Chrudimské noviny Galerie Art připravila výstavu Obrazy Oty Janečka

Dnes: -2°C
Zítra: 3°C
Pozítří: 6°C

Galerie Art připravila výstavu Obrazy Oty Janečka

Chrudim - Ota Janeček, jeden z nezastupitelných českých umělců 20. století, by letos oslavil 100. narozeniny. K této příležitosti připravuje Galerie Art dvě výstavy, které budou mapovat průřez celou tvorbou tohoto autora. První z nich nazvanou OBRAZY již můžete zhlédnout od tohoto týdne až do 16. března ve sklepních prostorách galerie. Druhou výstavu, představující další výtvarné obory jeho tvorby - GRAFIKA, KRESBA, SOCHY, připravuje Galerie Art na začátek příštího roku.

Ota Janeček se narodil v roce 1919 v Pardubičkách u Pardubic. Za více než půl století aktivní umělecké tvorby od počátku čtyřicátých let dvacátého století prošel neobyčejně složitým uměleckým vývojem plným zvratů a zdánlivě zcela odlišných malířských směrů. 

První Janečkovy malířské pokusy měly nápadně expresívní polohu, ve válečné a okupační době běžnou pro většinu českých malířů. V některých obrazech se objevuje inspirace Amadeem Modiglianim, ale od roku 1943 proniká do jeho děl i vliv kubismu. Od roku 1948 se Janečkovy práce proměňují do osobitého poetického stylu, někdy čerpajícího i z lidového malířství. Na počátku 50. let převládají realistické náměty, ale v silně dekorativní kompozici, od 60. let je realita převáděna spíše do znaků a kubistické prvky nabývají organičtějších forem.

 Ota Janeček Kuřátka, olej

K typickým motivům malby Oty Janečka v 70. a 80. letech patří jemná, jakoby zasněná stylizace květin, ptáčků, motýlů, stromů, vajec či stébel trávy. Vznikají i nové cykly - Slunce a Země nebo obrazy různých imaginárních a mystických krajin.

 Ota Janeček Krajina II, olej

Pro osmdesátá a devadesátá léta je pak charakteristické prolínání všech dosavadních tematických okruhů a stylů. Objevuje se jak přírodní tematika, vegetativní symboly, krajinné kompozice, tak i obrazy postav.

 

Věra Nevečeřalová

Reklama