Chrudimské noviny Připravuje se stavba separačního dvora

Dnes: 0°C
Zítra: 3°C
Pozítří: 2°C

Připravuje se stavba separačního dvora

Chrudim – Budoucnost, která se týká zpracování a následné „likvidace“ odpadu, není příliš růžová. Skládka v nedalekých Nasavrkách, kde končí většina směsného odpadu vyprodukovaného ve městě, je na hranici kapacity. Její provozovatel sice uvažuje o dalším rozšíření, už teď je ale jasné, že i toto řešení bude jen dočasné. Co dál?

Řešením by mohl být separační dvůr, o jehož výstavbě vedení města uvažuje. Vzniknout může v areálu bývalé Transporty a půjde skutečně o monstrózní investici. Město Chrudim tedy nechalo zpracovat studii na výstavbu nového separačního dvora s překládací stanicí. Vznikla již v červnu roku 2017.

Dle výsledků studie se musí město Chrudim připravit na nový legislativní požadavek vyplývající ze zákona, dle kterého je od roku 2024 zakázáno ukládat na skládky směsný komunální odpad a recyklovatelné a využitelné odpady stanovené prováděcím právním předpisem. Z tohoto důvodu je ve studii navrženo zvýšení separace biologicky rozložitelného odpadu, včetně návrhu zajištění jeho likvidace a dále sušení směsného komunálního odpadu s cílem jeho následného uplatnění jako tuhého alternativního paliva například v cementárně v Prachovicích. Dále se počítá i s vybudováním linky na dotřiďování plastů.

Odbor územního plánu a regionálního rozvoje MěÚ Chrudim a Technické služby Chrudim 2000 doporučily zastupitelstvu schválit prioritu návrhu rozpočtu města na roky 2020 – 2025 v kapitole Odboru územního plánu a regionálního rozvoje na uhrazení akce „Separační dvůr Chrudim – projektové a inženýrské činnosti“ v následující výši:

Není sice jasné, kdo v roce 2024 bude sedět na radnici a spravovat veřejné záležitosti města, zřejmé však je, že v současné době musí vrcholní politici učinit další kroky, jež vyústí ve stavbu separačního dvora. Rada města proto schválila projektový tým pro akci „Separační dvůr – projektové a inženýrské činnosti“ ve složení: František Pilný, Aleš Nunvář, Petr Kopecký, Zdeněk Kolář, Hana Luptáková, Zdeněk Karas, Kateřina Mrózková a Zuzana Charousová. Tito lidé by měli vyhodnocovat došlé nabídky zájemců o realizaci projektové a inženýrské činnosti.

V případě potřeby je reálné zahájit stavbu vybrané části díla v roce 2023 a další etapy stavět následujících letech. Kompletní dokončení stavby separačního dvora se předpokládá v roce 2030. Hrubý „nástřel“ částky, jíž si budování dvora vyžádá, je v současné době 136,5 milionu korun. Část by v ideálním případě měly pokrýt dotace.

red

Reklama