Chrudimské noviny Zemřel čestný občan města, chrudimský rodák, významný vědec a profesor nukleární medicíny Zdeněk Dientsbier

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Zemřel čestný občan města, chrudimský rodák, významný vědec a profesor nukleární medicíny Zdeněk Dientsbier

Chrudim/Praha - Ve věku nedožitých 86 let zemřel v Praze po delší nemoci zakladatel a předseda Ligy proti rakovině, významný český vědec, profesor nukleární medicíny a čestný občan města Zdeněk Dientsbier.

Zdeněk Dientsbier se narodil 30. května 1926 v Chrudimi, reálné gymnázium ale absolvoval už na pražských Vinohradech, kam se jeho rodina přestěhovala. V roce 1944 byl totálně nasazen v tehdejší Skodawerke na Smíchově, aby se později stal účastníkem Pražského povstání.

Po skončení druhé světové války nastoupil v září 1945 na Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a o pět let později zde promoval. Habilitoval se prací na téma Nemoc z ozáření a později se u nás stal prvním docentem v oboru radiobiologie.

V roce 1964 byl teprve jako třetí v Evropě jmenován profesorem v oboru nukleární medicína. V roce 1969 však spoluorganizoval pohřeb Jana Palacha a musel se kvůli tomu vzdát své funkce v kolegiu rektorů Univerzity Karlovy. V roce 1970 byl vyškrtnut z Komunistické strany Československa (KSČ).

V roce 1971 byl jmenován předsedou Vědecké rady ministerstva zdravotnictví ČSR, o šest let později se pak stal členem expertní komise Světové zdravotnické organizace, zabývající se důsledky ozáření po svržení atomových bomb na Hirošimu a Nagasaki. V roce 1987 obdržel čestný doktorát Humboldtovy univerzity v Berlíně.

V roce 1988 stal předsedou Výboru československé veřejnosti pro lidská práva a humanitární spolupráci, který tehdy nově zřídila vládnoucí KSČ, za což byl po sametové revoluci kritizován. Z této pozice měl ale možnost se zúčastnit během sametové revoluce prvních jednání mezi Adamcovou vládou a Občanským fórem.

V roce 1990 odmítl kandidovat na pozici přednosty biofyzikálního ústavu Univerzity Karlovy, přestože tuto funkci zastával od roku 1957. V roce 1990 však zakládá československou pobočku Ligy proti rakovině a v prosinci 1991 se stává předsedou její české kanceláře.

 

red

Reklama