Chrudimské noviny Zádrhel ve výběrovém řízení revitalizaci jedliček v parku Střelnice nezdrží, začít by měla podle plánu v červenci

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Zádrhel ve výběrovém řízení revitalizaci jedliček v parku Střelnice nezdrží, začít by měla podle plánu v červenci

Chrudim - Regenerace parku Střelnice má za cíl přispět k oživení a omlazení tohoto nejstaršího chrudimského parku. Zahájena bude v červenci a končit by měla v listopadu. Celkové náklady na revitalizaci jsou vyčísleny na milion čtyři sta tisíc korun. Většinu přitom pokryje státní dotace.

Zahradnické práce, které by měly kultivovat celý prostor Střelnice, budou spočívat především v ošetření 126 kusů stávajících dřevin v souladu s dendrologickým průzkumem. Dosadit by se tu mělo i 43 stromů a 550 keřů. Součástí regenerace je také podpora přírodního charakteru parku a jeho směřování k ekoparku se zohledněním na potřeby člověka, ale i ostatních živých tvorů.

Plošně budou upraveny i stávající jedličky a předpokládá se rovněž odfrézování pařezů. Plocha se tak vyčistí, zarovná a připraví na dosadbu stromů a keřů. Odstraní se i dosluhující oplocení. „Ze stávajících dřevin byly v minulých letech vytipovány a ponechány dřeviny perspektivní, které tvoří kostru kompozice. Dále bude v ploše jedliček vytvořena centrální mlatová cestní síť,“ vysvětluje Hana Dušánková z úseku údržby zeleně MěÚ Chrudim.

Práce začnou prvního července.  Foto: Chrudimské noviny

Výběrové řízení, z něhož by měla vzejít firma, které radnice realizaci zakázky zadá, doposud nebylo skončeno. Provázel ho totiž formální nedostatek, vinou kterého musela být soutěž dokonce stornována a vyhlášena znovu. Stalo se tak proto, že položkový rozpočet, který měli jednotliví účastníci v rámci zadávací dokumentace k dispozici, obsahoval na monitoru počítače dvě položky, které pak ale tiskárna chybným nastavením programu Excell nevytiskla. Ty poté nebyly ani připočteny do celkové rekapitulace.

Výsledkem byly takové nabídkové ceny účastníků výběrového řízení, které nebylo možno spravedlivě vzájemně porovnat, protože buď zahrnovaly nebo nezahrnovaly ony dvě položky výkazu výměr podle toho, zda určitý účastník chybu zjistil či nikoli.

Výběrové řízení tak bude vypsáno znovu. Podle slov prvního místostarosty Miroslav Tejkla (ČSSD) však k žádným prodlevám nedojde a celá akce se uskuteční v řádném v termínu.

 

red

Reklama