Chrudimské noviny Z ulice Budovatelů by mohla být jednosměrka. Jen tak lze prý vyřešit zdejší tragickou situaci s parkováním

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Z ulice Budovatelů by mohla být jednosměrka. Jen tak lze prý vyřešit zdejší tragickou situaci s parkováním

Chrudim - Parkování ve městě je už letitý problém, který se radnici zatím nedaří příliš řešit. Jak narůstá počet aut, ubývá i míst, kam lze vozidlo odstavit. V ulici Budovatelů navíc parkování komplikují majitelé domů, kteří si zde s Policií České republiky vyjednali rozšíření zákazů stání.  

Jedna z místních obyvatelek, která se představila jako Jana, se teď snaží situaci řešit. Chrudimačka se totiž domnívá, že zdůrazněný zákaz stání, který si jeden z majitelů domů vyjednal, je vlastně pronajatou parkovací plochou. „Zajímalo by mne, zda si mohu pronajmout parkovací plochu na místní komunikaci před domem, za jakých podmínek a poplatků. Podobně jako u nového domu v ulici Budovatelů,“ zajímá se o možnost vytvoření plochy k odstavení auta Jana. Město přitom umožňuje vybudování vyhrazeného stání především lidem se zdravotním postižením, kteří se prokáží potřebnými dokumenty.

Nedostatek parkovacíh míst by zde vyřešila jednosměrka.  Foto: Chrudimské noviny

Šéf Odboru dopravy MěÚ Chrudim Martin Klimek tak musí uvést celou záležitost na pravou míru. V ulici Budovatelů se nachází obousměrná pozemní komunikace. Podle zákona o silničním provozu platí, že při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně tři metry pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně tři metry pro oba směry jízdy. To znamená, že v případě obousměrné ulice Budovatelů platí v obou směrech jízdy zákaz stání. Není zde možné odstavit vozidlo. Současně platí ustanovení zákona, kde je uvedeno, že řidič nesmí zastavit a stát před vjezdem na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci,“ vysvětluje Klimek zákonná ustanovení, která v úzké ulici Budovatelů znemožňují vytvoření jakýchkoliv míst rezervovaných pro místní obyvatele.

 

Přímo před výjezdem z domu se však stát nebude smět i nadále.  Foto: Chrudimské noviny

A jak se to má tedy s údajným vyhrazeným místem před jedním z domů? „S ohledem na komplikace při příjezdu k domu a jeho přístupu požádal vlastník nemovitosti o umožnění zdůraznění stávajícího zákazu stání před sjezdem a přístupem k domu. K tomu doložil písemné vyjádření Policie ČR Dopravního inspektorátu Chrudim. Následně došlo k instalaci vodorovného dopravního značení na jeho náklady. Nejedná se o pronájem místa, který není možný. Jde o zdůraznění stávajícího zákazu stání,“ říká Klimek a navrhuje místním zažádat o změnu, která by problém vyřešila. „Obyvatelům ulice mohu doporučit, aby zvážili, zda by k vyřešení legalizace odstavených vozidel v ulici neměla být zřízena jednosměrka. Tím by bylo možné vedle stojícího vozidla ponechat tři metry nikoliv šest metrů jako u obousměrné komunikace. Zákaz stání před sjezdem však bude platit stále. Pokud dospějí k názoru, že by s jednosměrnou komunikací souhlasili, tak je potřeba na město podat hromadnou žádost s návrhem na jednosměrný provoz. V žádosti je potřeba určit kontaktní osobu. Náš úřad pak zřízení jednosměrné ulice projedná s policií,“ nabízí na závěr pomocnou ruku vysoký městský úředník.

red

Reklama