Chrudimské noviny Základní škola Na rovině by ráda otevřela i střední školu

Dnes: 13°C
Zítra: 18°C
Pozítří: 20°C

Základní škola Na rovině by ráda otevřela i střední školu

Chrudim – Mateřská a základní škola Na rovině je obyvatelům města dostatečná známá. Nabízí totiž možnost alternativní výuky k mainstreamovému vzdělávání ve státním školství. Mnozí Chrudimáci také zaregistrovali její boj se státními úředníky v oblasti přijímání neočkovaných dětí do škol a školek. Nyní by chtěla svou výuku rozšířit.

Škola podala v září 2018 v řádném termínu žádost o zápis středního stupně vzdělávání – konkrétně pedagogického lycea a přírodovědného lycea. Součástí žádosti byly všechny náležitosti podle § 147 Školského zákona,“ uvádí učitelka a zakladatelka školy Jana Hrázská.

Krajský úřad Pardubického kraje i MŠMT se k žádosti vyjádřili zamítavě, a to s odkazem na nesoulad s dlouhodobým záměrem a volné kapacity jiných středních škol v kraji. Ohledně oprávněnosti tohoto postupu již v loňském roce jiné školy podaly žalobu, krom toho dlouhodobý záměr uvádí výjimku v podobě oborů přírodovědného zaměření nebo oborů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami včetně žáků nadaných. Na přírodovědné lyceum se tedy tato výjimka přímo vztahuje. Na pedagogické se vztahuje nepřímo – šlo by totiž o lyceum, které připravuje budoucí asistenty a učitele pro práci v inkluzivní škole, kterých je nyní nedostatek,“ přibližuje Jana Hrázská postoje kraje, respektive státu k nejnovějším plánům ZŠ a MŠ Na rovině.

Škola proto na internet vyvěsila petici, kterou může podepsat každý, kdo chce záměr rozšíření výuky i o střední vzdělávání podpořit.

Jakub Valenta

Reklama