Chrudimské noviny Prodají konšelé lidem střechu nad hlavou?

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Prodají konšelé lidem střechu nad hlavou?

Chrudim – V pondělí 25. března se scházejí městští zastupitelé, aby projednali 13, respektive 14 předložených bodů. Jednání to bylo překvapivě stručné a na místní poměry i věcné. Krátce po šesté hodiny večerní se tak politici i ne příliš hojně zastoupená veřejnost mohli odebrat domů. Ještě před tím však v závěrečné rozpravě došlo na možný prodej městského domu ve Fortenské ulici.

Předsedající starosta František Pilný (ANO 2011) nejprve přítomné seznámil s materiálem, který dostávají takzvaně „na stůl“. Šlo o volbu určeného zastupitele. Původně měl tuto funkci zastávat opoziční zastupitel Jaroslav Moučka (KSČM), který má pro ni profesní předpoklady. Vedení města se však nyní rozhodlo jinak a na tento post protlačilo místostarostu, strojního inženýra, Aleše Nunváře (Piráti). Přes odpor komunistů, který se projevil v pozdějším hlasování, byl pirátský místostarosta zvolen.

Následovalo tradiční představení rozpočtového opatření. Tady došlo na kolizi názoru členů finančního výboru zastupitelstva a nejužšího vedení města. Výbor totiž nedoporučil přesunout peníze na výstavbu skateparku u Tesca, starosta Pilný naopak jeden a půl milionu převést chtěl.

Aleš Nunvář zdůraznil, že původní cena, s níž kalkuluje projektová dokumentace k výstavbě skateparku, je zbytečně vysoká. Radnice projekt nechala přepracovat, přičemž stanovila maximální výši nákladů. Ty by měly být nejvýše šest milionů korun.

V diskusi k tomuto bodu také zazněly výhrady zastupitele Petra Řezníčka (SNK – ED) k odměnám předsedů osadních výborů. Dotazovaný místostarosta Petr Lichtenberg (Chrudimáci) nedokázal uspokojivě vysvětlit, kde město peníze vezme. Stále prý probíhají diskuse a jednání. Řešit tyto záležitosti však bude, dle slov šéfky Finančního výboru MěÚ Chrudim Hany Vránové, rada města, nikoli zastupitelstvo.

Kuriozní situace nastala při schvalování dotací do sportu. Ačkoli se předseda sportovní komise rady města Tomáš Vondráček (ČSSD) snažil přítomné přesvědčit, že hlavním kritériem při rozhodování, komu peníze přiznat, je míra zapojení mládeže a dětí, následná připomínka zastupitele Libora Pilaře (SNK – ED) toto vyvrací. Okresní sdružení hasičů totiž žádalo město o 10 000 korun na organizaci soutěže pro děti a mládež. Sportovní komise jim „přiklepla“ pouhou tisícovku. Podle Pilaře, který velí hasičům v Topoli, jim za jednoho Palackého vyplňování papírů nestojí a město si peníze může klidně nechat.

Osobností města Chrudim se stanou jak Václav Cibulka, tak Oldřich Chleboun. Rovněž dotace Centru J. J. Pestalozziho schválili zastupitelé bez potíží. Došlo zde však ke vtipnému přeřeknutí předkladatele, kterým byl místostarosta Pavel Štěpánek (Piráti). Místo „neinvestiční dotace“, Pirát prohlásil dotaci za „neinsolvenční“. Bývalý starosta Řezníček varoval před případným odpouštěním nájmu Centru v azylovém domě – ten je totiž v majetku města. Vykazované náklady bývají součástí žádostí o dary a dotace. Centrum J. J. Pestalozzi v nich každoročně oslovuje potenciální dobrodince. Snížení nákladů tak, paradoxně, může vést i ke snížení příjmů, což na hraně balancujícímu Centru příliš nepomůže.

Městská sportoviště od města obdrží zdarma projektovou dokumentaci na další rozšíření wellnes prvků v místní sauně. Aleš Nunvář upřesnil, že se tu chystá především úprava převlékárny. V budoucnu však sportoviště plánují také modernizaci sprch a sociálního zařízení. Zdarma Luděk Marousek dostane i projektovou dokumentaci k výstavbě skateparku. Případné obavy z rušení nočního klidu, jež vyslovil zastupitel Roman Málek (Koalice pro Chrudim), jsou prý neopodstatněné. Hřiště pro „skejťáky“ nemá být osvětlené a žádné noční akce se tu konat nebudou.

Následně byly s kosmetickými změnami schváleny osadní výbory v novém složení a proběhla též volná diskuse. Tady byl Řezníčkem zmíněn minule avizovaný prodej městského domu ve Fortenské ulici. Ten je údajně obydlen především sociálně slabšími a případná změna majitele by pro ně mohla být katastrofální. Místostarosta Lichtenberg však své kolegy ujistil v tom, že město bude postupovat s maximálními možnými ohledy a citlivostí. Radnice navíc vůbec není definitivně nakloněna prodeji. Chystá se totiž schůzka s obyvateli domu a ta podle všeho rozhodne o jejich osudu.

Jakub Valenta

Reklama