Chrudimské noviny Za haváriemi neopraveného potrubí prý stojí i nesmyslné požadavky

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Za haváriemi neopraveného potrubí prý stojí i nesmyslné požadavky

Chrudim – Stojí za haváriemi potrubí z roku 1885, nebo úředníci? Ačkoliv není prakticky možné, aby vzhledem k životnosti tvárné litiny tekla voda domácnostem z původního vodovodního potrubí, někdy to tak vzhledem k častým haváriím vypadá. Na současný stav a investice v roce 2021 jsme se zeptali přímo prokuristy VaK Ivo Doskočila, konkrétní otázky na stáří potrubí však zůstaly nezodpovězeny.

Přestože nás zajímal pouze konkrétní stav a stáří potrubí v Chrudimi, dostali jsme zprávu za celou vodárenskou infrastrukturu provozovanou Vodárenskou společností Chrudim, kam patří kromě chrudimského okresu i část okresu Pardubice a Ústí nad Orlicí a Svitavy, a konkrétní otázky zůstaly bez odpovědi.

Příčiny poruch se různí

Poruch řešila VS Chrudim minulý rok ve městě 29: „Z tohoto počtu se minimálně v pěti případech jednalo o poruchy na přípojkách, které nevlastní společnost VaK Chrudim.“ Na celé vodárenské infrastruktuře se řešilo poruch celkem 126, z toho tři se prý týkaly kanalizace: „Častou příčinou poruch v Chrudimi byly v roce 2020 i poruchy na uzávěrech jednotlivých vodovodních řadů,“ uvedl Ivo Doskočil.

Za poslední měsíce hlásilo město hned několik havárií: Voda netekla v ulicích Družstevní, Malecká, U Stadionu, Ceregettiho, Na Vazovce, Opletalova, Fontinova; předminulý rok při havárii z července 2019 v jeden čas dokonce ve čtrnácti ulicích. Ověřovali jsme konkrétnější stáří vodovodního potrubí ve městě přímo u VaK, konkrétní odpovědi jsme se ale nedočkali.

Dnes využívané skupinové vodovody pocházejí převážně ze 60. let minulého století, první etapa stavby skupinového vodovodu pro Chrudim s čerpací stanicí v Podlažicích probíhala v roce 1968 a druhá etapa v roce 1981, takže je stále co obnovovat.

V roce 2020 se například rekonstruovala akumulační nádrž vodojemu Skřivánek, část kanalizace v Nezvalově ulici a v ulici Víta Nejedlého probíhala kromě rekonstrukce i částečná výstavba kanalizace. 

Akce roku 2021: Rozšiřování zdrojů pitné vody, přivaděč, nebo zdrž dešťové vody

„Pro rok 2021 je v Chrudimi plánována rekonstrukce kanalizace a vymístění vodovodu v ulici Česká, propoj vodovodních řadů v ulici Soukenická, nebo vybudování propoje kanalizace v ulici V Průhonech,“ uvedl Ivo Doskočil.

Do konce roku 2021 se prý předpokládá dokončení vybudování dešťové zdrže na čističce odpadních vod v Chrudimi a pokračování v budování přivaděče vodárenské soustavy pro východní Čechy, který zvládne zásobovat pitnou vodou obyvatele Chrudimska, Pardubicka i Královehradecka. Další investicí je pak rozšiřování zdroje pitné vody u Nových Hradů.

Investice blokuje i administrativa

Po zmínění nutnosti obnovy, zavádění poplatků a možnosti čerpání dotací si Ivo Doskočil ještě postěžoval: „Realizace a dokončení investičních akcí v Chrudimi jsou podmíněny i vstřícnějším postojem odpovědných pracovníků jednotlivých odborů, kteří často uplatňují nesmyslné požadavky v souvislosti s realizací díla, případně schvalovací proces záměrně blokují.“ Takovým „administrativním problémem“ bylo prý třeba zablokované propojení vodovodů u vodojemu Stromovka.

Petra Vintrlíková

Reklama