Chrudimské noviny Desatero problémů města se opět přiblížilo. Jak se radnice vypořádala s problémy, které jí předložila veřejnost?

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Desatero problémů města se opět přiblížilo. Jak se radnice vypořádala s problémy, které jí předložila veřejnost?

Chrudim - Společně s vlaštovkami a kvetoucími vrbami se po roce vrátil den, k němuž se upírají oči všech, kdo vyznávají agendu „Zdravého města“. Začátkem března, konkrétně druhého, se totiž ve Velkém sále Muzea bude opět konat setkání nad Desaterem problémů města, tentokráte znovu o půl páté odpoledne.

Na místě je proto bilancování toho, co se před rokem během jednání slíbilo a přijalo jako jedna z priorit Desatera problémů města. Prvním bodem, na němž se přítomní shodli, byl požadavek: Rozdělit dopravu z obchvatu města dopravním značením do doby vybudování jeho etapy ve směru Pardubice - Žďár nad Sázavou přes Palackého ul. a ve směru Pardubice - Vysoké Mýto po obchvatu“. Doprava ve městě se v současnosti výrazně změnila právě díky otevření první části obchvatu a Palackého třídě se ulevilo. Město proto nijak výrazně nemuselo zasahovat a dopravní značky se objevily pouze v místech, kde by snad řidiči mohli chtít pokračovat starými cestami a vyhýbat se novému obchvatu.

První část obchvatu je již v provozu a stihla už naštvat obyvatele Medlešic.  Foto: Jindřich Balous

Další problém, který se objevuje na zasedáních v Muzeu rok co rok, je požadavek vybudovat cyklostezku na Podhůru. Ta se v loňském roce neobjevila stejně, jako nedošlo k revitalizaci areálu bývalého letního kina. Městu chybí finance a v případě cyklostezky se jedná o nedořešených vlastnických vztahů s majiteli pozemků, po nichž by stezka pro kola měla v budoucnu vést. Rovněž zajištění volných míst pro zdravotně znevýhodněné je spíše otázkou, jíž by se měl zabývat stát. Sama radnice jen těžko bude ovlivňovat místní podnikatele, když sama ročně platí do státního rozpočtu tisíce korun za to, že nezaměstnává dostatečný počet zdravotně handicapovaných.

V otázce třídění odpadů a především sběru bioodpadu se podle všeho blýská na lepší časy. Nový plán odpadového hospodářství byl schválen během jednání posledního městského zastupitelstva a radnice se chystá zrekonstruovat i sběrný dvůr. Zda se obyvatelé města dočkají též vytoužené kompostárny, není prozatím jasné.

Zajištění bytů s vyšší mírou bezbariérovosti je dalším bodem z loňského Desatera a i tento problém dokazuje, jaké je převážně složení těch, kdo se diskusí ve velkém sále Muzea účastní. Město se dlouhé roky potýká třeba s nedostatkem parkovacích míst, ale tato palčivá a tolik kritizovaná otázka se zkrátka do Desatera problémů města nevešla. Místo ní se zde pravidelně objevují buď témata, která jsou i bez veřejné diskuse v plánu, nebo naopak zcela nereálné sliby a požadavky. Výstavbu parkovacího domu v Moravově zahradě, tedy slib, jenž se nacházel ve většině předvolebních programů stran a uskupení kandidujících do komunálních voleb, by zvědavec v Desateru hledal marně. Úředníci totiž dobře vědí, jak a kam své diskutéry vést.

Strážníci na Tyršově náměstí zasahují pravidelně, neutěšenou situaci ale vyřešit nemohou.  Foto: Chrudimské noviny

Vytvořit spojení cyklo-pěší okruh Větrník - Topol a zpět. Využít přírodní rezervace Habrov ve vzdělávacích a rekreačních aktivitách.“ Také toto téma „nakousli“ před rokem diskutéři, ale letošní realita je taková, že nad novou částí městského obchvatu by milovník přírody a vycházek se psem jen marně hledal slibované přechody pro zvěř a stezky spojující sídliště Na Větrníku s blízkým Topolem. Vozovka obchvatu pokrytá mrtvolkami zvířat je tak jen němým svědkem slibů a plánů, na jejichž realizaci se nedostalo.

On-line sdílený kalendář kulturních, sportovních a jiných akcí se prozatím také neobjevil. Jeho funkce suplují stránky, které se však v různých obměnách objevují pod patronací zdejší radnice znovu a znovu a zdaleka neobsáhnou vše, co se ve městě děje. Revitalizace skateparku, další z bodů Desatera, je již naplánována a problémem bezdomovectví, posledním problémem, se městská policie zabývá pravidelně. Přesto se v loni podařilo jednomu z lidí bez domova umrznout v samotném centru města.

Letošní Desatero problémů města má před sebou opět nelehký úkol. Obhájit existenci projektu „Zdravé město“, který mnozí z opozičních politiků považují pouze za opisování tabulek bez reálného významu a dopadu na život obyvatel Chrudimi.

Jakub Valenta

Reklama