Chrudimské noviny Zastupitelé a místostarostové si zvýší finanční odměny

Dnes: 0°C
Zítra: 3°C
Pozítří: 2°C

Zastupitelé a místostarostové si zvýší finanční odměny

Chrudim – Pro městské zastupitele není nic příjemnějšího, než jednat o finančních odměnách, které si za svou namáhavou, zodpovědnou a tolik potřebnou práci pro blaho města a jeho občanů nepochybně zaslouží. Dvakrát příjemným je takové jednání v případě, že dochází ke zvýšení finančních částek.

V pondělí 11. prosince se právě takový materiál městským zastupitelům na stůl dostane. Oproti minulým letům dochází skutečně ke zvýšení částek, na něž mnozí místní politici každý měsíc netrpělivě čekají.

Běžný člen zastupitelstva si tak přijde na tisíc korun, člen výboru zastupitelstva a komise rady města (a to i za předpokladu, že se taková komise příliš neschází – příkladem je třeba komise rozvoje a výstavby města, která letos jednala pouze jednou!) na patnáct stovek. Předseda výboru zastupitelstva a komise rady města na 2300 korun. Městský radní potom každý měsíc získá 3000 korun. Krom starosty, jehož plat není zveřejněn, jsou na tom samozřejmě nejlépe neuvolnění místostarostové. V Chrudimi tuto funkci zastává Miroslav Tejkl (ČSSD), Jan Čechlovský (ODS), Roman Málek (Koalice pro Chrudim) a konečně také Jaroslav Trávníček (ČSSD). Všichni tito pánové měsíčně dostanou 30 tisíc korun. Tejkl přitom pracuje na právním oddělení MěÚ Chrudim a Trávníček je v důchodu. 

V případě souběhu funkcí (člen rady města, předseda výboru zastupitelstva města, předseda komise rady města, člen výboru zastupitelstva města a člen komise rady města) bude neuvolněným členům zastupitelstva města (s výjimkou neuvolněných místostarostů) poskytována odměna ve výši souhrnu maximálně tří měsíčních odměn za tyto funkce. Neuvolněným místostarostům bude vyplácena odměna ve výši 30 tisíc korun. Stávající odměna při skončení funkčního období je nově označena jako odchodné. Ve výši 1 a maximálně 3-násobku měsíční odměny (podle počtu celých ukončených let ve funkci) bude vypláceno jednorázově i neuvolněným místostarostům při skončení funkčního období, v případě vzdání se nebo odvolání z funkce a v případě zániku mandátu v průběhu funkčního období. Odchodné má být nárokové (to znamená automatický nárok, nebude o něm rozhodovat zastupitelstvo). Poskytnout odchodné bude možné jen jednou za volební období.   

Jakub Valenta

Reklama