Chrudimské noviny Stihne radnice do červnových oslav rekonstrukci parčíku v okolí sochy Mistra Jana Husa? Zbývá už jen pár dní

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Stihne radnice do červnových oslav rekonstrukci parčíku v okolí sochy Mistra Jana Husa? Zbývá už jen pár dní

Chrudim - Výročí Mistra Jana Husa, které na letošní rok připadá, znamená i řadu úprav parčíku za kostelem Nanebevzetí Panny Marie, kde se idealizovaná socha katolického kněze nachází. Radnice teď zveřejnila podrobné informace o tom, jak by úpravy tohoto místa měly vypadat.

Jak už Chrudimské noviny informovaly, zadání připravit návrh řešení dostal městský architekt Marek Janatka, který navrhl rozdělit úpravy do několika etap. V první etapě, která právě probíhá, jsou prováděny drobnější zásahy spíše nestavební povahy v bezprostředním okolí pomníku.„Celý záměr je založen na respektování původního osazení podstavce pomníku do terénu, jak bylo zpracované profesorem Gočárem,“ říká architekt Marek Janatka. „Stávající zdivo ze žulových kvádrů bude odstraněno včetně navazujících zídek a nahrazeno před podstavcem pomníku jedním žulovým stupněm, který umožní vyrovnání úrovní terénu a zároveň maximálně podpoří původní koncept,“ popisuje záměr architekt.

Do podstavce pomníku ani samotné sochy, které jsou kulturní památkou, nebude nijak zasahováno vyjma očištění celého pomníku. Před pomníkem bude zachována zpevněná plocha se dvěma novými lavičkami a přístupový chodníček. Zpevněná plocha a chodníček přijdou plošně mírně zvětšit a budou osazeny na vyšší úroveň, aby byl podpořen původní koncept. Okolní terén chce radnice mírně vysvahovat a osít trávou.
„V rámci letošní akce by měly být provedeny ještě některé další dílčí úpravy – vykácení dvou stromů a provedení náhradní výsadby, odstranění původní obruby chodníku napříč parkem a dorovnání terénu, osetí trávou a konečně vyrovnání pískovcových obrubníků podél chodníku s Širokou ulicí,“ říká neuvolněný místostarosta Jan Čechlovský (ODS). Další práce v tomto území jsou plánovány v následujících letech. Dotknou se především povrchů chodníků a cest i rekonstrukce vrchního zdiva nad Žižkovým náměstím.

red

Reklama