Chrudimské noviny Galerie ART představuje světové grafiky s hvězdnými jmény

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Galerie ART představuje světové grafiky s hvězdnými jmény

Chrudim - Od 14. prosince do 3. února bude probíhat v Galerii ART na Resselově náměstí výstava z volného cyklu Světová grafická avantgarda. Expozice představuje 46 grafických listů provedených většinou v technikách litografie a dřevorytu.

Vystavované práce avantgardních umělců v Galerii ART provázejí vnímavého diváka světem hledajícím nový směr. Každý z představovaných autorů vnáší do výtvarného umění novou myšlenku, o které se domnívá, že bude mít své následovníky. Grafické listy odhalují inspiraci avantgardních umělců ovlivněných novými vědeckými objevy, technickými vynálezy a materiály. Jejich jména se od přelomu 20. století objevují na světových výstavách v evropských i zámořských velkoměstech.

Dufy Oranžové zátiší

Na výstavě Světové grafické avantgardy zhlédnete i obraz Raoula Dufyho - Oranžové zátiší. Autor byl znám svojí rychlou kresbou a jasnými barvami. Rád kreslil ulice, portréty Mozarta, dostihy, společenské návštěvy, interiéry ateliérů, palmy, housle, ptáky, cokoliv, co dovolovalo předvést jeho mistrovskou kresbu. Nejlépe dělal to, co se dalo udělat rychle, napoprvé. Foto: Galerie ART

Avantgardní kulturní a umělecké hnutí patří do první poloviny 20. století, kdy představy člověka, že nové vynálezy a společenské vztahy během několika let promění světové dění včetně člověka samotného. Podstatným rysem je experimentování a hledání nových obsahů a forem. Avantgarda v literatuře, hudbě a výtvarném umění vyjadřuje odmítání sociální nespravedlnosti a přiklání se k radikálním a extremistickým politickým hnutím.

Tvorba avantgardních umělců má v sobě společné znaky uměleckého novátorství vycházejícího ze sociálního a politického smýšlení. K pochopení výtvarného vyjádření přispívají životopisná data jednotlivých umělců nasvědčující o jejich euforickém životním stylu, který je právě dokázal dovést k maximálnímu osvobození lidské představivosti.

Věra Nevečeřalová

Reklama