Chrudimské noviny Nákup emisních povolenek umožní Elektrárnám Opatovice vypouštět více škodlivin do ovzduší

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Nákup emisních povolenek umožní Elektrárnám Opatovice vypouštět více škodlivin do ovzduší

Opatovice nad Labem/Pardubice - Poté, co na konci minulého roku začala Elektrárna Opatovice (EOP) spalovat méně kvalitní uhlí z německého dolu Midrag, množí se obavy o kvalitu ovzduší v Pardubickém kraji. Korunu všemu nasadilo vedení EOP, které nakoupilo emisní povolenky od pražské teplárny v Malešicích.

Díky těmto povolenkám může elektrárna vypustit do ovzduší více škodlivin, než doposud. Konkrétně se jedná o 1500 tun oxidů síry, které však mohou nepříjemně poškodit jak zdraví obyvatel Pardubického a části Královéhradeckého kraje, tak i třeba přírodu v Orlických a Železných horách. Ekologové a ochránci přírody se obávají především erozí a nastat by také mohl úhyn některých rostlinných druhů citlivých na kvalitu ovzduší. Krajský úřad však se zvýšením koncentrací škodlivin vypouštěných EOP problém nemá.

Na vině je zmiňované hnědé uhlí. To z Německa se totiž kvalitou českému nemůže rovnat. Na opětovné snížení emisí v ovzduší si všichni budou muset počkat až do roku 2015, kdy by měla v EOP být hotova přestavba kotlů. Modernější technologie tak i při méně kvalitním uhlí zabrání zvýšené tvorbě oxidů síry, dusíku i pevných látek, které pak lidé vdechují.

red

Reklama