Chrudimské noviny Roste dům v ulici Svatopluka Čecha v rozporu s městskou vyhláškou? Odborníci tvrdí, že jednoznačně ano!

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Roste dům v ulici Svatopluka Čecha v rozporu s městskou vyhláškou? Odborníci tvrdí, že jednoznačně ano!

Chrudim - Rodinný dům, který svou velikostí připomíná především bytovku, budí v ulici Svatopluka Čecha emoce sousedů i kolemjdoucích občanů města. Podle reakcí čtenářů Chrudimských novin převládá ve většině nad touto novostavbou rozčarování, protože narušila svým nezvykle velkým objemem ráz této tradičně přízemní ulice. Sporné je podle odborníků i posouzení samotné stavby v návaznosti na vyhlášku města, která v době schvalování tohoto projektu platila.

Rodinný dům v této podobě byl totiž povolen ještě podle Územního plánu sídelního útvaru Chrudim z roku 1996. Závaznou část totiž řešila vyhláška 1/96, z jejíhož druhého bodu vyplývá, že „výškové řešení (počet nadzemních podlaží, výška římsy a výška hřebene střechy) nových staveb, nástaveb a přístaveb musí respektovat základní výškové parametry okolí a v oblastech pásma zhruba 100 metrů od hranic památkové zóny rovněž hledisko nekonfliktnosti s panoramatem Chrudimi“. Tolik doslovná citace. Obdobně hovoří i nový územní plán města.

Respektuje podle vás novostavba rodinného domu v ulici Svatopluka Čecha výšku okolních staveb? Můžete se nyní na dané téma vyjádřit v redakční anketě.  Foto: Chrudimské noviny

Podle oficiálního vyjádření chrudimské radnice nenastává však v tomto bodě žádný střet se závaznou vyhláškou, protože se prý v okolí novostavby údajně nacházejí i další podobné objekty. Najít však obdobně velký dům v těchto místech je prakticky nemožné. Se stanoviskem tiskové mluvčí radnice se proto neztožňují v tomto bodě ani někteří odborníci, jejichž jména máme k dispozici a kteří zasedají ve stavební komisi města. Ti považují znění zmíněné vyhlášky v konfrontaci s vydaným stavebním povolením za konfliktní. Stavba podle jejich názoru nerespektuje okolní zástavbu a do těchto míst se jednoduše nehodí. Podobně reagují i obyvatelé okolních domů, kteří prý často ani netušili, že se mohou k projektu vyjádřit a dnes už jen těžko skrývají svůj hněv nad kontroverzním rozhodnutím městských úředníků.

red

Reklama

Obrázek uživatele Tomáš Velendorf
#1629 Tomáš Velendorf 24. Leden 2014 - 11:40
Člověka snad jen napadá, k čemu tedy, všechny ty výbory, podvýbory, komise, subkomise, odbory, gesce, které navzájem v některých případech řeší dokonce i migraci mravenců či kočkodanů, když pak ve finále, tu máme stejně jen toto utrpení.