Chrudimské noviny Ředitel Technických služeb Kolář byl za svou práci ve vedení firmy odměněn dva a půl násobkem své měsíční mzdy

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Ředitel Technických služeb Kolář byl za svou práci ve vedení firmy odměněn dva a půl násobkem své měsíční mzdy

Chrudim - Rada města se na svém posledním zasedání zabývala také účetními závěrkami a výročními zprávami společností, v nichž má radnice stoprocentní vlastnický podíl. Jedná se například o Městské lesy, Sportovní areály města Chrudim, nebo Technické služby. A právě v Technických službách (TS) došla dozorčí rada k zajímavým závěrům.

Pánové Roman Ratica, Jiří Císař, Milan Stehlík, Petr Steiner a Roma Schmidt totiž doporučili udělit řediteli Technických služeb Chrudim Zdeňku Kolářovi finanční odměnu ve výši dva a půl násobku jeho měsíční mzdy. Nakolik jde o přátelské gesto směrem k šéfovi TS, který musel zaplatit nemalou pokutu za své opilecké eskapády, zůstává záhadou. Faktem však je, že pánové z dozorčí rady svůj neobvyklý krok zdůvodnili tím, že ředitel Kolář si tyto peníze zaslouží především za kladný hospodářský výsledek, zefektivnění využívání majetku společnosti stejně jako za jeho obnovu a údržbu (TS nakupovaly třeba nový čistící vůz) a nakonec i vytváření pracovních míst pro veřejně prospěšné práce.

Jejich hodnocení účetní uzávěrky potvrzuje i nezávislý auditor Vladimír Keršláger, podle něhož jsou údaje v oficiálních materiálech zpracované podle skutečnosti a podávají poctivý obraz o aktivech i pasivech "Kolářova království". Ve výsledcích hospodaření společnosti se navíc pozitivně odráží dotace směřující sem z úřadu práce nebo dary poskytované dobrodinci útulku pro opuštěná zvířata. K poslednímu dni loňského roku byl zisk TS celých 961 tisíc korun.

red

Reklama

Obrázek uživatele Jokl
#1863 Jokl 9. Květen 2014 - 12:40
Jak hluboko mohou někteří lidé klesnout za pár tisícovek žoldu od vedení města. Styďte se.
Obrázek uživatele abcde
#1866 abcde 12. Květen 2014 - 9:35
Nižšímu vedení se dávají vysoké odměny proto, aby si nejvyšší vedení zdůvodnilo svoje mnohem větší odměny...