Chrudimské noviny Bude Chrudim bez opatovického tepla?

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Bude Chrudim bez opatovického tepla?

Opatovice/Praha - Jednání mezi firmou Czech Coal a Elektrárnami Opatovice se opět dostává do krizového bodu. Veškerá jednání měla skončit v pondělí 13. srpna. Nestalo se tak. Spor mezi elektrárnou a těžaři se znovu rozhořel. 

Elektrárny Opatovice (EOP) 13. sprna obdržely vyjádření Czech Coal o tom, že návrh nové smlouvy na dodávky uhlí nepřijímá. Návrh smlouvy přitom obsahoval závazek EOP platit za dodávané uhlí předem. Czech Coal tímto krokem potvrdil, že ve skutečnosti nemá obavu o zaplacení jím vytěženého uhlí, nýbrž že červnové odstoupení od smlouvy s EOP bylo ryze účelovým jednáním, jehož cílem bylo a je na EOP vytvořit tlak a dosáhnout razantního zvýšení ceny hnědého uhlí na úkor odběratelů tepla.

„Takový postoj Czech Coal nás velmi nepříjemně překvapil. Vždyť jaký jiný vstřícnější krok mohla EOP udělat? Závazek platit za uhlí předem, aniž by bylo ještě dodáno, dává přece každému dodavateli zřetelnou záruku solventnosti,“ říká Mirek Topolánek, předseda dozorčí rady EOP a dodává: „Tento stav zcela jasně dokládá známou věc, tedy že důvody odstoupení Czech Coal od smlouvy na dodávky uhlí byly pouze zástěrkou, a že tím pravým důvodem je snaha o zásadní zvýšení ceny uhlí.“

„Naším návrhem jsme vyšli vstříc výhradám, které Czech Coal vůči původní smlouvě měl a které vedly k ukončení dodávek uhlí ze strany Czech Coal,“ uvádí dále Jan Špringl, předseda představenstva EOP, přičemž dodává: „Czech Coal nepředložil ani své připomínky k našemu návrhu, ani svůj protinávrh. K jeho předložení Czech Coal okamžitě vyzveme. Snad nějaký předloží.“

EOP je přesvědčena, že Czech Coal si ke svému hlavnímu záměru – razantnímu zvýšení ceny hnědého uhlí, a tím svých zisků – záměrně zvolil jednoho ze svých nejvýznamnějších odběratelů, který je na uhlí těženém Czech Coal závislý. 

Vyhasne po Novém roce kotel opatovické elektrárny?
 

Czech Coal má na návrhy Elektráren Opatovice samozřejmě názor diametrálně odlišný.

Představenstvo společnosti Czech Coal a.s. se v pondělí 13. srpna zabývalo návrhem společnosti Elektrárny Opatovice, a.s. (EOP) na uzavření smlouvy o dodávkách hnědého uhlí. Konstatovalo, že uvedený návrh navzdory proklamacím představitelů EOP o „smírném řešení a vstřícnosti“ nic takového neobsahuje. Naopak EOP předložilo návrh ultimativní, který se zásadně liší od závěrů společného jednání i od mediálních výroků zástupců EOP. Czech Coal takový návrh odmítá. Zároveň znovu potvrzuje svou nabídku dodávat EOP uhlí pro výrobu tepla a teplé vody za cenu podle zaniklé smlouvy.

Všechna zásadní tvrzení přestavitelů EOP ohledně obsahu předloženého návrhu smlouvy jsou lživá. EOP nenabídly smírné řešení sporu. V návrhu dokonce výslovně uvádí, že se spor o plnění závazků ze zaniklé smlouvy neukončuje. Také není pravda, že vedení EOP navrhovalo platit za uhlí předem. Naopak, chtějí platit minimálně 21 dní poté, co uhlí odeberou.

„Vyžadujeme korektní přístup od každého našeho partnera a solidní jednání očekáváme i od EOP. Otázkou zůstává, zda je to možné,“ říká místopředseda představenstva Czech Coal a.s. Jan Dienstl. „Budeme pokračovat v konstruktivním jednání a očekáváme totéž i od EOP. Jsme přesvědčení, že ke shodě ohledně dodávek uhlí na teplo dojde, pokud si EOP nezajistí palivo jinde. Situaci není třeba dramatizovat. Dodávky tepla pro obyvatele Pardubic, Hradce Králové a další zákazníky EOP řeší naše stále platná nabídka, která ale předpokládá součinnost EOP,“ dodává.

Bohužel, informaci, kolik uhlí na zajištění tepla a teplé vody je potřeba dodat, EOP stále tají. Z veřejně dostupných údajů je ale snadné spočítat, že je to ročně cca 600 tisíc tun uhlí. Při výhřevnosti 14,5 GJ na tunu je z uvedeného množství paliva možné vyrobit cca 8600 TJ, tedy více než dvojnásobek toho, co EOP obyvatelům skutečně dodává (4100 TJ v roce 2011). Má-li nyní EOP k dispozici 1 mil. tun uhlí, je to s rezervou ještě víc, než na celou další topnou sezónu potřebuje. 

red

Reklama