Chrudimské noviny Zastupitelé jednali pět hodin

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Zastupitelé jednali pět hodin

Chrudim – Poprvé po prázdninách a zdaleka ne v plném složení. Městští zastupitelé se sešli, aby probrali nekonečně dlouhý program, jehož projednávání také nekonečně dlouho trvalo. Celých pět hodin rokovali ve velké zasedačce na Pardubické ulici.

Úvodní slovo patřilo, jako ostatně vždy, šéfce Finančního odboru MěÚ Chrudim Haně Vránové, která přítomné seznámil s dalším rozpočtovým opatřením. Nebála se označit jako kritickou situaci, v níž referovala o propadu příjmu města z hazardu. Celkem má jít prozatím téměř o šest milionů korun, které v už tak dost „vymetené“ kase budou chybět.

Jako liché se též ukázaly sliby Chrudimáků a Pirátů o úsporách v oblasti odměňování členů komisí, rady, zastupitelstva a osadních výborů. Zkrátka a dobře, město na odměny členům osadních výborů uvolní sto tisíc korun a avizovaná úspora 12 tisíc se tak přehoupla na výdaje 88 tisíc. Hlavní však je, dle městského zastupitele Daniela Lebdušky (Piráti), že došlo k „...narovnání odměňování za práci v komisích mezi zastupiteli a nezastupiteli...“.

Jak opozici, tak starostovi Františku Pilnému (ANO 2011) se nepozdával půl milion korun, jejž by radnice měla vydat za demolici zastávky v Malecké ulici. Podle místostarosty Aleše Nunváře (Piráti) jde prozatím o projektantský rozpočet a jeho výše se může změnit. Starosta nadhodil do plenéru úvahu, zda by nebylo pro město výhodnější zastávku zrekonstruovat a zbourat jen novinový stánek. Cena by prý mohla být nižší. V každém případě se touto kauzou chtějí politici ve vedení města podrobněji zabývat.

Poloprázdná městská kasa nezabránila radniční koalici, navýšit si finance v položce „dary rady a zastupitelstva města“. Celkem si sem „nalila“ tři sta tisíc korun. Prý pro případ, že by se objevilo něco zajímavého. Jan Čechlovský (ODS) přítomné upozornil, že do září stačilo nejužší vedení druhého největšího města Pardubického kraje v tomto smyslu rozházet již 278 tisíc korun. Utratí koalice i další statisíce, aby si koupila přízeň voličů?

Po dotazu Čechlovského místostarosta Pavel Štěpánek (Piráti) seznámil politiky také s radostnou zprávou – peníze do sociální oblasti konečně dorazily.

V diskusi dále vystoupil chrudimský galerista Luboš Jelínek, který chtěl vědět, kam směřují zmiňované peníze z hazardu. Bývá prý zvykem, že je města vracejí veřejnosti ve formě dotací na opravu památek. Jelínek také připomněl nebezpečí, jež hrozí neudržovanému Morovému sloupu na Resselově náměstí. Věnuje mu město péči tak, jak předepsali restaurátoři před deseti lety?

Dle slov šéfa Odboru investic MěÚ Chrudim Petra Peciny existuje více názorů, i mezi odborníky, jak o tuto památku pečovat. „Nechme proto rozhodnutí, co s Morovým sloupem dělat, na odbornících. My dva jimi nejsme,“ kontroval Jelínek.

Starosta Pilný, v jehož gesci se nachází kultura a památková péče, poděkoval za připomínky a slíbil se jimi zabývat.

Zpráva o hospodaření města, jež následovala po schválení rozpočtového opatření, jen demonstrovala neradostné výhledy. Výběr daní neroste jako dřív, zaměstnanost totiž dosahuje svého maxima. Jistý propad finanční odbor zaznamenává i u kapitálových příjmů.

Velkou a dlouhou diskusi znamenalo schvalování změn v územním plánu. S příspěvkem a powerpointovou animací vystoupil i zdejší developer Milan Kušta, jehož se hned několik těchto uvažovaných změn dotýkalo. Šlo mu především o pozemky „Na Výsluní“. Kauze se Chrudimské noviny pro její obsáhlost budou věnovat ve zvláštním textu.

Není žádným překvapením, že předložený materiál zastupitelé schválili a Kuštovi vstříc nevyšli.

Diskusi u dalšího bodu, jímž se stala žádost spolku „Hurá na výlet“ Tomáše Martinka o další peníze na „Senior festival“, vyvolal bývalý starosta města Petr Řezníček (SNK – ED). Podle jeho názoru zde město za své finance kryje Martinkovo manažerské selhání. Řezníček také upozornil na kauzu bývalého šéfa Chrudimské besedy Jiřího Kadeřávka, jenž měl, dle současného vedení města, manažersky selhat v souvislosti s pořádáním festivalu „Zlatá Pecka“.

Slovo si vzal místostarosta Pavel Štěpánek. Nejprve informoval o své podjatosti, protože ve spolku „Hurá na výlet“ má přátele. Pracuje zde i jeho žena Nikola, to už však Pirátovi za zmínku nestálo. Bývalému starostovi následně připomněl, že manažerské selhání Kadeřávka město také bez ptaní „zapláclo“ a šlo o podstatně vyšší částku. Dar byl následně schválen.

Hřbitovy město od církve nepřevezme. Předkladatel materiálu, místostarosta Petr Lichtenberg (Chrudimáci) nevyloučil budoucí změnu názoru vedení radnice. Nejprve však musí katolická farnost uvést nekropole do odpovídajícího stavu. S Lichtenbergem souhlasil i starosta Pilný.

Překvapivě hladce prošlo i vzdání se předkupního práva k pozemkům Na Skřivánku, o jejichž koupi projevil zájem Milan Kušta. Město je od soukromníka nekoupí. Cena se radnici zdála příliš vysoká, což převedeno do řeči běžného smrtelníka znamená, že Chrudim nemá ani halíř navíc.

Politici dále diskutovali o odkladu koupě části kanalizace v Medlešicích od majitelky tamějšího pivovaru, terminálu veřejné dopravy a schválili též změnu jednacího řádu tak, aby v budoucnu mohlo dojít na on-line přenosy z jejich jednání.

Jakub Valenta

Reklama

Obrázek uživatele mm
#8881 mm 18. Září 2019 - 8:47
"Cena se radnici zdála příliš vysoká, což převedeno do řeči běžného smrtelníka znamená, že Chrudim nemá ani halíř navíc." ... nebo taky, že to radnice za ty peníze fakticky koupit nemůže, protože by byla okamžitě napadedna za "nehospodárnost". Autor kulantně nezdůraznil, že cela operace s pozemky na Skřivánku je mírně řečeno "podivná" a radnice na ni zřejmě bude reagovat požadavkem na soudní vypořádání spoluvlastnictví pozemků na Skřivánku, což je asi vcelku rozumné ... ale to už patří do opravdového zpravodajství :-)
Obrázek uživatele zvědavec
#8882 zvědavec 18. Září 2019 - 12:39
Tendenčnost autora je u podané informace zjevná. Na druhou stranu článek před 4 dny v iHeute "V Chrudimi je hlad po bydlení, politici touží po nové čtvrti pro tisíc lidí" Zdroj: https://www.idnes.cz/pardubice/zpravy/chrudim-bydleni-ctvrt-radnice-developer.A190913_092324_pardubice-zpravy_lati Je jen šikovnější PR radnice, na které použitím opisu, celá operace s pozemky na Skřivánku je "podivná", odkazujete. Myslím, že je naopak na čase, aby nová sestava na radnici něco předvedla. Vyjednávání dosud není jejich silná stránka (Pirátů a ani pana starosty) viz nedávný případ s VaK. Myslím, že se zatím naplňují obavy (vzhledem k jejich CV nijak překvapivě) z neschopnosti řídit město.