Chrudimské noviny Tisková zpráva: Malé „Desatero“ na ZŠ Školní náměstí

Dnes: 3°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Tisková zpráva: Malé „Desatero“ na ZŠ Školní náměstí

Chrudim – Žáci základní školy v Chrudimi se mohou nově podílet na zlepšení života města. Zdravé město Chrudim letos v pilotním ročníku Školního fóra od žáků sesbírá nápady a podněty pro různá vylepšení jak ve městě, tak i v jejich škole.

Smyslem Školního fóra není jen získat co nejširší zpětnou vazbu od nejmladší generace, ale také podpořit zdravý místní patriotismus a probudit aktivní zájem o své okolí, o veřejné dění,“ říká starosta města František Pilný (ANO 2011).

Podobnou akci pořádá Zdravé město Chrudim už mnoho let také pro studenty středních škol, Školní fórum je její obdobou pro 5.–9. ročníky základních škol. Na rozdíl od akce pro středoškoláky však žáci základek mohou dál impulz i ke změnám či zlepšením ve své škole. Zřizovatelem základních škol je totiž město, které tak může zajistit reálný dopad nasbíraných podnětů.

Pochopitelně se jedná o tipy na dílčí zlepšení prostoru či chodu školy, neoblíbeného učitele se tímto způsobem žáčci nezbaví,“ usmívá se Šárka Trunečková, koordinátorka projektu Zdravé město Chrudim a MA 21.

Školní fórum probíhá přímo v dané škole. Nejedná se o diskusi k předem připraveným námětům nebo dokumentům, ale o formu komunitního projednávání. Jako první si novinku první únorovou středu vyzkoušela Základní škola Školní náměstí, Chrudim, která o to sama projevila zájem. „Je to ideální způsob, jak teorii občanské výchovy přenést do praxe, jedná se zejména o téma udržitelného rozvoje a občanské participace. Ukážeme jim touto cestou, že i oni mohou rozhodovat o dalším vývoji a mnoho změnit,“ dodává Trunečková.

Dalším efektem Školního fóra je, že se žáci naučí své názory obhájit a následně také prezentovat. Názory a výstupy z fóra budou žáci později prezentovat samotnému vedení města. Z rozpočtu Zdravého města Chrudim pak na vybraný projekt či projekty poputuje 30 tisíc Kč, ZŠ Školní náměstí tuto částku přislíbila svým příspěvkem zdvojnásobit. Školní fórum by se tím mělo dobrat skutečně hmatatelného výsledku.

red

Reklama