdeněk Karas
#10612 Zdeněk Karas 14. Únor 2023 - 20:28
Než budou čtenáři něco hodnotit, doporučil bych jim nejprve ke shlédnutí původní zdroje: Reportáž (Kodlc Chrudim) https://www.youtube.com/watch?v=1HXVSHreqP8 Dále bych čtenáře rád upozornil, že se jedná o zakázku podle zákona o zadávání veřejných zakázek, tudíž jsou základní informace o ní uveřejněny na profilu zadavatele, vč. projektové dokumentace, dle které byla stavba zadána. Jsou tam k dohledání i výkresy bouracích prací, tak, jak byly původně navrženy a vysoutěženy, aby si každý mohl porovnat, k jak „velké“ změně došlo. Odkaz na zakázku na profilu zadavatele: https://zakazky.chrudim-city.cz/contract_display_346.html . Projektová dokumentace je v části Zadávací dokumentace, příloha č. 4. Relevantní jsou zejména výkresy v části 6 přílohy č. 4, číslo D.1.1.04 a D.1.1.12. Změny v bouracích pracích jsou dvojího druhu: 1) Vyvolané konkrétní technologií zvolenou zhotovitelem, kdy se zhotovitel rozhodl, že je pro něho výhodnější část původních torz konstrukcí zbořit (rychleji a větší technikou) a vystavět je znovu v souvislé ploše (eliminace poruch v místech napojení). Tato změna byla z hlediska technologie provádění odsouhlasena, s tím, že nebude mít vliv na nárůst ceny díla. 2) Vyvolané okolnostmi zjištěnými v průběhu výstavby: a) Bylo zjištěno, že hydroizolace, která je provedena pod podlahami a která byla při průzkumu v průběhu projekčních prací vyhodnocena jako funkční, nezasahuje až pod některé stěny. Pod stěnami byla totiž tato hydroizolace nahrazena jakýmsi litým asfaltem, jehož ponechání není technologicky v pořádku. Jednak se nejevil v dobré kondici a nejednalo se o běžné řešení a druhak nebylo jak vhodně vodotěsně napojit navazující vodorovné hydroizolace. Proto bylo v místech, kde to je z hlediska provádění možné a výhodnější, rozhodnuto o zbourání i těchto zbytků zdiva. b) Bylo zjištěno, že pilíře, které měly zůstat z původních vnitřních stěn, nejsou provedeny z homogenního zdiva. Byly jednak postaveny z různě nesystémově a nevhodně navrženého smíšeného zdiva a část jejich tloušťky byla dokonce provedena z přizdívky z tzv. dvouduťáků na štorc. Na takovouto konstrukci nebylo možné postavit plánovaná dvě podlaží a proto bylo rozhodnuto o demolici i této části. K bodům 2a a 2b proběhla mimořádná schůzka na místě stavby již dne 7.2.2023. Po schůzce byly závěry z této schůzky zaznamenány ze strany autorského dozoru stavby do elektronického stavebního deníku. Teprve následně došlo k demolici těchto částí. Na pravidelném kontrolním dni stavby (aktuálně se scházíme se každou středu), byly tyto závěry pouze zrekapitulovány a zopakovány. Body 2a a 2b budou mít vliv na cenu stavby a vše bude řešeno standartním postupem, tj. změnová dokumentace (k demolici nebyla třeba, ale bude třeba k výstavbě nových konstrukcí, vč. těch, dle bodu 1), dále dojde k ocenění změny prací zhotovitelem (v případě bodu 1) nesmí dojít k navýšení ceny), následně se k předložené změnové nabídce vyjádří autorský dozor projektanta a technický dozor stavebníka. Poté bude přeložena změna ke schválení Radě města Chrudim a až po schválení je možné uzavřít na tyto práce dodatek smlouvy o dílo, v režimu § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek. K fakturaci těchto prací může dojít rovněž až po schválení a uzavření dodatku. S ohledem na složitost tohoto procesu bude trvat min. několik týdnů. Z průběhu výstavby je objednatelem i dozory pravidelně pořizována fotodokumentace. Nejedná se o nijak významnou změnu. Naopak, obdobné změny jsou u rekonstrukcí běžné. Kdo halu navštěvoval, jistě ví, že proběhl i stavebně technický průzkum, v místech, kde to projektant vyhodnotil za potřebné. Průzkumem se však vše odhalit nedá. Natolik podrobný průzkum by byl extrémně neekonomický. Objekt navíc musel do doby rekonstrukce sloužit svému účelu.
Obrázek uživatele kliĎas
#10613 kliĎas 14. Únor 2023 - 21:22
Zdeněk Karas: Než budou čtenáři něco hodnotit, doporučil bych jim nejprve ke shlédnutí původní zdroje: Reportáž (Kodlc Chrudim) https://www.youtube.com/watch?v=1HXVSHreqP8 Dále bych čtenáře rád upozornil, že se jedná o zakázku podle zákona o zadávání veřejných zakázek, tudíž jsou základní informace o ní uveřejněny na profilu zadavatele, vč. projektové dokumentace, dle které byla stavba zadána. Jsou tam k dohledání i výkresy bouracích prací, tak, jak byly původně navrženy a vysoutěženy, aby si každý mohl porovnat, k jak „velké“ změně došlo. Odkaz na zakázku na profilu zadavatele: https://zakazky.chrudim-city.cz/contract_display_346.html . Projektová dokumentace je v části Zadávací dokumentace, příloha č. 4. Relevantní jsou zejména výkresy v části 6 přílohy č. 4, číslo D.1.1.04 a D.1.1.12. Změny v bouracích pracích jsou dvojího druhu: 1) Vyvolané konkrétní technologií zvolenou zhotovitelem, kdy se zhotovitel rozhodl, že je pro něho výhodnější část původních torz konstrukcí zbořit (rychleji a větší technikou) a vystavět je znovu v souvislé ploše (eliminace poruch v místech napojení). Tato změna byla z hlediska technologie provádění odsouhlasena, s tím, že nebude mít vliv na nárůst ceny díla. 2) Vyvolané okolnostmi zjištěnými v průběhu výstavby: a) Bylo zjištěno, že hydroizolace, která je provedena pod podlahami a která byla při průzkumu v průběhu projekčních prací vyhodnocena jako funkční, nezasahuje až pod některé stěny. Pod stěnami byla totiž tato hydroizolace nahrazena jakýmsi litým asfaltem, jehož ponechání není technologicky v pořádku. Jednak se nejevil v dobré kondici a nejednalo se o běžné řešení a druhak nebylo jak vhodně vodotěsně napojit navazující vodorovné hydroizolace. Proto bylo v místech, kde to je z hlediska provádění možné a výhodnější, rozhodnuto o zbourání i těchto zbytků zdiva. b) Bylo zjištěno, že pilíře, které měly zůstat z původních vnitřních stěn, nejsou provedeny z homogenního zdiva. Byly jednak postaveny z různě nesystémově a nevhodně navrženého smíšeného zdiva a část jejich tloušťky byla dokonce provedena z přizdívky z tzv. dvouduťáků na štorc. Na takovouto konstrukci nebylo možné postavit plánovaná dvě podlaží a proto bylo rozhodnuto o demolici i této části. K bodům 2a a 2b proběhla mimořádná schůzka na místě stavby již dne 7.2.2023. Po schůzce byly závěry z této schůzky zaznamenány ze strany autorského dozoru stavby do elektronického stavebního deníku. Teprve následně došlo k demolici těchto částí. Na pravidelném kontrolním dni stavby (aktuálně se scházíme se každou středu), byly tyto závěry pouze zrekapitulovány a zopakovány. Body 2a a 2b budou mít vliv na cenu stavby a vše bude řešeno standartním postupem, tj. změnová dokumentace (k demolici nebyla třeba, ale bude třeba k výstavbě nových konstrukcí, vč. těch, dle bodu 1), dále dojde k ocenění změny prací zhotovitelem (v případě bodu 1) nesmí dojít k navýšení ceny), následně se k předložené změnové nabídce vyjádří autorský dozor projektanta a technický dozor stavebníka. Poté bude přeložena změna ke schválení Radě města Chrudim a až po schválení je možné uzavřít na tyto práce dodatek smlouvy o dílo, v režimu § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek. K fakturaci těchto prací může dojít rovněž až po schválení a uzavření dodatku. S ohledem na složitost tohoto procesu bude trvat min. několik týdnů. Z průběhu výstavby je objednatelem i dozory pravidelně pořizována fotodokumentace. Nejedná se o nijak významnou změnu. Naopak, obdobné změny jsou u rekonstrukcí běžné. Kdo halu navštěvoval, jistě ví, že proběhl i stavebně technický průzkum, v místech, kde to projektant vyhodnotil za potřebné. Průzkumem se však vše odhalit nedá. Natolik podrobný průzkum by byl extrémně neekonomický. Objekt navíc musel do doby rekonstrukce sloužit svému účelu.
Nevím kdo je p.Karas,a hodnotím jen co si přečtu a ani nevím co kde bych měl hledat.To co bylo napsáno zde,je mi prostě proti srsti a na to reaguji.Já prostě vedení radnice a co ona prezentuje nevěřím.Jo,můžete tady mávat všelijakými zákony o veřejných zakázkách a dodatcích,tomu nerozumím,ale prostě to tak nějak...smrdí...ano..nic víc,nic méně