Chrudimské noviny Problematické krajské nemocnice budou řídit společná představenstva, která je mají za úkol stabilizovat

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Problematické krajské nemocnice budou řídit společná představenstva, která je mají za úkol stabilizovat

Pardubice - Jednou z hlavních priorit současné krajské koalice je stabilizace nemocnic akutní lůžkové péče, které jsou ve stoprocentním vlastnictví Pardubického kraje. Nemocnice v Pardubicích, v Chrudimi, v Ústí nad Orlicí, v Litomyšli a ve Svitavách se dlouhodobě potýkají s ekonomickými problémy.


Po řadě diskuzí, konzultací a odborných doporučení schválila rada na návrh 1. náměstka hejtmana Romana Línka (Koalice pro Pardubický kraj) novou podobu statutárních orgánů nemocnic.


„Rozhodli jsme se, že představenstva nemocnic budou pětičlenná, z toho čtyři členové budou stejní ve všech akciových společnostech a pátým členem bude vždy příslušný ředitel nemocnice. Tímto krokem dosáhneme jednotnosti, ale vyhneme se  byrokratickému a neoperativnímu řízení akciových společností holdingového či podobného typu,“ vysvětluje Roman Línek.


„Nastartujeme tak při řízení nemocnic přístup, který musí zajistit srovnatelnou zdravotní péči  pro občany kraje, vytvořit perspektivní prostředí pro zdravotníky a najít zároveň cestu ekonomické udržitelnosti,“ pokračuje Línek. 


Tým, který převezme zodpovědnost za řízení nemocnic, bude od 1. března pracovat ve složení:


Předseda představenstva: MUDr. Pavel Havíř 


Místopředseda představenstva: Ing. Jiří Benedikt 


Členové představenstva: Ing. Josef Pejchl, Mgr. Eva Havlíková, ředitel příslušné nemocnice 


Upraveno bude postupně také složení dozorčích rad, které bude cílově sníženo z devíti na šest členů. Výsledný stav bude tento:


Předseda dozorčí rady: Ing. Roman Línek, MBA, 1. náměstek hejtmana Pk 


Místopředseda dozorčí rady: JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pk 


Členové: Ing. Ivan Pilip, starosta příslušného města nebo osoba jím určená, dva volení zástupci zaměstnanců


„Stálí členové představenstev a ředitelé nemocnic akutní péče Pardubického kraje budou pověřeni přípravou strategického dokumentu nazvaného Scénář efektivní transformace akutní lůžkové nemocniční péče v Pardubickém kraji (Scénář),“ nastíňuje postup náměstek hejtmana Línek.


„Zadání Scénáře zpracuje v příštích týdnech Pardubický kraj a schválí rada. Počítám s tím, že společná představenstva předloží strategický Scénář v jarních měsících tak, aby jeho odborná i samosprávná oponentura mohla být zakončena projednáním v Zastupitelstvu Pardubického kraje 20. června,“ dodává Línek.


Scénář bude vycházet především z Programového prohlášení krajské rady, ale  například i z uzavřeného  Memoranda Pardubického kraje a Všeobecné zdravotní pojišťovny a dalších podkladů. Dosavadní Koordinační a řídící skupina nemocnic rozhodnutím rady zanikne k 31. březnu 2013 a její projekty typu jednotného účetnictví, společných nákupů nebo hodnocení péče převezmou nová představenstva.


Stručné představení nových členů představenstev 


MUDr. Pavel Havíř


dosažené vzdělání:


* Lékařská fakulta MU Brno


* Atestace urologie I.  A II. st.st.


zaměstnání a praxe:


* r. 1989 – sekundární lékař urologie


* r. 1989 až 2006 – zástupce primáře


* Od 1. 4. 2000 ředitel Svitavské nemocnice, a.s.


Ing. Jiří Benedikt


dosažené vzděláni:


* ČVUT Praha


* Postgraduální kurz regionální rozvoje a vztahů k EU (VŠE)


zaměstnání a praxe:


* r. 1999 až 2002 – Okresní úřad Děčín – přednosta Okresního úřadu


* r. 2003 až 2007 – Krajský úřad Libereckého kraje – vedoucí odboru zdravotnictví


* r. 2007 až 2012 – ředitel krajské pobočky Všeobecné zdravotní pojišťovny


Ing. Josef Pejchl


dosažené vzdělání: 


* VUT Brno


* absolvent manažerského programu „Řízení změn“ 


zaměstnání a praxe:


* r. 1995 až 2007 – Poliklinika Žďár nad Sázavou p.o., 


                                    Nemocnice Havlíčkův Brod p.o. – ředitel


* r. 2007 až 2009 – Město Nové Město na Moravě – vedoucí odboru investic a správy majetku


* r. 2009 až 2012 – Nemocnice Znojmo p.o. – náměstek pro investice, 


                                    Nemocnice Kyjov p.o. - ředitel, 


                                    Nemocnice Pardubického kraje


Mgr. Eva Havlíková


dosažené vzdělání:


* Univerzita Palackého Olomouc


* Certifikované kurzy „Manager kvality“, „Management zvyšování kvality péče o pacienty“, „Bazální stimulace v ošetřovatelské péči“, Manažer rizik ve zdravotnických zařízeních“, „Interní auditor kvality“, „Základy managementu“


zaměstnání a praxe:


* r. 2004 až 2007 – Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o. – náměstek pro ošetřovatelskou péči


* r. 2008 až 2010 – Svitavská nemocnice, a.s. – manažer kvality


* r. 2011 – Nemocnice Kyjov, p.o. – náměstek pro ošetřovatelskou péči


* r. 2012 - Nemocnice Pardubického kraje – koordinátor kvality a ošetřovatelské péče

red

Reklama