Chrudimské noviny Proč vlastně získala Chrudim cenu Historické město roku? Loni totiž neopravila jedinou zdejší památku

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Proč vlastně získala Chrudim cenu Historické město roku? Loni totiž neopravila jedinou zdejší památku

Chrudim - Poté, co Chrudim konečně po letech vyhrála titul Historické město roku, vyrojil se zástup gratulantů a s nimi i dotazy na osud více než milionu korun, které s první cenou v této soutěži neodmyslitelně souvisí. Podle starosty města Petra Řezníčka (SNK-ED) jsou plány radnice jasné - tyto peníze půjdou do opravy památek.

Jaké památky se tedy dočkají oprav? Klášterní zahrady to nebudou, protože tam už město svou práci prý odvedlo, jak se každoročně dušuje nejen úřednice Kateřina Jánská (ODS), která má na starosti péči o zeleň. Právě zeleň ve výkladní skříni města - Klášterních zahradách, je dlouhodobě terčem kritiky. Místo plánované louky připomíná trávník mezi stromy spíše zaplevelenou zahrádku. To se prý má ale v brzké době změnit, protože porost potřebuje několik let na to, aby dal vyniknout rozmanité květeně a travinám.

Klášterní zahrady pravidelně připomínají spíše nešťastný šafářův dvoreček, než místo, kam by lidé chodili pořádat pikniky, jak bylo původně zamýšleno.  Foto: Chrudimské noviny

„Některé sdělovací prostředky uvedly nepřesný údaj ohledně Klášterních zahrad. Tam prostředky z Regenerace nepůjdou, investovat se budou do severní hradby, která se nachází v doteku zahrad. Letos se ještě bude rekonstruovat fasáda na měšťanském domě ve Štěpánkově ulici. Jde o dům, v němž sídlí Agora. Pro příští rok plánujeme ještě opravu některých domů v Široké ulici, které však nejsou na seznamu památek, proto sem půjdou finanční prostředky jen z rozpočtu města,“ popisuje plány radnice v péči o památky starosta Řezníček.

Tento měšťanský dům v Široké ulici je už dlouhá léta spíše pro ostudu, než ozdobou centra města, protože ho jeho vlastník, tedy město Chrudim, nechalo zchátrat.  Foto: Chrudimské noviny

A protože Chrudim získala cenu Historické město roku za rok 2013, nabízí se otázka, které památky, jež zaujaly porotce v soutěži natolik, jim stály za udělení prestižní ceny právě našemu městu, prošly v loňském roce opravou. V oficiálních prohlášeních se objevuje často projekt Muzea barokních soch. Tady však nastává problém, protože muzeum bylo dokončeno podstatně dříve, rozhodně ne loni. Jaká další akce spojená s opravou památek se tedy ve městě uskutečnila? Pokud si Chrudimáci odmyslí instalaci sporné sochy svaté Anežky České na Žižkově náměstí a opravu sanktusníku na arciděkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie, kterou měla v gesci katolická farnost, pak jen velmi těžko nachází další velkou investici do nějaké památky, která by zavdala důvod k udělení ceny Historické město roku.

Sanktusník na hlavním kostele si opravila římsko-katolická farnost. Jde snad o natolik mimořádnou akci, že stála za udělení ceny Historické město roku?  Foto: Chrudimské noviny

Ironický komentář jednoho z Chrudimáků, který toho času pracuje a žije v dalekém Skotsku, mimo jiné tvrdí, že cena byla udělena za citlivou rekonstrukci hotelu Centrál. Tu provedla místní vietnamská komunita bez jakéhokoliv zájmu veřejnosti, či snad samotné radnice. O kousek dál stojící hotel Bohemia, který ještě donedávna ležel v regulační zóně, však může na podobně citlivou rekonstrukci pohlížet s neskrývanou závistí. Přestože jde o stavbu podstatně hodnotnější, dočkala se prapodivných přístaveb a nakonec i zakonzervování stavby z důvodu šetření Policie ČR. Ta se teď snaží rozkrýt prapodivné praktiky jednoho z hlavních dodavatelů stavby, pražské firmy Metrostav.

Citlivá přestavba nebo devastace architektonické památky?  Foto: Chrudimské noviny

Jitka Šťastná, která okomentovala na facebooku článek Chrudimských novin o udělení ceny, má však jasno. Jde o ocenění práce starosty Řezníčka za celé dlouhé roky péče o kulturní bohatství ve městě. „Titul Historické město roku 2013 je zaslouženým oceněním práce chrudimské radnice, vedené panem starostou Petrem Řezníčkem, ale i podnětem a závazkem pro nás občany, abychom i my více pečovali o své okolí a udržovali čistotu a pořádek tak, abysme žili ve skutečně zdravém městě. Vžitý název Atény východních Čech nás k tomu zavazuje,“ myslí si Štastná.

Zamířila snad cena do Chrudimi za opravený hotel Centrál?  Foto: Chrudimské noviny

Ať už je tedy důvodem k udělení ceny cokoliv, jedno je jasné - největší investicí do památek budou v blízké době finance do opravy rozpadající se hradby nad Zlatou stezkou. Tu radnice vyhandlovala s republikovou policií, která z pochopitelných důvodů údržbě historické stavby mnoho nedala.

red

Reklama