Chrudimské noviny Tisková zpráva: Skládkování notně podraží

Dnes: 13°C
Zítra: 10°C
Pozítří: 11°C

Tisková zpráva: Skládkování notně podraží

Chrudim – Připravovaná legislativa v oblasti nakládání s odpady tlačí obce do efektivnějšího třídění. Cílem je omezit skládkování ve prospěch jiných způsobů nakládání s odpady, které jsou ohleduplnější k životnímu prostředí. Odpady mají navíc ekonomický potenciál, který lze využít.

Nový zákon, jenž pravděpodobně nabyde účinnosti od roku 2021, poplatky za skládkování neupraveného směsného komunálního odpadu navyšuje výrazně, navíc počítá s jejich dalším každoročním růstem. To když obce nebudou plnit zákonem stanovený minimální podíl recyklovatelných odpadů. „Pro rok 2020 je tento podíl stanoven na úroveň 45 %, pro rok 2021 je to však již 55 %,“ říká místostarosta Aleš Nunvář (Piráti).

Současná úroveň třídění je na dobré úrovni, nicméně s ohledem na nadcházející legislativní požadavky stále nedostačující. Poplatek za ukládání neupraveného směsného komunálního odpadu přitom může dosáhnout výše až 1800 Kč za tunu,“ říká Zdeněk Kolář, ředitel chrudimských technických služeb.

Pro tzv. zbytkový odpad bude možné využít skládkování s nižší sazbou pouze při kvalitním třídění. Obec v tomto případě musí spoléhat na občany. Díky připravovanému projektu k tomu ovšem budou mít náležité podmínky,“ dodává místostarosta Nunvář. Na základě analýzy produkce odpadů tak město požádalo o dotaci z operačního programu Životní prostředí, která umožní nakoupit celkem 140 kontejnerů na tříděný odpad za bezmála 1,5 milionu Kč. Postupně tedy dojde ke zvýšení komfortu třídění odpadů, dále se předpokládá hustší síť kontejnerových stání a větší zapojení občanů do třídění jednotlivých složek odpadů s cílem dosáhnout co nejnižšího objemu směsného komunálního odpadu.


„Je nutno zopakovat, že bez zapojení občanů města, jednotlivých společenství vlastníků nebo příspěvkových organizací města se skutečně neobejdeme. Město a jeho technické služby k tomu mohou přispět lepšími podmínkami,“ dodává ředitel Kolář.

 Již v současnosti je však třídění odpadů intenzivnější než v minulých letech. Letošní novinkou je třídění drobného kovového odpadu do nádob spolu s plasty. Dále město vytváří nová hnízda pro třídění odpadů, zavedlo centrální svoz biodpadu, navýšilo počet sběrných míst na textil a jedlé oleje. Technické služby Chrudim také více spolupracují s podnikatelskými subjekty, společenstvími vlastníků a školami, přínosem jsou též činnosti ve sběrném dvoře jako třeba rozebírání velkoobjemového odpadu, třídění papíru apod. Další velkou chystanou novinkou, která rovněž významně přispěje ke splnění legislativních požadavků na třídění, je sběr bioodpadu od prahu domu.

red

Reklama