Chrudimské noviny Starosta Petr Řezníček odeslal otevřený dopis ministrovi dopravy Dobešovi, aby neodkládal stavbu obchvatu

Dnes: 11°C
Zítra: 10°C
Pozítří: 12°C

Starosta Petr Řezníček odeslal otevřený dopis ministrovi dopravy Dobešovi, aby neodkládal stavbu obchvatu

Chrudim - Starosta města Petr Řezníček (SNK-ED) odeslal ministrovi dopravy Pavlu Dobešovi (VV) otevřený dopis, v němž ho upozorňuje na stále odkládanou realizaci stavby silničního obchvatu Chrudimě a vyzývá ho k zahájení stavby v roce 2013 tak, aby byla dokončena v avizovaném termínu.


Vážený pane ministře, nejprve přijměte pozdrav z Chrudimě i omluvu za formu mého dopisu, tedy otevřený dopis.


Počítám s tím, že po jeho zveřejnění budu podezříván z touhy po zviditelnění se před volbami. Aťsi. Kdo to tak bude chtít vidět, toho nepřesvědčím. Jde mi stále o jedno: o obchvat města. Uvidím-li, že se skutečně někdo za realizaci obchvatu zasadí, nebudu Vám muset dále psát touto formou.


A ani netoužím po „slávě.“ Reaguji  na některá prohlášení Vaše i Vašich předchůdců v pozicích ministrů dopravy. veřejné přísliby politických reprezentací České republiky, Pardubického  kraje i poslanců Parlamentu České republiky ve věci Přeložky silnice I/37 – obchvatu města Chrudimě. Stále je u nás ve městě považujeme za vážně a zodpovědně vyřčené a věříme, že budou naplněny v dohledné době. 


Sám jste se na vlastní kůži v loňském roce přesvědčil, jak je složité projet bez modrého majáku Chrudimí v čase mezi  15. a 17. hodinou. Stejně tak složitou a lety neřešenou situaci zažívají Pardubice na křižovatce  „Trojice“. Ale ty jsou na tom přece jenom lépe. 


Ve finančním plánu SFDI již jsou a stavět se bude. Stavba v Chrudimi se zde opět neobjevuje.  Vaše sdělení: (…) „Obchvat tedy bude v roce 2012 ve fázi, že budou vykoupeny pozemky a bude dokončen archeologický průzkum“. Tato fáze  nám ve městě dopravní situaci vůbec nezlepší a hlavně neříká, kdy se začne stavět. Vím, že   pro zahájení stavby je obojí důležité.


Opravdu nás tolik nezajímá, kolik archeologicky významných artefaktů se na trase obchvatu našlo. Zajímá nás, kdy se  stavba reálně pohne. Potěšilo mne  Vaše sdělení médiím, jakým způsobem chcete řešit dostavby řady významných dopravních staveb. Vaše slova:


“Jednou z cest jsou například odložené platby, pomocí kterých by se mohly realizovat již některé stavby v letošním roce. V úvaze je také využití disponibilních prostředků v řádu miliard korun, které má stát uloženy například v Lesích ČR.“ Má otázka: „Proč právě stavba obchvatu  Chrudimě  není mezi významnými?“  Nechci se opět dovolávat řady  prohlášení  politiků nejrůznější úrovně.


Pokud by  měla být v Pardubickém kraji stavebně řešena křižovatka  „Trojice“ - správně  R35 -  v jiném finančním režimu (OPD), tak jsem přesvědčen, že by logicky měl být mezi těmito stavbami i obchvat Chrudimě, zvláště  když se v letošním roce má  uskutečnit překládka horkovodu, který leží v jeho trase.

Rok 2013 může být rokem stavebním. Mimochodem na webových stránkách ŘSD stále visí rok 2014 - dokončení celého obchvatu až po jižní část za Slatiňany. Finanční situaci státu chápu a znám to   podobně z reálného života města. Také musím řešit prioritně to, co přinese největší užitek lidem a  městu.


Vážený pane ministře,


jménem 23,5 tisíce obyvatel Chrudimě a 4,1 tisíce obyvatel Slatiňan Vás žádám  o finanční zajištění stavby přeložky I/37 v celé plánované délce tak, aby stavba mohla začít v roce 2013 a její dokončení bylo co nejblíže datu, které stále deklarují webové stránky ŘSD.


S úctou Mgr. Petr Řezníček

red

Reklama