Chrudimské noviny Změny vyhlášky o veřejném pořádku

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Změny vyhlášky o veřejném pořádku

Chrudim – Podstatnou změnu přináší vyhláška schválená v průběhu pondělního jednání městského zastupitelstva. Jde o „modernizaci“ vyhlášky k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, která řeší třeba i otázku povolování veřejných akcí s větší mírou hluku, než je obvyklé.

Každý „veřejný podnik“ musel být nahlášen městu a to následně rozhodlo o jeho povolení. Od loňského roku navíc přibylo vylepšení, a sice možnost hlásit všechny tyto akce prostřednictvím elektronické pošty. Elektronická forma hlášení a následného povolování měla lidem život ulehčit, fakticky se ale nic nezměnilo. Pořadatelé „veřejného podniku“ museli čekat na povolení, které mnohdy dorazilo až za několik dní. Efektivita tedy veškerá žádná.

Předkladatel nové vyhlášky, místostarosta Miroslav Tejkl (ČSSD), tvrdí, že občany netřeba obtěžovat víc, než je nutné. Proto radnice přistoupila ke změně vyhlášky. „Dle dosavadních zkušeností lze uvést, že žádostem o povolení plošně vyhláškou zapovězených veřejných podniků bylo běžně vyhověno a tedy v praxi by zmírnění dosavadní úpravy nemělo ve vztahu k zajištění veřejnému pořádku přinést komplikace. Úprava obecně závazné vyhlášky a její nové znění je založeno výlučně na informačním nahlašování veřejnosti přístupných akcí, tedy bez povolovacího režimu podle správního řádu, a přináší pro ohlašovatele zjednodušení v podobě elektronického hlášení, které plně nahradí papírovou formu hlášenky,“ říká doktor obojího práva Tejkl. Nově tak pořadatelé „veřejných podniků“ akci pouze městu nahlásí. Podmínkou samozřejmě je, že taková „veselice“ skončí před 22. hodinou, kdy začíná noční klid.

Samotná vyhláška přináší ještě změny ve vylepování plakátů a reklam, které je nově explicitně zakázáno umisťovat jinam, než na místa k tomu určená. Drobnou úpravou prošly i podmínky užívání zábavné pyrotechniky.

Kompletní znění vyhlášky obsahuje příloha pod textem. 

Příloha: 
Jakub Valenta

Reklama

Obrázek uživatele chrudimský rodák
#6292 chrudimský rodák 31. Leden 2018 - 10:50
ten má hezké rohy