Chrudimské noviny Revitalizace náhonu v Parku Střelnice začne v říjnu a bude stát miliony

Dnes: 6°C
Zítra: 9°C
Pozítří: 2°C

Revitalizace náhonu v Parku Střelnice začne v říjnu a bude stát miliony

Chrudim - Rada města Chrudim na svém jednání 23. dubna schválila vyhodnocené veřejné zakázky na stavební práce revitalizace náhonu v chrudimském parku Střelnice. Vítězem se stala chrudimská společnost Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., jejíž vítězná nabídka činila 11 513 510 korun bez DPH. 

„Dlouhodobě zde nebyly prováděny žádné zásadní zásahy, a to kvůli složitým dříve nevyjasněným majetkoprávním vztahům. Ty už jsme vyřešili a do dlouho očekávané revitalizace se konečně můžeme pustit,“ říká starosta města Chrudim Petr Řezníček (SNK-ED) s tím, že projekt předpokládal dohodu mnoha dalších subjektů, jako je Povodí Labe, ÚZSVM, Vodovody a kanalizace Chrudim, ZOČSP a několika soukromých vlastníků. 

Společnost Vodovody a kanalizace Chrudim se zároveň na investiční akci dle výsledků řízení bude podílet částkou 647 584 korun bez DPH kvůli potřebným přeložkám kanalizačního a vodovodního potrubí.

Celá lokalita kolem ramene náhonu je využívána jako městský park a slouží pro rekreační a volnočasové aktivity veřejnosti, zároveň je území přírodní památkou Ptačí ostrovy. „Všechny úpravy proto budou vycházet z moderního pojetí funkčního propojení vodních prvků a zeleně v architektuře měst při zachování podmínek daných v plánu péče o přírodní památku,“ dodává starosta Řezníček.

Předmětem projektu revitalizace je především zamezení sedimentaci jemných bahnitých částic a zajištění migrační prostupnosti příčných objektů (jezů) na hlavní větvi náhonu, včetně spojovacího koryta a navazujícího území. Dojde tak ke zlepšení životního prostředí v parku na Střelnici a k odstranění potenciálních rizik, která vyplývají z množství usazeného sedimentu s obsahem nebezpečných látek. Zároveň budou v náhonu odstraněny překážky tak, aby nedocházelo k opakovanému zanášení jeho koryt.

Řešené území zahrnuje hlavní větev náhonu v parku Střelnice (od mostu přes náhon v Malecké ulici po konec vzdutí pevného jezu) o délce cca 650 metrů a spojovací koryto (od rozdělovacího objektu na hlavní větvi náhonu po soutok s Chrudimkou) o délce 190 metrů.

Projekt revitalizace vodního toku konkrétně počítá s výškovou úpravou nivelety koryta, což si vyžádá zmíněné přeložky vodovodu a kanalizace, které tok kříží. Bahnité sedimenty budou odtěženy v hlavní větvi náhonu i ve spojovacím korytě, odstraněn bude stávající stavidlový jez a opravou projde jez pevný. Náklady na revitalizaci pokryje státní dotace.

red

Reklama