Chrudimské noviny Řidička, jež havarovala v Čáslavské ulici na náledí, které způsobila vyvěrající voda, byla zbavena obvinění

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Řidička, jež havarovala v Čáslavské ulici na náledí, které způsobila vyvěrající voda, byla zbavena obvinění

Chrudim - Odbor dopravy MěÚ Chrudim zastavil správní řízení proti řidičce, která letos 23. března časně ráno havarovala na náledí v Čáslavské ulici, které tady způsobila voda vyvěrající z nepoužívaného potrubí. Žena dostala při nehodě smyk a převrátila svoje auto na bok. Se zraněním poté musela do nemocnice stejně jako její spolujezdkyně. Policie ČR havárii vyhodnotila jako přestupek "nepřizpůsobení rychlosti stavu a povaze vozovky" a uložila za něj řidičce blokovou pokutu. Teď je ale vše jinak, protože žena byla obvinění zbavena stejně jako povinnosti zaplatit vzniklou škodu. Podle všeho jela předepsanou rychlostí.

Z pohledu trestního práva se tedy ničeho nedopustila a nenese na dopravní nehodě žádné zavinění. Tomuto verdiktu přitom předcházelo rozhodnutí republikové policie, která uznala argumenty právníka, že uložila řidičce blokovou pokutu předčasně, a postoupila proto kauzu MěÚ Chrudim do správního řízení, aby ji znovu posoudil. Úřad nakonec dospěl k závěru, že nezjistil, že by dotyčná dopravní nehodu způsobila, na druhé straně ale konstatoval, že viník havárie není znám. Tedy alespoň doposud. "Cítím se stoprocentně nevinná," říká k verdiktu Monika Suchochlebová z Choltic, která v uvedený den převrátila v Čáslavské ulici na bok v důsledku poměrně rozsáhlého náledí svůj vůz značky Ford Focus. "Naopak se cítím v této věci být poškozena. Proto jsem se také obrátila na pojišťovnu s žádostí o náhradu škody a doložila ji osvobozujícím rozhodnutím správního orgánu MěÚ," dodává v rozhovoru pro Chrudimské noviny uvedená řidička.

Zhruba týden vytékala v Čáslavské ulici z neznámých důvodů voda na silnici, až jednoho rána zmrzla a vytvořila zde nebezpečné kluziště. A právě na něm Monika Suchochlebová havarovala se svým autem, které ve smyku opřela o sloup veřejného osvětlení. Krátce po této nehodě Vodárenská společnost Chrudim oznámila, že vypátrala pravý důvod úniku vody. Měla se sem dostat z více než dvacet let nepoužívaného potrubí.  Foto: Jindřich Balous

Otázkou teď ale zůstává, kdo by měl škodu řidičce uhradit, když je viník dopravní nehody prozatím neznámý. Voda totiž podle všeho unikla na komunikaci ze 460 metrů dlouhého potrubí, které už nikdo přes dvacet let nepoužívá a je vyřazeno z vodárenské soustavy firmy VS Chrudim. To byl také důvod, proč trvalo tak dlouho objevit příčinu havárie a zamezit nočnímu vytékání vody na silnici. Závadu přitom objevili technici uvedené společnosti, kteří si všimli nepatrného zakolísání tlaku ve vodárenské soustavě, jež je dovedlo k vodojemu na Skřivánku. Tady díky mokrým stopám zjistili jednu porouchanou elektroklapku a plovák, jimiž je osazeno plnící potrubí vodojemu. A právě tato závada se projevovala pouze v noci a ještě v krátkém časovém úseku, kdy se přes otevřenou elektroklapku dostala voda přepadem ven z komory vodojemu do nepoužívaného potrubí, jež bylo přerušeno v místě chodníku poblíž Vaňkovy ulice, odkud voda nárazově vyvěrala. Tím byla také celá záhada objasněna. "Když jsem záležitost konzultoval s odborníky odjinud, potvrdili mi, že by měli s hledáním příčiny této závady také problémy a že jsme měli vlastně štěstí, že se nám ji nakonec podařilo díky náhodě objevit," poukazuje na důvod časové prodlevy při zjednání nápravy předseda představenstva VS Chrudim Roman Pešek.

I přes osvobozující verdikt správního orgánu není ještě sporná záležitost zdaleka u konce. Zbývá totiž ještě určit skutečného viníka dopravní nehody a vypořádat způsobené škody. Sama řidička je ve svém případě odhaduje zhruba na 150 tisíc korun. Obdobnou částku požaduje vyplatit také zraněná spolujezdkyně. Obě ženy přitom zohledňují nejen škodu na svém majetku, zejména na havarovaném vozidle, ale i zdravotní újmu, kterou při nehodě utrpěly. O náhradu škody se může rovněž přihlásit město, jež muselo nechat opravit sloup veřejného osvětlení, o které se vozidlo ve smyku zastavilo. Při určení viníka nehody a výši náhrady škody budou teď nejspíš hrát roli naprosté detaily. Například, zda někdo neporušil svoje pracovní povinnosti. O vyvěrající vodě se vědělo dlouho dopředu. Pravidelně ji hlásili strážníkům projíždějící řidiči a ti zase dispečerovi dané společnosti. V této souvislosti se bude nejspíš posuzovat, zda byl včas a v potřebném množství zajištěn posyp vozovky kvůli ranním mrazíkům. A dále to, zda byli projíždějící řidiči před náledím a nebezpečím smyku dostatečným způsobem varováni. To vše zbývá zjistit. Případ budeme i nadále sledovat.

Roman Zahrádka

Reklama