Chrudimské noviny Změny v územním plánu připravily soukromou firmu o statisíce korun, přizná vedení radnice svou chybu?

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Změny v územním plánu připravily soukromou firmu o statisíce korun, přizná vedení radnice svou chybu?

Chrudim - Diletantství nebo zlá vůle? To jsou otázky, které teď řeší jednatel firmy S&CH TRADE CZ, s.r.o. Miloš Chudáček. Od města totiž před čtyřmi lety koupila firma pozemky určené k výstavbě průmyslových objektů. Když je však po letech chtěla vzhledem ke změně firemní strategie opět prodat, narazila na změněný územní plán. Vinou této změny se cena pozemků několikanásobně propadla.

„V roce 2008 vznikl ve firmě VCES developerský projekt na areál v Chrudimi, jehož část naše firma využívá. Hrozilo tedy, že nám bude ukončena nájemní smlouva a tak jsme začali hledat nové prostory, případně pozemek pro výstavbu haly na zelené louce. Vhodné pozemky mělo v majetku město Chrudim v obci Vlčnov u Chrudimi, které byly dle Územního plánu v té době určeny k lehké průmyslové zástavbě a nabízelo je tehdy k prodeji. Proto jsme radnici požádali o jejich odkoupení. Ta posléze vypsala veřejnou soutěž na prodej, za vyvolávací cenu určenou znaleckým posudkem. Veřejnou soutěž jsme svojí nabídkou regulérně vyhráli a pozemky od města koupili a kupní cenu uhradili v plné výši. Cena byla posudkem stanovena za stavební pozemky 350 korun za metr čtvereční, což při celkové výměře zhruba 5300 metrů čtverečních činí asi milion devět set tisíc korun. Naše nabídka totiž byla 351 korun za metr čtvereční. Jak jsme se později dozvěděli, žádný další zájemce se do soutěže nepřihlásil,“ přibližuje Miloš Chudáček postup, jakým firma věnující se výrobě a prodeji obalových materiálů a provozu e-shopu www.obaly.cz  získala pozemky ve Vlčnově do svého majetku.

Firma S&CH TRADE CZ, s.r.o zaměstnává patnáct lidí a na trhu figuruje už dvacet let. Miloš Chudáček je jejím jednatelem.  Foto: Chrudimské noviny

Tehdy na radnici vládl současný neuvolněný místostarosta Jan Čechlovský (ODS), který je také podepsán pod kupní smlouvou, jež byla mezi městem a firmou S&CH TRADE CZ, s.r.o uzavřena. Nabízí se proto otázka, zda starosta věděl, že v novém územním plánu (ÚP), který schvalovali městští zastupitelé, jsou pozemky vedeny už ne jako místa určená pro lehkou průmyslovou zástavbu, ale jako ochranná zeleň. K prodeji došlo, opět po schválení zastupitelstvem, 30. března 2010. Změnu územního plánu však titíž zastupitelé pod vedením starosty Čechlovského navrhli už začátkem března 2010. Zjišťoval vůbec někdo, ať už samotní městští zastupitelé, nebo starosta města, jaký dopad bude plánovaná změna územního plánu mít na pozemky prodávané firmě S&CH TRADE CZ, s.r.o.? Jednatele společnosti S&CH TRADE CZ, s.r.o  přitom o této změně nikdo neinformoval a možná, by žil s vědomím, že pozemky ve Vlčnově jsou stále určeny k výstavbě a mají hodnotu, kterou firma vyjádřila v penězích při jejich koupi.

Věděl tehdejší starosta Čechlovský při podpisu smlouvy, že došlo ke změnám územního plánu, které se přímo dotýkají uzavíraného kontraktu?  Reprofoto: Chrudimské noviny

Jaký však byl další vývoj? „Vývojem dalších událostí jsme pozemky nevyužili k výstavě a tak jsme je v poslední době nabídli jako stavební pozemky k prodeji. Ozvalo se několik realitních kanceláří, které měly o zprostředkování prodeje pozemků ve Vlčnově zájem s tím, že na uvedené pozemky mají vážné zájemce, kteří mají v úmyslu zde postavit výrobní či skladové prostory a další zázemí pro své podnikání. Po poskytnutí informací o pozemcích, se jeden z potenciálních kupců ozval s tím, že pozemky už nejsou vedeny jako stavební, ale v ÚP určeny jako ochranná zeleň. Polil mne studený pot. Nevěřícně jsem zapátral a vzápětí zjistil, že opravdu v aktuálně schváleném ÚP jsou předmětné pozemky vyznačeny jako ochranná zeleň,“ popisuje těžko uvěřitelnou situaci Chudáček.

Současný místostarosta Tejkl se ke kauze dostal doslova jako slepý k houslím, přesto drží basu se svými kolegy na radnici starostou Řezníčkem a neuvolněným místostarostou Čechlovským.  Foto: Chrudimské noviny

Jednatel neváhal a obrátil se přímo na starostu města, kterým byl v té době už Petr Řezníček. „Na základě tohoto zjištění jsem kontaktoval starostu města, aby se k věci vyjádřil a začal ji řešit. Také jsme s naším právním zástupcem požádali město o poskytnutí informací ke schvalování změn v ÚP našeho pozemku. Z těchto informací vyplynulo, že předmětné pozemky tehdejší starosta společně se zastupitelstvem města na svém zasedání navrhl na změnu. Místo stavebních parcel zde měla být zmiňovaná ochranná zeleň. Hodnota pozemků se vinou jejich rozhodnutí logicky řádově snížila,“ vysvětluje své kroky jednatel firmy S&CH TRADE CZ, s.r.o. V kupní smlouvě, kterou zastupitelé v březnu 2010 schválili přitom stojí, že pozemky, na nichž měla vzniknout výrobní hala a kanceláře, jsou prodávány bez závad. Považovali snad tehdejší zastupitelé a starosta Čechlovský za nezávadné, že došlo za jejich souhlasu k návrhu na změnu územního plánu a tím znehodnocení pozemků? Zástupce firmy S&CH TRADE CZ, s.r.o totiž nikdo z vedení města a dokonce ani z Právního odboru MěÚ a Odboru investic MěÚ neinformoval o provedeném návrhu změny v ÚP. „Smlouva přitom výslovně obsahuje účel, pro jaký jsme pozemky koupili. Podepsán pod smlouvou je tehdejší starosta města Jan Čechlovský,“ nevěřícně kroutí hlavou jednatel Chudáček.

Při pokusu o prodej zjistili zástupci firmy nepříjemnou skutečnost - pozemek za Vlčnovem ztratil svou hodnotu poté, co se změnil územní plán.  Foto: Chrudimské noviny

Jako nejlepší postup, poté, co se Miloš Chudáček dozvěděl o změnách provedených městem v územním plánu se zdála případná směna s městem za pozemek v podobné lokalitě, respektive se stejným počtu metrů čtverečních, jaké mělo políčko za Vlčnovem v době, kdy ho firma kupovala. V úvahu připadala třeba plocha v jedné z městských průmyslových zón. Tady však Miloš Chudáček narazil, protože město s tímto nápadem souhlasilo za podmínky, že rozdíl cen bude doplacen, což bylo nepřijatelné pro firmu S&CH. Radnice však navrhla, aby si firma zažádala o změnu ÚP. Tato změna by však trvala zhruba dva roky a kupci se za tu dobu samozřejmě rozprchnou.  

„Starosta Řezníček navrhl řešení vrátit  pozemky městu a město nám kupní cenu plus případně kompenzaci za ušlý zisk. Nynější starosta však argumentoval tím, že pokud by město požádalo o změnu ÚP zpět na průmyslovou výstavbu, trvala by změna nejméně 20 let. Nicméně na základě této dohody o zpět vzetí pozemků, jsme druhý den po jednání se starostou a místostarostou Miroslavem Tejklem, který je zodpovědný za majetek města, předložili na podatelnu města, jak bylo na schůzce dohodnuto, žádost o vrácení kupní ceny s tím, že my vrátíme pozemek,“ popisuje jednatel kroky, které po konzultaci s právním zástupcem firmy Martinem Zbořilem podnikl. Věc došla tak daleko, že starosta a první místostarosta přislíbili nechat směnu schválit na příštím zasedání městského zastupitelstva, které se konalo v pondělí 23. června tohoto roku. Ale i zde se později objevil zádrhel. „Vzhledem k tomu, že nás město od té doby nekontaktovalo a blížil se termín jednání zastupitelstva, snažil jsem se kontaktovat místostarostu Tejkla a ověřit, že opravdu na zastupitelstvu projednají vše, jak bylo dohodnuto na osobním setkání na MěÚ Chrudim v souvislosti s naší podanou žádostí,“ říká zástupce S&CH TRADE CZ, s.r.o.. A pokračuje popisem „honu“ na místostarostu, který se nechal od úředníků zapírat, aby se nemusel s Milošem Chudáčkem setkat. „Větřil“ snad Miroslav Tejkl (ČSSD) ve vzduchu problémy, které mu spadly na krk jako nechtěné dědictví po bývalém vedení chrudimské radnice?

Tejkl se nechal od úředníků dokonce zapírat a vyhýbal se jednání s jednatelem firmy S&CH TRADE CZ, s.r.o.  Foto: Chrudimské noviny

„Po několikadenním nahánění pana místostarosty se mi ho podařilo sehnat na telefonu, ale místo potvrzení, že záležitost bude na zastupitelstvu řešena se vymluvil, že podle názoru jejich právního oddělení není možné vrácení peněz výměnou za pozemky, protože v mezidobí došlo k platné změně územního plánu, čímž by město mělo ztrátu a cituji - vrchní státní zástupce pan Ištván, by nás pozavíral,“ říká jednatel firmy S&CH TRADE CZ. Firma přitom od počátku všech jednání dávala jasně najevo, že preferuje klidné a věcné řešení. Pokud však nastanou komplikace, nebudu váhat obrátit se na orgány činné v trestním řízení s případným trestním oznámením a dokonce i žalobou. Věcí by se také mohla začít zabývat média, což starosta Řezníček okomentoval slovy, že média nic nezmůžou a postihu ze strany policie, či soudů se rozhodně nebojí. Termín blížících se podzimních voleb tedy nechává starostu Petra Řezníčka zcela klidným.

Starosta Řezníček je v klidu. Neděsí ho ani blížící se komunální volby, které mohou mnohé změnit.  Reprofoto: Chrudimské noviny

„Požádal jsem tedy pana místostarostu, aby mi své zamítavé stanovisko k původní odsouhlasené dohodě zaslal v písemné formě, což více méně po mnoha urgencích udělal, ale jen formou běžného e-mailu. Následně jsme požádali o schůzku i tehdejšího starostu a současného místostarostu Jana Čechlovského. Ten nám sdělil, že na zastupitelstvo v pondělí 23. června se věc nedostala. Následně navrhl, že by bylo možné svolat mimořádné zastupitelstvo, ale to může svolat jen starosta,“  říká Chudáček, který však má z jiných zdrojů informace o tom, že tento bod původně na pořadu jednání zastupitelstva byl, ale později došlo k jeho stažení.  Přesto by k výjimečnému zasedání zastupitelů dojít mělo a vybrán byl termín 14. července. Zástupci firmy S&CH TRADE CZ, s.r.o. jsou skeptičtí, protože při posledním zasedáním zastupitelstva se po přihlášení o slovo ve všeobecné rozpravě dočkali doslova „studené sprchy“, když se na ně předsedající starosta Řezníček nevybíravě obořil. Právnímu zástupci firmy Martinu Zbořilovi chtěl dokonce znemožnit hovořit s poukazem na fakt, že není občanem města Chrudim. Stalo se tak přesto, že v minulých měsících na zastupitelstvu běžně vystupoval třeba městských architekt Marek Janatka, který rovněž v Chrudimi nebydlí, nebo architektka Jana Benešová, která také není Chrudimačka. Půlhodinu trvající diskuse se starostou však nepřinesla nic nového. Po skončení zasedání však Řezníček zaútočil i na místostarostu Tejkla s tím, že celá kauza je jeho vina.

Na pondělním zasedání zastupitelstva se právník firmy Martin Zbořil setkal s arogancí a povýšeností starosty města Řezníčka.  Foto: Chrudimské noviny

Pokud k dohodě přeci jen nedojde a firma jednatele Miloše Chudáčka bude nucena obrátit se na orgány činné v trestním řízení, případně i na soud. Více světla tedy do kauzy vnese zasedání zastupitelů, které by se mělo po slibu starosty Řezníčka a místostarosty Čechlovského konat za čtrnáct dní. Případ budou Chrudimské noviny i nadále sledovat.

 

Jakub Valenta

Reklama

Obrázek uživatele Lolipop84
#1946 Lolipop84 26. Červen 2014 - 20:38
Toho pana jednatele už jsem jednou zažil a víc arogantního a namyšleného a hrubého člověka jsem dlouho nezažil. jj boží mlýny melou :-D
Obrázek uživatele Relic
#1949 Relic 27. Červen 2014 - 8:38
Už vidím jak si koupím od města stavební parcelu na stavbu RD a třeba za rok až budu chtít stavět, zjistím, že nemůžu a pozemek už nemá žádnou hodnotu. Radnice změní územní plán bez vědomí majitele. To už snad nemyslí vážně! Podvod? Krádež? Něčí chyba?
Obrázek uživatele pokus56
#1950 pokus56 29. Červen 2014 - 18:46
Tak tak, jak se do lesa volá tak se z lesa ozývá, mince se obrátila a pan jednatel se zlobí, alespoň si může vyzkoušet jaké to je být ojeb*ván. Třeba si své chování do budoucna řádně rozmyslí.
Obrázek uživatele plátno
#1951 plátno 30. Červen 2014 - 14:48
Nemohu říci, že by mi pana Miloše Akdojevíc Chudáčka bylo líto, ale zdá se, že jde skutečně o pochybení tehdejší radnice.