Chrudimské noviny Objevit příčinu vyvěrající vody v Čáslavské ulici Vodárenské společnosti chvíli trvalo a pomohla až "mokrá" stopa

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Objevit příčinu vyvěrající vody v Čáslavské ulici Vodárenské společnosti chvíli trvalo a pomohla až "mokrá" stopa

Chrudim - V pondělí 23. března časně ráno došlo vinou nenadálého vývěru vody a jejího následného zamrznutí na frekventované Čáslavské ulici k havárii osobního vozidla Ford Focus. Jak v této souvislosti informovaly Chrudimské noviny, mladou řidičku a její spolujezdkyni to málem stálo život, naštěstí to ale nakonec odnesly jen plechy uvedeného auta, které skončilo na boku opřené o sloup veřejného osvětlení. V souvislosti s nehodou se začalo záhy spekulovat o tom, kdo vlastně nese za autonehodu vinu.

Pochyby nastaly zejména poté, co se více než týden nedařilo Vodárenské společnosti (VS) Chrudim závadu spojenou s únikem vody odstranit. Firma byla přitom o úniku vody poprvé vyrozuměna 17. března krátce před druhou ráno s tím, že podél Čáslavské ulice v blízkosti odbočky do Vaňkovy ulice vyvěrá nezvykle z dlažby chodníku proud čisté vody, přičemž se pod ním ani v jeho blízkosti nenachází žádné provozované vodovodní potrubí. Voda zde přitom v uvedený den vyvěrala až do šesté hodiny ráno a dvěma technikům VS Chrudim se za tu dobu nepodařilo závadu lokalizovat. Ještě týž den ráno nechala firma v Čáslavské ulici instalovat dopravní značení, které v těchto místech omezovalo v obou směrech rychlost jízdy na 30 kilometrů v hodině. Tolik tedy rutinní postup.

Pátrání nepřineslo napoprvé kýžený výsledek
Samotná závada se však hned od úplného začátku stala pro uvedenou společnost jednou velkou neznámou, neboť bylo prověřeno několik možných důvodů, proč voda v Čáslavské ulici nekontrolovaně vždy po určitou dobu v nočních hodinách vyvěrá na povrch. "Prověřili jsme neporušenost zásobního potrubí vedoucího z vodojemu Skřivánek do úpravny vody Markovice, které vede také v blízkosti dotčeného chodníku, a to ve dvou režimech - v prvém případě bez čerpání vody z čerpací stanice Markovice do vodojemu Konopáč a v druhém při čerpání vody ve zmíněném směru," uvádí předseda představenstva VS Chrudim Roman Pešek. Jak dodává, byla zároveň provedena kontrola rozvodného potrubí z nedaleké automatické tlakové stanice Vaňkova, která zásobuje pitnou vodou přilehlou lokalitu rodinných domků, avšak také bez kladného výsledku. "Následovaly kontroly gravitační kanalizace v blízkosti dotčeného místa, dále kanalizace při čerpání z čerpací stanice odpadních vod Markovice do gravitační kanalizace v ulici Gorkého a také připojení velkých objektů v okolí, jako jsou Domov mládeže, Restaurace Karibic nebo momentálně rozestavěný Domov sociálních služeb," pokračuje Roman Pešek. Jenže ani to nepřineslo podle něj kýžený výsledek.

Kvůli mrazíkům byl nutný posyp silnice
Poslední možností byla pro vodáky kontrola velkoobjemového vodovodního potrubí z vodojemu Slatiňany ve směru na  vodojem v Mikulovicích na Pardubicku, jež je vzdáleno asi 200 metrů od inkriminovaného místa. Ale i tady vyšla firma naprázdno, přestože využila veškeré měřící přístroje, které má k dispozici. Žádný z nich totiž možnou závadu na zdejší vodárenské infrastruktuře neobjevil. Jenže situace se v Čáslavské ulici opakovala noc co noc a projíždějící řidiči hlásili centrálnímu dispečinku VS Chrudim únik vody na silnici vždy mezi druhou a třetí hodinou ranní. "Kromě jednoho případu naše pohotovost k danému místu už nevyjížděla, protože se jednalo stále o stejný problém, jehož příčinu jsme dosud zjišťovali. Teprve až 19. března se náš technik provozu rozhodl zajistit zde posyp silničního povrchu, protože voda vytékala až na komunikaci a začala namrzat," doplňuje předseda představenstva. Obdobná situace přitom nastala i 23. března, kdy volal po páté ráno na dispečink VS Chrudim obyvatel Vaňkovy ulice, aby upozornil na vznikající náledí na silnici v důsledku vytékající vody z chodníku.

Příčina závady byla na vodojemu na Skřivánku
"Dispečer předal tuto informaci technikovi provozu a volal na dispečink chrudimského cestmistrovství Správy a údržby silnic Pardubického kraje (SÚS PK) s žádostí o zajištění posypu zmíněné komunikace. Než ale stačil dorazit sypač na místo, došlo v daném úseku Čáslavské ulice k dopravní nehodě,"
konstatuje Roman Pešek. Vyšetřování příčin havárie se mezitím ujala Policie ČR, která bezprostředně po nehodě doporučila firmě VS Chrudim, aby nechala doplnit stávající dopravní značení v místě o další dvě výstražné značky, dokud se nepodaří závadu nalézt a odstranit. Hledání její příčiny přitom pokračovalo také v uvedený den a pátrání se zaměřovalo na stále širší oblast. Nakonec pomohlo soustavné úsilí a náhoda zároveň, když si technici VS Chrudim v odpoledních hodinách všimli nepatrného zakolísání tlaku ve vodárenské soustavě, které je opět dovedlo k vodojemu na Skřivánku, kde byla objevena díky mokrým stopám na armatuře komory jedna porouchaná elektroklapka a plovák, jimiž je osazeno plnící potrubí vodojemu. A právě tato závada se projevovala pouze v noci a ještě v krátkém časovém úseku, kdy se přes otevřenou elektroklapku dostala voda přepadem ven z komory vodojemu do více než dvacet let nepoužívaného 460 metrů dlouhého potrubí, jež je přerušeno v místě chodníku poblíž Vaňkovy ulice, odkud voda nárazově vyvěrala. Tím byla také celá záhada objasněna.

Následující noc si ještě technici VS Chrudim ověřili, že je popsaná závada příčinou nočního vývěru vody v chodníku podél Čáslavské ulice, a jakmile bylo vše jasné, byla opravena na vodojemu jak elektroklapka, tak i plovák. Staré nepoužívané potrubí bylo vzápětí na obou koncích zaslepeno a chodník zase uveden do původního stavu. "Když jsem záležitost konzultoval s odborníky odjinud, potvrdili mi, že by měli s hledáním příčiny této závady také problémy a že jsme měli vlastně štěstí, že se nám ji nakonec podařilo díky náhodě objevit," poukazuje předseda představenstva VS Chrudim.

Řidička požádala poslaneckou kancelář o pomoc
Nehoda spojená s touto závadou bude mít však podle všeho ještě pokračování. Žena, která v Čáslavské ulici v důsledku nečekaného náledí havarovala, se totiž obrátila o pomoc na poslaneckou kancelář Davida Kasala (ANO 2011), která ji teď poskytla zdarma právní zastoupení. Asistent poslance a právník Vilém Meduna se nyní podle vlastního vyjádření pokouší o rozklad celého případu a změnu jeho kvalifikace, protože je dotyčná řidička policií doposud vedena jako viník uvedené autonehody. To pro ni mimo jiné znamená, že by měla uhradit všechny vzniklé škody způsobené havárií. "Například město se už ozvalo s tím, že po ní chce zaplatit poškozený kandelábr, což moje mandantka nechápe," říká Meduna. S oběma ženami se už sešel za VS Chrudim i Roman Pešek. "Podle mne je důležité, že se jim nic vážného nestalo. Bohužel jsem ale zjistil, že prozatím příliš nespolupracují s pojišťovnou, která tuto pojistnou událost vyřizuje. S ohledem na prožitou havárii se to však dá lidsky pochopit a jsem ochoten se kdykoli s nimi znovu sejít," uzavírá Roman Pešek.

Roman Zahrádka

Reklama