Chrudimské noviny Uděláme konečně tečku za ekologickou zátěží, řekl starosta

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Uděláme konečně tečku za ekologickou zátěží, řekl starosta

Chrudim – Radní schválili zahájení výběrového řízení a současně i zadávací dokumentaci zakázky na realizaci projektu „Aktualizace analýzy rizika po provedení sanace podzemních vod na lokalitě bývalého státního podniku Transporta". Více se k tématu vyjádřili místostarosta Aleš Nunvář (Piráti) a starosta František Pilný (ANO 2011).

Vše musí být dokončeno do podzimu 2023 a celková doba realizace bude trvat odhadem 16 až 19 měsíců. Práce jsou rozvržené do několika etap, včetně komplexního vyhodnocení kontaminace podzemních a povrchových vod. „Jsem rád, že se této dlouholeté ekologické zátěže v Chrudimi definitivně zbavíme,“ uvedl místostarosta Aleš Nunvář (Piráti). Projektantský rozpočet dosahuje skoro 12,5 milionu korun včetně DPH. Na základě analýzy dat bude výsledkem samotné odstranění a likvidace zabezpečených skružových šachet a odborná likvidace vrtů, kterých zbývá 70. „V loňském roce jsme už 13 sanovali. Máme na to přislíbenou dotaci od ministerstva životního prostředí až do 85 procent uznatelných nákladů. V rozpočtu máme připraveno 2,5 milionu na náš nutný podíl,“ dodal místostarosta.

Výhled na část průmyslového areálu a bývalou Transportu.  Foto: Chrudimské noviny

Starosta František Pilný (ANO 2011) podotknul, že v Chrudimi vzniká spousta hloubkových vrtů, kde je vysoce kvalitní a ve stometrových hloubkách tisíciletá voda a je třeba zabránit jejímu znečištění pro budoucí generace. V bývalém areálu Transporty už se právě v minulosti stalo, že do zavřeného vrtu nalil zřejmě někdo vyjetý olej, ale najatá odborná firma naštěstí katastrofě včas zabránila. „Je to poslední věc, která udělá konečnou tečku za desetiletou historií sanace ekologické zátěže v Transportě,řekl.

Petra Vintrlíková

Reklama

Obrázek uživatele Karel7
#10230 Karel7 2. Únor 2022 - 23:33
Pan starosta zde na jedné straně hodlá zachovat vysoce kvalitní vodu ve velkých hloubkách. Na straně druhé radní touto vodou hodlají využívat ke zkrápění kompostu. https://chrudimskenoviny.cz/kategorie/ekonomika/bude-studna-pro-kompostarnu-radni-uz-odhlasovali-pruzkumny-vrt