Chrudimské noviny Konference na téma Jan Hus, husitství a východní Čechy

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Konference na téma Jan Hus, husitství a východní Čechy

Chrudim - V Regionálním muzeu probíhá až do pátku 18. září konference k 600. výročí upálení Mistra Jana Husa. Přednášek ve Velkém sále Muzea se účastní představitelé odborné i laické zainteresované veřejnosti. Záštitu nad akcí převzal starosta města Petr Řezníček.

Konference si vytyčila za cíl seznámit účastníky prostřednictvím sborníku a tematických přednášek se současným stavem bádání o postavě Jana Husa a o husitství. Již při Dni otevřených dveří památek v sobotu 12. září upoutala v hojném počtu širší veřejnost procházka po historických místech našeho města spojená právě s tématem husitství. Pozornost probíhající konference je věnována zvláště východním Čechám a městu Chrudimi. Většina příspěvků hodnotí dnešní názory a postoje historické, teologické i vlastivědné. Chronologicky přednášky obsahují dobu od 14. století do současnosti. Dalším souvisejícím tématem je znázornění husitství v umění, a to výtvarném i například literárním.konference Jan HusKonference na téma Jan Hus a husitství ve východních Čechách se koná ve Velkém sále Muzea za přítomnosti představitelů veřejného a kulturního života. Foto: Chrudimská beseda.  

Třetí závěrečný den, tedy v pátek 18. září, se účastníci vydají na exkurzi po památkách Chrudimska spojených s husitstvím. Komentovaná exkurze po okolí začíná odjezdem autobusu v 8. 30 hodin od Divadla Karla Pippicha. Trasa návštěvy památek je: Chrudim - Kočí - Práčov - Podlažice - Luže - Předhradí - Lažany - Chrudim. Na připravovanou exkurzi je nutná rezervace na čísle 469 657 821 /Turistické informační centrum /

Konferenci je také věnován 798. chrudimský hudební pátek, který v 19 hodin ve Velkém sále Muzea uvede Komorní filharmonii Pardubice. Špičkový český orchestr patří k nejvýznamnějším profesionálním orchestrům Pardubického kraje a má nezastupitelnou roli v hudebním životě tohoto regionu.

Věra Nevečeřalová

Reklama