Chrudimské noviny Cena vody v Chrudimi příští rok neporoste

Dnes: 6°C
Zítra: 6°C
Pozítří: 4°C

Cena vody v Chrudimi příští rok neporoste

Chrudim - Přestože Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK) očekává, že vodné a stočné by v příštím roce mělo v Česku růst o 1 až 2 procenta, na Chrudimsku se voda pro rok 2017 zdražovat nebude. Vlastník vodárenské a kanalizační infrastruktury, společnost Vodovody a kanalizace Chrudim (VaK), a.s., se na tom dohodl s provozovatelem Vodárenskou společností (VS) Chrudim, a.s.

Cena za vodné a stočné bude i v roce 2017 dvousložková. V případě vodného 43,15 korun za m3 a u stočného 36,33 korun za m3 včetně 15% DPH. Pevná část ceny (platba za připojení na vodárenskou infrastrukturu) je závislá na kapacitě vodoměru. Pro občany s malými domovními vodoměry zůstává zachována na úrovni 736,- Kč ročně za připojení na vodovodní síť a 805,- Kč ročně za připojení na kanalizační síť, opět včetně 15% DPH.

„Cenu vody se podařilo udržet navzdory některým nepříznivým faktorům, kterými jsou například zvýšení poplatků za surovou povrchovou vodu vůči státnímu podniku Povodí Labe, zvýšení nákladů na chemikálie při čištění odpadních vod, a to především v souvislosti s odstraňováním dusíku a zvýšení mezd zaměstnanců v souladu s kolektivním vyjednáváním s odborovou organizací,“ vysvětluje předseda představenstva VS Chrudim Roman Pešek.

„Do jednání s VS Chrudim jsme vstupovali s jasným cílem, nezdražovat. Byli jsme si sice vědomi, že vnější vlivy představují tlak na růst ceny vodného a stočného, ale zároveň bylo pro nás nepřijatelné, abychom tyto náklady jen slepě přenesli na občany. Výsledek hodnotím za stávající situace jako dobrý kompromis,“ doplňuje místopředseda představenstva VaK Chrudim a starosta Hlinska Miroslav Krčil (ČSSD).

Jedním z výrazných faktorů, který se promítá do ceny vody, je nájemné za vodárenskou infrastrukturu, které dosahuje částky téměř 100 milionů korun. „Tyto finanční prostředky vkládáme nejen do nových investic - například rozsáhlá rekonstrukce Úpravny vody Monaco nebo Čistírny odpadních vod Hlinsko - ale rovněž do obnovy stávajících zastaralých vodovodních i kanalizačních sítí,“ říká předseda představenstva společnosti VaK Chrudim Jan Čechlovský (ODS). Již v roce 2017 čeká vlastníka rozsáhlá rekonstrukce kanalizace v chrudimských ulicích Palackého a Obce Ležáků, což bude investice pohybující se kolem 50 milionů korun.

Celková hodnota vodárenské infrastruktury, kterou vlastní společnost VaK Chrudim, a.s., v současných cenách přesahuje částku šesti miliard korun. „Příznivým faktorem v procesu cenotvorby je mírný růst spotřeby pitné vody v domácnostech. Naši odběratelé si uvědomují, že kohoutková voda je mnohonásobně lacinější a dostupnější než vody balené v PET lahvích. Stále významnější je i faktor spolehlivého zásobování vodou v obdobích sucha. Důvěry našich odběratelů si hluboce vážíme,“ dodává závěrem Roman Pešek.

 

red

Reklama