Chrudimské noviny Revitalizaci přírodní památky Ptačí ostrovy brání tři věci

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Revitalizaci přírodní památky Ptačí ostrovy brání tři věci

Chrudim – Blýská se konečně na lepší časy? Komise znovu upozornila na neutěšený stav přírodní památky Ptačí ostrovy. Cestáři v tom mají jasno. Posloupnost, bez které se věc nepohne, potvrdila i Hana Luptáková z oddělení regionálního rozvoje. K podnětu komise pro životní prostředí se vyjádřil místostarosta Aleš Nunvář (Piráti), který je kromě odboru investic zodpovědný i za odbor životního prostředí. Revitalizaci lokality brání už 25 let stále nevyřešené majetkoprávní vztahy, peníze a třetí důvod je tajný, ale všichni o něm víme. Existuje vůbec vůle něco změnit?

Park Střelnice je také součástí chráněné památky Ptačí ostrovy.  Foto: Chrudimské noviny

Místostarosta Aleš Nunvář vyzdvihl jeden bod, na který komise pro životní prostředí upozorňovala Radu města Chrudim. „Komise apeluje, abychom se zaobírali pozemky, které obhospodařuje Správa a údržba silnic Pardubického kraje a jsou součástí přírodní památky Ptačí ostrovy,“ uvedl. Za minulého vedení už se o směně jednalo, se záměrem, aby ty pozemky mohly být revitalizovány tak, aby to právě mohlo nést – a bylo hodno – toho označení přírodní památka Ptačí ostrovy,“ připomněl.

Kromě města a Pardubického kraje s právem hospodaření na pozemku pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje (SÚS PK) vlastní pozemky podél toku Chrudimky v přírodní památce Ptačí ostrovy i státní podnik Povodí Labe.

Je zřejmé, že k revitalizaci lokality bez iniciativy města asi nikdy nedojde. Nejdříve se ale musí vypořádat majetkoprávní vztahy, jak upozornila Hana Luptáková, pověřená řízením oddělení regionálního rozvoje.

Ředitel SÚS PK Miroslav Němec má v těchto otázkách jasno. Cestáři jsou vždy připraveni. Stejně tak tomu je i pro případ směny pozemků. Nicméně směna bude stát peníze, takže my nemáme kam spěchat,“ nastínil další vývoj v této oblasti. V severní části přírodní památky, za silnicí, kudy vede Malecká ulice, provozovala SÚS PK úložiště inertního materiálu už před vyhlášením lokality za chráněnou přírodní památku.

Po analýze rizik ekologické zátěže probíhající v uvedené lokalitě v letech 2018–2020 byla za vhodnou variantu nápravných opatření zvolena rekultivace, která respektuje schválený územní plán města Chrudim. Projektová dokumentace ale zpracovaná není. „Realizaci záměru musí předcházet zajištění finančních zdrojů, ať už rozpočtových, či externích,“ vysvětlila Hana Luptáková. V rámci přípravy rozvojových záměrů města bylo diskutováno o budoucím využití jako povodňový park.“

Co tedy bude dál s obnovou přírodní památky Ptačí ostrovy, vyhlášené už od července 1997, kdy se tak její součástí stala i plocha s úložištěm inertního materiálu Správy a údržby silnic Pardubického kraje? Už tehdy se předpokládalo, že se tento stav podaří celý brzy vyřešit. „Mně se ten nápad líbí, budeme se jím dále zabývat,“ uvedl prozatím Aleš Nunvář k novému podnětu komise pro životní prostředí.

Petra Vintrlíková

Reklama